Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi del procés de formació de l'Estat liberal del segle XIX i de la integració constitucional dels discursos polítics i els moviments socials vuitcentistes. Estudi del procés de transformació de l'Estat liberal en Estat social i democràtic de Dret durant el segle XX, i de la influència en el procés de discursos polítics i moviments socials.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
TÜNDE MIKES JANI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució
 • CG2. Treballar en equip
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG6. Utilitzar correctament una llengua estrangera
 • 7. Comprendre les teories polítiques contemporànies.
 • 8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials.
 • CG9. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CG10. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CE3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE7. Comprendre les teories polítiques contemporànies
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 31. Treballar en equip.

Continguts

1. Introducció conceptual. Sessió dedicada a introduir els conceptes bàsics de l'assignatura. La crisi de l' Antic Règim. Formació de l'Estat liberal a Europa: constitucionalisme i codificació. Economia i societat europees en la primera part del segle XIX.

2. L'Europa anterior a la Primera Guerra Mundial (1870 - 1914) dinàmica econòmica,demogràfica i processos socials. La crisi de l' Europa - món: Europa entre dos segles. La 'belle époque' i la emergència del món extra-europeu. Les causes de la gran confrontació imperialista.

3. La primera guerra mundial: orígens, política d'aliances. La guerra total i l'any crucial de 1917. Les innovacions tècniques i el final del conflicte. Els acords de pau de Versailles i el balanç del conflicte: els llegats de la guerra. Causes i conseqüències.

4. La revolució russa: la Rússia dels zars i la seva oposició. Les revolucions de 1917. La guerra civil i la organització del sistema soviètic. El comunisme de guerra i la NEP. Stalin i la transformació econòmica de la URSS. GULAG i purgues. L' evolució política. Les repercussions internacionals de la revolució russa.

5. El món d'entreguerres: (1919-1939). La postguerra: recuperació econòmica i canvi polític. La democràcia europea en dificultats.La convulsa democratització alemanya i la república de Weimar. Modernització democràtica de Europa. La gran depressió i els intents de sortir de la crisis: New Deal, nacionalsocialisme alemany i fascisme italià. El populisme a Amèrica llatina.

6. La segona guerra mundial: crisis i fallida del sistema de Versailles. Els moviments fascistes - els antecedents de la guerra:de la guerra d'Espanya a la guerra mundial. L'agressió i el Blitzkrieg. La generalització del conflicte i la contra ofensiva dels aliats. Guerra europea - guerra mundial. Hitler,Mussolini, Franco. El fí de la guerra i el nou mapa mundial. Conseqüències.

7. El món bipolar(1945-1989): les democràcies occidentals. L'establiment dels règims democràtics. El funcionament de les democràcies parlamentàries. Estats-Units i Europa occidental.Recuperació i creixement econòmic. Cap a la integració econòmica. Crisi del petroli,anys vuitanta: els governs socialistes i la 'revolució conservadora'

8. El bloc socialista: 1945-1989. De l'estalinisme a la desestalinització. Les democràcies populars. L'era de Breznev, la oposició anti soviètica en les democràcies populars i les reformes de Gorbatxov. 'L'enfonsament dels règims comunistes en 1989. La desaparició de la URSS. Xina: de la revolució al pragmatisme.

9. La guerra freda i les noves formes del conflicte. Les dues grans potències i la divisió del món en dos blocs. Guerra freda i la carrera de l'armament. Les guerres limitades: Corea, Vietnam,Palestina, Irán-Irak i les intervencions militars.

10. El procés de la descolonització i els problemes del tercer món (1945-1989) els imperis en el període d'entreguerres. Moviments nacionalistes i l'aparició del tercer món. Causes i fases de la descolonització. Asia, Àfrica. Cops militars i conflictes bèl·lics. La Revolució iraniana. Dependència econòmica i moviments revolucionaris en Amèrica Llatina. Revolució cubana. Conseqüències de la descolonització.

11. El final dels paradigmes: des del declivi del comunisme a la era de la globalització. Hegemonia dels Estats-Units. (1989-2000) Hegemonia dels estats-Units. La Unió europea.La transició dels 'estats socialistes'. Desenvolupament i crisi al Pacífic asiàtic. Els fonamentalismes: Iran, Argèlia,Afganistan. Guerra i pau a Àfrica i al Pròxim Orient.

12. Les transformacions de la societat i la globalització. Les tecnologies de la informació i la nova economia globalitzada. Globalització,pobresa i desigualtat. Problemes del medi ambient, cultura, oci. El terrorisme global. les guerres del segle XXI.

13. Globalització i els problemes del món actual

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 2,00 4,00 6,00
Debat 0 3,00 2,00 5,00
Lectura / comentari de textos 0 2,00 2,00 4,00
Prova d'avaluació 0 54,00 11,00 65,00
Sessió expositiva 0 36,00 29,00 65,00
Sessió participativa 0 3,00 1,00 4,00
Total 0 100,00 49,00 149

Bibliografia

 • Calvocoressi, Peter (1999). Historia Política del Mundo Contemporáneo. De 1945 a nuestros días. (7º). Madrid: Akal Ediciones. Catàleg
 • Fuentes Asragones, Juan Francisco (2001). Historia Universal del siglo XX: de la 1ª G. M. al ataque a las torres gemelas.. Sintesis. Catàleg
 • Pérez Sánchez, A. i Martín de La Guardia, R. M. (Coordinadores) (1996). Lecciones sobre Historia Contemporánea del mundo extraeuropeo.. Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial. Catàleg
 • Artola, Miguel (2005 ). Contemporánea : la historia desde 1776 . Madrid: Alianza. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Setmana 5 pràctica :PRIMERA PROVA ESCRITA
Les classes pràctiques tenen com ha objectiu, des d'un aspecte més participatiu complementar la teoria amb l'anàlisis de cassos concrets o l'estudi més a fons d'alguns dels subtemes de l'assignatura. 15 No
Setmana 8 pràctica :
SEGONA PROVA ESCRITA
Les classes pràctiques tenen com ha objectiu, des d'un aspecte més participatiu complementar la teoria amb l'anàlisis de cassos concrets o l'estudi més a fons d'alguns dels subtemes de l'assignatura. 10 No
Setmana 11 :
pràctica: TERCERA PROVA ESCRITA
Les sessions expositives són classes magistrals a on s'imparteix la teoria de l'assignatura.
Les classes pràctiques tenen com ha objectiu, des d'un aspecte més participatiu complementar la teoria amb l'anàlisis de cassos concrets o l'estudi més a fons d'alguns dels subtemes de l'assignatura.
10 No
Valoració global dels seminaris orals Aquesta activitat serveix perquè els estudiants entenguin la importància de poder argumentar 15 No
Setmana 15 :
examen d'avaluació contínua de tota la part teòrica; (primera convocatòria)
Les classes pràctiques tenen com ha objectiu, des d'un aspecte més participatiu complementar la teoria amb l'anàlisis de cassos concrets o l'estudi més a fons d'alguns dels subtemes de l'assignatura.
L'examen d'avaluació continua conté tot el material de l'assignatura
50 No

Qualificació

MÈTODES DOCENTS I SISTEMES D'AVALUACIÓ:

El procés d'aprenentatge dels continguts de l'assignatura s'organitza al voltant de dos tipus de docència: la classe expositiva i les
classes pràctiques.

A. LA CLASSE EXPOSITIVA

Es tracta de classes teòriques presencials o virtuals (per videoconferència) de tipus expositiu i participatiu
El professor s'encarrega de fer conèixer els conceptes i elements essencials de les lliçons.

B. ELS SEMINARIS DE LECTURA O CLASSES PRÀCTIQUES

En aquestes classes presencials o virtuals l'objectiu és fer entendre pels estudiants els diversos temes que es treballen en les classes expositives a través de la lectura i anàlisis de texts o documents escrits o visuals.
l'assistència als seminaris és obligatòria, la nota dels seminaris equival al 15 % de la nota final.

C. AVALUACIÓ (presencial o virtual, depenent de la situació sanitària o possibilitat de la professora)

1; El contingut de les classes expositives s'avaluarà a través de l'examen teòric final, preferiblement presencial, segons la situació sanitària o possibilitat de la professora.

En aquesta prova es puntuaran els coneixements que l'estudiant ha adquirit durant el curs acadèmic.
S'avaluarà de tot el temari de l'assignatura: aquesta prova tindrà el valor del 50 % de la nota final.
La forma de l'examen podrà ser una sèrie de preguntes de tipus test amb respostes alternatives, com també contestar a preguntes a desenvolupar o una combinació d' ambdues modalitats o un examen oral.
La modalitat concreta es comunicarà als estudiants amb deguda antelació.

2; el contingut dels seminaris de lectura s'avaluarà a través de 3 PROVES ESCRITES que es realitzaran en 3 sessions,presencials o virtuals, segons la possibilitat de la professora o de la situació sanitària.

La nota final de la part pràctica equival a la mitjana de les 3 proves escrites que ha de ser un aprovat o superior.
El valor d'aquestes proves és el 35 % de la nota final de l'assignatura ( una prova té una nota de 15 % i 2 tenen una nota de 10%, 2 d'elles han de tenir una nota numèrica de 5 o superior i la mitjana de les 3 ha de ser un 5 o superior.
El valor dels SEMINARIS ORALS,que tindran lloc sempre les setmanes posteriors a la prova escrita, serà el 15 % de la nota final. En els seminaris orals es treballa en grups petits, o individualment; cada estudiant tindrà nota individual dels 3 seminaris.

Així la nota final de l'assignatura serà: 50 % de teoria, 35 % de proves escrites i 15 % de seminaris.

L' aprovat de l'assignatura és la nota numèrica de 5 o superior.
La nota final és la mitjana de la teoria i de la pràctica, cada una té el 50 % de la nota final.

En tot cas, només es farà la mitja entre la teoria i la pràctica quan l'estudiant hagi obtingut una nota numèrica de 5 o superior en cada una d'elles.

3; L'EXAMEN DE RECUPERACIÓ SERÀ ORAL, presencial,representa el 100% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tots aquells alumnes que no es presentin a cap classe teòrica o pràctica i que no entreguin cap pràctica seràn considerants no presentats.
La resta d'opcions, exceptuant els alumnes que aprovin les pràctiques i la teòrica, seràn considerants suspesos.

Avaluació única:
Els estudiants amb aquesta opció - que han de sol·licitar dins els terminis fixats - renuncien a l'avaluació contínua.
Aquest examen tindrà lloc el mateix dia, mateixa hora i mateix lloc que l'examen oficial de recuperació que serà ORAL, preferiblement presencial.
Tindrà el valor del 100% de la nota final.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories son una de les formes de comunicació més adients en la docència virtual: seran tutories individuals i tutories grupals

1; en cas de docència virtual, les tutories grupals es realitzaran cada dijous després de la classe teòrica, preferentment entre les 17:30 i 18 hores, per discutir les qüestions més rellevants del tema del dia, per resoldre dubtes o problemes tan organitzatives com acadèmiques

2; les tutories individuals es faran a la hora de tutoria que s'ha establert: els dijous abans de les classes teòriques, per cita prèvia per evitar solapacions d'horari. La cita prèvia es podrà demanar per correu electrònic enviant un mail a la professora. La tutoria individual previsiblement serà virtual, en aquest últim cas la professora enviarà una invitació per realitzar la tutoria per la plataforma virtual meet o algun altre establert amb anterioritat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Al primer apartat del temari - sota el títol 'Documents' - es penjaran informacions bàsiques i de vigència llarga, que son d'interès comú de tot el grup: organització de l'assignatura, cronograma etc.

La comunicació amb els alumnes es farà per diverses maneres.

1; la forma de comunicació més important amb els estudiants seran les classes, presencials o virtuals que es faran el mateix dia i hora que esta previst en l'horari establert per la mateixa Facultat de Dret, els dijous previstos en el calendari acadèmic. En cas de que les classes siguin virtuals, abans de la classe s'enviarà una invitació a l'alumnat des del moodle o des del correu electrònic institucional.

Els dies que no tenen programat ni prova escrita ni seminari oral a l'horari de les classes pràctiques es faran diferents activitats.

2; per a facilitar l'estudi, en el moodle els estudiants trobaran

- el manual de l'assignatura
- els texts i materials de les proves escrites i seminaris orals
- power points, preferiblement amb veu, de cada matèria
- videos recuperats de la xarxa
- mapes per entendre els diversos esdeveniments de la història
- recull de dates cronològiques que els estudiants haurien d' interioritzar
- propostes d'obres literàries / pel·lícules per familiaritzar els temes i problemes històrics

2;periòdicament s'enviaran missatges als estudiants per via correu electrònic - preferentment de temes i qüestions personals que requereixen intimitat.

3; per via fòrum de l'assignatura s'enviaran anuncis que tinguin un interès general - revisions de proves d'avaluació contínua etc...

4; també s'avisarà els estudiants de les possibles tutories pel fòrum del moodle

Observacions


1. Les classes s'impartiran en català. En tot cas, per facilitar la incorporació i el seguiment de l'assignatura per part dels alumnes estrangers o que no entenen el català, es podran en part impartir en castellà.
En qualsevol cas l'estudiant podrà expressar-se oralment o per escrit en la llengua oficial que desitja.

2. Es prohibeix tot tipus de gravació en imatge i/o so de les classes

3. L' examen de teoria i les proves escrites i/o seminaris de lectures només es realitzaran en les dates oficials assenyalades per la UdG i/o en la fitxa docent.

4. Les revisions de les diferents proves només es realitzaran en la data (dia, hora i lloc) que s'assenyalarà el dia en que es celebrin les proves i/o amb la publicació dels llistats de notes.

5. L'aprovat és la nota numèrica de 5 o superior. La nota final és la mitja de la nota de l'examen teòric i de la mitja aritmètica de les classes pràctiques. Cadascuna d'aquestes dues parts representa el 50% de la nota. En tot cas, només es farà mitja entre ambdues quan en cadascuna d' elles s'hagi obtingut una nota numèrica de 5 o superior.

6. L'assistència a les classes teòriques no és obligatòria però molt recomanable. L'assistència a les classes pràctiques és obligatòria.
Respecte a això:

a; Classes pràctiques: No realitzar les proves pràctiques ( escrites, seminaris) i teòriques equival a no poder anar a la primera convocatòria i l'obligació d'anar directament a la segona convocatòria que és ORAL.

b; no realitzar l'examen de teoria equival a suspendre el curs i repetir-lo.

c; per a aprovar l'assignatura és necessari realitzar 3 proves escrites, participar als 3 seminaris i realitzar amb èxit l'examen teòric


7. Tenir suspeses, tant la part de teoria com la part pràctica al acabar el curs( és a dir després l'examen de recuperació) equival a tenir suspès el curs i haver-lo de repetir.

8. Donat que el sistema d'avaluació és continu al llarg del curs, únicament es posarà com nota NO PRESENTAT quan l'alumne no realitzi cap prova a classe: ni les proves escrites, ni els seminaris de lectura, ni l'examen teòric al final del semestre.

Assignatures recomanades

 • Història del dret català
 • Història del dret i de les institucions
 • Història dels sistemes jurídics comparats
 • Introducció a la sociologia
 • Introducció al dret constitucional

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les característiques de les activitats es podran modificar segons la situació sanitària o la situació de la professora

Modificació de l'avaluació:
les característiques de l'avaluació es trobes en l'apartat 'Avaluació i Qualificació'.

Tutoria i comunicació:
Les tutories son una de les formes de comunicació més adients en la docència virtual: seran tutories individuals i tutories grupals

1; en cas de docència virtual, les tutories grupals es realitzaran cada dijous després de la classe teòrica, per discutir les qüestions més rellevants del tema del dia, per resoldre dubtes o problemes tan organitzatives com acadèmiques

2; les tutories individuals es faran a la hora de tutoria que s'ha establert: els dijous abans de la classe teòrica, per cita prèvia per evitar solapacions d'horari. La cita prèvia es podrà demanar per correu electrònic enviant un mail a la professora i la professora enviarà una invitació per realitzar la tutoria per la plataforma virtual meet o algun altre establert amb anterioritat si la docència és virtual

Al primer apartat del temari - sota el títol 'Documents' - es penjaran informacions bàsiques i de vigència llarga, que son d'interès comú de tot el grup: organització de l'assignatura, cronograma etc.

La comunicació amb els alumnes es farà per diverses maneres.

1; la forma de comunicació més important amb els estudiants seran les classes virtuals que es faran el mateix dia i hora que esta previst en l'horari establert per la mateixa Facultat de Dret, els dijous previstos en el calendari acadèmic. Abans de la classe s'enviarà una invitació a l'alumnat des del moodle o des del correu electrònic institucional

2; per a facilitar l'estudi, en el moodle els estudiants trobaran

- el manual de l'assignatura
- els texts i materials de les proves escrites i seminaris orals
- power points, preferiblement amb veu, de cada matèria
- videos recuperats de la xarxa
- mapes per entendre els diversos esdeveniments de la història
- recull de dates cronològiques que els estudiants haurien d' interioritzar
- propostes d'obres literàries / pel·lícules per familiaritzar els temes i problemes històrics

2;periòdicament s'enviaran missatges als estudiants per via correu electrònic - preferentment de temes i qüestions individuals que requereixen intimitat,

3; per via fòrum de l'assignatura s'enviaran anuncis que tinguin un interès general - revisions de proves d'avaluació contínua etc...

4; també s'avisarà els estudiants de les possibles tutories pel fòrum del moodle

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.