Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Disseny i càlcul d'estructures metàl·liques
Crèdits ECTS:
5

Grups

Competències

 • CT04 Treballar en equip
 • CE24 Coneixements i capacitats per aplicar els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.
 • CE25 Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d'estructures i construccions industrials.

Continguts

1. Introducció a les estructures metàl.liques

2. Bases de càlcul

3. Resistència a nivell de secció

4. Vinclament de barres a compressió

5. Vinclament de barres a flexió

6. Resistència de barres a flexo-compressió

7. Unions cargolades

8. Unions soldades

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 13,00 58,00 12,00 83,00
Sessió participativa 0 15,00 25,00 40,00
Tutories de grup 0 0 2,00 2,00
Total 13,00 73,00 39,00 125

Bibliografia

 • Marco García, Jaime (1998). Fundamentos para el cálculo y diseño de estructuras metálicas de acero laminado : comportamientos del material yesfuerzos básicos, aplicados al Eurocódigo 3, Normas AISC,normativa española (EA95). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Argüelles Álvarez, Ramón (2005-). Estructuras de acero (2ª ed. ampl. y act.). Madrid: Bellisco. Catàleg
 • Galambos, T. V., Lin, F. J., Johnston, Bruce G. (cop. 1999). Diseño de estructuras de acero con LRFD. México [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Quintero Moreno, Francisco, Cudós Samblancat, Vicente (1991). Estructuras metálicas : uniones (2ª ed.). Madrid: Fundación Escuela de Edificación. Catàleg
 • Empresa Nacional Siderúrgica, S.A. (Madrid) (1993). Acero para estructuras de edificación, valores estáticos, estucturas elementales (8ª ed.). Madrid: ENSIDESA. Catàleg
 • Eurocódigo 3 : proyecto de estructuras de acero (1996). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Espanya. Dirección General de la Vivienda y el Urbanismo (1995). EA-95 : estructuras de acero en edificación. Madrid: Ministerio de Fomento. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Catàleg
 • Gardner, L. (2005 ). Designers' guide to EN 1993-I-I Eurocode 3 : design of steel structures : general rules and rules for buildings . London: Thomas Telford. Catàleg
 • Trahair, N. S. (2008 ). The Behaviour and design of steel structures to EC3 (4th ed.). London [etc.]: Taylor & Francis. Catàleg
 • DEANIL : guía para el diseño estructural en acero de naves industriales ligeras (2000 ). Ordizia: ITEA. Catàleg
 • Gere, James M (cop. 2002 ). Resistencia de materiales (5a. ed). España [etc.]: International Thomson Editores. Catàleg
 • Instrucción de Acero Estructural (EAE) (2011). Ministerio de Fomento. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques de aula informàtica/exercicis a entregar Entrega dels exercicis. Valoració de forma i contingut 35 No
Aula pràctica/primer bloc d'exercicis Entrega dels exercicis. Valoració de forma i contingut 30 No
Aula pràctica/segon bloc d'exercicis Entrega dels exercicis. Valoració de forma i contingut 35 No

Qualificació

Hi ha dues opcions (a o b):

a) Avaluació continuada:

Assistència a classes i activitats pràctiques, amb entrega dels exercicis que es proposaran al llarg del curs:

Nota final = Exercicis aula informàtica (35%), Exercicis resistència a nivell de secció i barra (30%), Exercicis d'unions (35%)

b) Avaluació única: La nota final serà la corresponent a un treball global basat en la totalitat del contingut de l'assignatura.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualifica com a "no presentat" quan l'alumne no realitza cap activitat avaluable

Avaluació única:
L'avaluació única es podrà portar a terme amb un treball sobre el contingut global de l'assignatura

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es fixaran horaris per a tutories online (GoogleMeet o altres plataformes aprovades per la UdG)

Es podrà emprar també el correu electrònic per a resoldre dubtes puntuals o per a fixar tutories online dins dels horaris fixats.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació usual es farà per mitjà dels avisos i notícies del fòrum del Moodle o per correu electrònic

Observacions

ENTREGA DE TREBALLS

Els treballs i exercicis, per que siguin avaluats, caldrà que siguin entregats abans de la data límit d'entrega establerta.


Assignatures recomanades

 • Construcció i instal·lacions industrials
 • Elasticitat i resistència de materials
 • Estructures
 • Fonaments de resistència de materials

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Si l'evolució de la pandèmia porta a un escenari més restrictiu, es realitzaran les modificacions oportunes per adaptar les diferents activitats docents a la nova situació, seguint en el seu cas les possibles instruccions de la UdG.

Modificació de l'avaluació:
No es preveu cap escenari que modifiqui les activitats d'avaluació establertes.

Tutoria i comunicació:
En cas d'entrar en un escenari més restrictiu, les tutories es realitzarien totalment on-line.