Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi dels fonaments químics de l'enginyeria, per a la qual cosa s'aborden temes de química general aplicada, com ara les dissolucions (no electrolítiques i electrolítiques), la termoquímica i les principals reaccions en dissolució aquosa (àcid-base i oxidació-reducció). Al llarg de tots els capítols, s’estudiaran diferents tècniques d’anàlisi química de substàncies orgàniques i inorgàniques. També s’abordarà l’estudi d’operacions bàsiques industrials rellevants (destil•lació, extracció, cristal•lització i electrodeposició). S’estudiaran la nomenclatura i la formulació de compostos inorgànics i orgànics.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
HELENA OLIVER ORTEGA  / MARIA ANGELS PELACH SERRA  / CARLOS POZO FERNANDEZ  / FERRAN SERRA I PARAREDA  / EDUARD SLEEP RONQUILLO  / FABIOLA VILASECA MORERA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
HELENA OLIVER ORTEGA  / MARIA ANGELS PELACH SERRA  / CARLOS POZO FERNANDEZ  / FERRAN SERRA I PARAREDA  / EDUARD SLEEP RONQUILLO  / LILIANA SUSY VARGAS MURGA  / FABIOLA VILASECA MORERA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CE05 Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.

Continguts

1. NOCIONS BÀSIQUES DE QUÍMICA INORGÀNICA I ORGÀNICA (15 h)

          1.1. Conceptes i definicions elementals.

          1.2. Taula periòdica dels elements.

          1.3. Enllaç químic en compostos orgànics i inorgànics.

          1.4. Formulació i nomenclatura de compostos inorgànics (òxids, hidròxids, àcids i sals).

          1.5. Formulació i nomenclatura de compostos orgànics: alcans, alquens, alquins i cicles. Principals grups funcionals: alcohol, èter, aldehid, cetona, àcid carboxílic, ester, amida i amina.

          1.6. Estequiometria.

2. DISSOLUCIONS (10 h)

          2.1. Concepte de dissolució.

          2.2. Expressió de la concentració de les dissolucions.

          2.3. Classificació de les dissolucions.

                    2.3.1. Gas/líquid, líquid/líquid/, sòlid/líquid.

                    2.3.2. Solucions electrolítiques i no electrolítiques.

          2.4. Aplicacions industrials.

                    2.4.1. Extracció.

                    2.4.2. Cristal•lització.

                    2.4.3. Destil•lació.

          2.5. Propietats col•ligatives de les dissolucions.

                    2.5.1. Disminució de la pressió de vapor.

                    2.5.2. Elevació de la temperatura d'ebullició.

                    2.5.3. Disminució de la temperatura de congelació.

                    2.5.4. Pressió osmòtica. Osmosi inversa.

          2.6. Dispersions col•loidals.

                    2.6.1. Sols, gels, emulsions i aerosols.

                    2.6.2. Detergència.

3. TERMOQUÍMICA (5 h)

          3.1. Principis termodinàmics

          3.2. Canvis energètics en les reaccions químiques i processos físics. Variació d'energia interna i variació d’entalpia.

          3.3. Entalpia de formació. Condicions estàndard.

          3.4. Llei de Hess.

          3.5. Variació d'entropia.

          3.6. Variació d'energia lliure i espontaneïtat de les reaccions.

          3.7. Fonts energètiques renovables i no renovables.

4. EQUILIBRI ÀCID-BASE (8 h)

          4.1. Introducció a l'equilibri químic. Constant d'equilibri.

          4.2. Equilibris homogenis i heterogenis.

          4.3. Propietats dels àcids i bases.

          4.4. Dissociació de l'aigua. Concepte de pH.

          4.5. Evolució del concepte d'àcid-base.

          4.6. Força relativa d'àcids i bases (forts i febles).

          4.7. Constant d'acidesa (Ka) i constant de basicitat ( Kb).

          4.8. Hidròlisi de sals. Propietats àcid-base de les dissolucions de sals.

          4.9. Efecte de l'ió comú.

          4.10. Dissolucions amortidores.

          4.11. Indicadors. Valoracions àcid-base.

5. REACCIONS D'OXIDACIÓ-REDUCCIÓ (7 h)

          5.1. Ajustament de reaccions redox.

          5.2. Cel•les electroquímiques o piles galvàniques.

          5.3. Potencials estàndard d'elèctrode.

          5.4. Equació de Nernst: efecte de la concentració i de la temperatura.

          5.5. Espontaneïtat de les reaccions redox.

          5.6. Piles de concentració.

          5.7. Piles comercials: piles seques, piles alcalines i acumuladors.

          5.8. Corrosió de metalls. Ànodes de Sacrifici.

          5.9. Cel•les electrolítiques. Lleis de Faraday.

6. PRÀCTIQUES DE LABORATORI (15 h)

          6.1. Introducció al laboratori. Determinació de la densitat de líquids.

          6.2. Destil·lacions: simple, a pressió reduïda i fraccionada.

          6.3. Estequiometria. Estudi de la reacció d’un metall amb àcid clorhídric.

          6.4. Càlcul i preparació de dissolucions i dilucions. Conductivitat de dissolucions.

          6.5. Anàlisi volumètrica: determinació de la concentració d'un àcid en solució.

          6.6. Piles galvàniques. Electròlisi d’una solució aquosa de iodur de potassi.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 4,00 0 4,00
Prova d'avaluació 4,00 21,00 0 25,00
Resolució d'exercicis 14,00 30,00 0 44,00
Sessió expositiva 0 30,00 28,00 58,00
Sessió pràctica 14,00 5,00 0 19,00
Total 32,00 90,00 28,00 150

Bibliografia

  • Chang, Raymond (cop. 2010 ). Química (10ª ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Chang, Raymond (cop. 2013 ). Química : undécima edición (11a ed.). México: McGraw-Hill / Interamericana. Catàleg
  • Peterson, W. R (cop. 2013 ). Nomenclatura de las sustancias químicas (3a ed). Barcelona: Reverté. Catàleg
  • Petrucci, Ralph H (cop. 2003 ). Química general (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
  • Rosenberg, Jerome L (cop. 2014 ). Química (10ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Silberberg, Martin S. (cop. 2002 ). Química general . México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Vale Parapar, José (cop. 2004 ). Problemas resueltos de química para ingeniería . Madrid: Thomson. Catàleg
  • Secció Enginyeria Química de l'Escola Politècnica Superior (2016). Pràctiques de Fonaments de Química . Universitat de Girona.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercicis a través de la plataforma ACME Es valoren els intents de fer els exercicis i els que es realitzen correctament. 5 No
Pràctiques de laboratori Es valora la preparació prèvia de les pràctiques mitjançant qüestions orals i l'actitud de treball al laboratori. 10 No
Prova avaluació intrasemestral Mitjançant una prova curta intrasemestral no eliminatòria, s'avaluen els coneixements adquirits en formulació i nomenclatura i dissolucions 20 No
Prova avaluació pràctiques de laboratori Els coneixements assolits durant les pràctiques de laboratori, s'avaluen mitjançant un examen escrit. 20 No
Prova FINAL avaluació coneixements teòrics i exercicis Els coneixements assolits durant les classes expositives i de resolució d'exercicis, s'avaluen al final del semestre mitjançant un examen escrit. 45

Qualificació

1) Per a les competències referents a les CLASSES EXPOSITIVES i de RESOLUCIÓ D'EXERCICIS:
- Una prova intrasemestral (20%), no eliminatòria i no recuperable.
- Prova FINAL d'avaluació de coneixements teòrics i exercicis (45%), sí recuperable.

2) Per a les competències adquirides al LABORATORI:
Interès mostrat en la preparació i realització de les pràctiques (10%) i examen de pràctiques (20%), no recuperable. La no assistència al 100% de les sessions de pràctiques de laboratori comporta la pèrdua del dret a ésser avaluat de l'assignatura.

3) Durant el semestre, l’estudiant utilitzarà la plataforma ACME per a la resolució d’exercicis (5%). Aquesta activitat és no recuperable.

4) La NOTA TOTAL de l'assignatura s'obté tenint en compte els percentatges i consideracions anteriors. En el cas de ser inferior a 5 es suspèn l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a totes les sessions pràctiques de laboratori i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d'avaluació i/o no es presenta a la prova final de coneixements teòrics i exercicis.

Avaluació única:
- Els estudiants amb avaluació única faran un sol examen final sobre tots els continguts de l'assignatura (teoria, exercicis i pràctiques de laboratori).

- L'assistència a les pràctiques és obligatòria i no admet recuperació.

- La nota final és la mitjana ponderada de les diferents activitats d'avaluació: 0,05 x nota de laboratori + 0,95 x nota de l'examen final.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Els professors/es de teoria, problemes i pràctiques estaran disponibles per a resoldre dubtes via e-mail en qualsevol moment. També durant hores especificades pels professors o acordades entre professors i estudiants, de manera presencial o virtual, segons convingui.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La communicació d'informació general amb l'estudiant es farà a través de notificacions mitjançant el moodle. Per a questions individuals els professors/es estaran disponibles a les aules, tutories, o via e-mail segons convingui.

Observacions

Es recomana l'assistència a les classes d'aquesta assignatura, l'estudi regular i la resolució continuada dels exercicis proposats, per tal de poder realitzar sense dificultat totes les activitats avaluables.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas d'un escenari 100% presencial
- Les classes de teoria es faran presencialment, en format classe expositiva

En el cas d'un escenari 0% presencial
- Publicació en la pàgina web de l’assignatura d’un resum de la
teoria de cada tema no desenvolupat de forma presencial a classe.

- Publicació d’exercicis del quadern de problemes a YouTube, resolts
en format vídeo.

- Publicació en la pàgina web de l’assignatura del quadern de
pràctiques virtuals amb les dades experimentals de cursos
anteriors, per tal de poder efectuar la seva interpretació,
anàlisi, i si s’escau, càlculs corresponents.

Modificació de l'avaluació:
En el cas d'un escenari de 0% presencialitat es realitzaran proves d'avaluació a través de mitjans virtuals, mantenint els criteris d'avaluació i percentatges corresponents per a cada activitat descrita inicialment.

Tutoria i comunicació:
Els professors/es de teoria i problemes estan a la disposició dels alumnes en les adreces mostrades a la pàgina principal del moodle de l'assignatura

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.