Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
El curs estudia com i per què va aparèixer la Sociologia, què és la societat i com la podem entendre, quin és el paper de l’individu en la societat i com afecta la societat a les vides individuals i col.lectives. La perspectiva sociològica ens ajuda a veure més enllà dels esdeveniments de les nostres vides individuals i més enllà de les aparences i escenificacions socials, per tal d'identificar i analitzar problemes, i així descobrir patrons, tendències i determinants de la realitat social. El curs pretén ajudar a l’estudiant a assolir aquesta mirada sociològica que caracteritza la disciplina. A través d’aquesta lent, s’ofereix una panoràmica sobre temes de sociologia com les interaccions entre subjectes, des de la consecució de l’ordre i l’estabilitat social fins a la transformació i el canvi socials, des de la conformació del jo fins a la conformació de la societat. Relacionant les teories socials clàssiques i contemporànies, la investigació científica amb la vida quotidiana, el curs examina com s'organitzen, es desenvolupen i canvien les societats, quin paper juguen la socialització o sistemes com la cultura, les normes, les tradicions o les institucions socials, en què consisteix la construcció social de la realitat, quins factors generen desigualtat i com aquesta es pot reproduir o transformar, quin paper juga l’agència humana i els moviments socials en tot això.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Roger Campdepadros Cullell
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Treballar en equip
 • CG4. Analitzar les característiques socioculturals d'àmbit disciplinar i personal per aplicar-les de manera constructiva
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • CG5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • 16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política.
 • 17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política
 • CE16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social

Continguts

1. Introducció a la Sociologia. El context d'aparició: Democràcia, capitalisme i industrialització. Els autors clàssics i els fonaments de la disciplina científica. Principals debats i perspectives

2. Estructura social i manteniment de l'ordre. Sistema i funció. Institucions socials, normes, control i desviació social. Socialització i interacció social

3. Estratificació i desigualtats socials. Classe, poder i estatus

4. Diversitat, desigualtat, inclusió i integració socials. Identitats i pertanyences. Sexe, gènere i sexualitat. Gestió de la diversitat ètnica, cultural i religiosa. Funció social de la religió

5. Agència humana, transformació i canvi socials. Una sociologia dialògica per a una societat dialògica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Debat 9,00 22,00 0 31,00
Lectura / comentari de textos 4,00 30,00 0 34,00
Prova d'avaluació 2,00 55,00 0 57,00
Sessió expositiva 28,00 0 0 28,00
Total 43,00 107,00 0 150

Bibliografia

 • Aron, Raymond. (1994). Les Etapes del pensament sociològic. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Aron, Raymond (2019). El opio de los intelectuales. Página Indómita.
 • Beck, Ulrich (1997). Modernización reflexiva :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Beck, Ulrich (2003). La Individualización :. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Beck, Ulrich. (2006). La Sociedad del riesgo :. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Beck, Ulrich. (2000). La Democracia y sus enemigos :. Barcelona [etc]: Paidós. Catàleg
 • Berger, Peter L. (2002 ). Invitació a la sociologia : una perspectiva humanística (11a ed.). Barcelona: Herder. Catàleg
 • Berger, Peter L.. (1988). La Construcció social de la realitat :. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Berger, Peter L. (2016). Los numerosos altares de la modernidad. En busca de un paradigma para la religión en una época pluralista. Ediciones Sígueme.
 • Blau, Peter Michael. (1983). Intercambio y poder en la vida social. Barcelona: Hora. Catàleg
 • Botton, Lena de. (2004). El Velo elegido. Barcelona: El Roure. Catàleg
 • Castells, Manuel (2003). L'Era de la informació : (Ed. especial de 1000 exemplars per la Generalitat de Catalunya). Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Castells, Manuel. Alsayyad, Nezar. (2003). ¿Europa musulmana o euro-islam? :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Castells, Manuel (2012). Redes de indignación y esperanza :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Chomsky, Noam. (2001). Perspectivas sobre el poder. Esplugues de Llobregat: El Roure. Catàleg
 • Durkheim, Émile (1982). La División del trabajo social. Madrid: Akal. Catàleg
 • Durkheim, Émile. (1985). El Suicidio (2a ed.). Madrid: Akal. Catàleg
 • Durkheim, Émile. (1993). Las Formas elementales de la vida religiosa. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Elster, Jon (1999). Alchemies of the mind :. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Elster, Jon. (2001). La Democracia deliberativa. [Barcelona]: Gedisa. Catàleg
 • Flecha, Ramón. (1995). Racismo: no, gracias :. Barcelona: El Roure. Catàleg
 • Flecha, Ramón. (1997). Compartiendo palabras :. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Flecha, Ramón (2001). Teoría sociológica contemporánea. Barcelona, [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Flecha, Ramon (2022). La societat dialògica. Hipatia Press.
 • Giddens, Anthony. (1995). La Constitución de la sociedad :. Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • Giddens, Anthony. (1997). Modernidad e identidad del yo :. Barcelona: Península. Catàleg
 • Giddens, Anthony. (2001). Sociología (4a ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Gómez, Jesús (2004). El Amor en la sociedad del riesgo :. Barcelona: El Roure. Catàleg
 • Habermas, Jürgen (2010). Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Trotta. Catàleg
 • Harris, Marvin. (1989). Bueno para comer :. Madrid: Ediciones del Prado. Catàleg
 • Kerbo, Harold R.. (1998). Estratificación social y desigualdad :. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Macionis, John J.. (2007). Sociología (3ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson. Catàleg
 • Marx, Karl (1993). Manuscritos :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Mead, George Herbert. (1990). Espíritu, persona y sociedad :. México: Paidós Mexicana. Catàleg
 • Merton, Robert K (2002). Teoría y estructura sociales (4a ed.). Mexico, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Merton, Robert K.. (1977). La Sociología de la ciencia :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Mills, C. Wright (1961). La Imaginación sociológica. México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Parsons, Talcott. (1974). El Sistema de las sociedades modernas. México: Trillas. Catàleg
 • Parsons, Talcott. (1974). La Sociedad :. México: Trillas. Catàleg
 • Portes, Alejandro. (2012). Sociología económica de las migraciones internacionales /. Barcelona: Anthropos. Catàleg
 • Requena Santos, Félix. (2003). Análisis de redes sociales :. Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Ritzer, George. (1995). Teoria sociológica clásica. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Ritzer, George. (1993). Teoria sociológica contemporanea (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Sassen, Saskia (2007). Una sociología de la globalización. Buenos Aires: Katz. Catàleg
 • Schutz, Alfred. (1993). La Construcción significativa del mundo social :. Barcelona [etc.]: Paidos. Catàleg
 • Sen, Amartya Kumar (2007). India contemporánea :. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Sen, Amartya Kumar (2007). Identidad y violencia :. Buenos Aires: Katz. Catàleg
 • Sen, Amartya Kumar (2006). El Valor de la democracia. [Barcelona]: Ediciones de Intervención Cultural. Catàleg
 • Simmel, Georg (1988). Sociologia :. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Soler-Gallart, Marta. (2017). Achieving social impact :. Cham, Switzerland: Springer. Catàleg
 • Taylor, Charles. (2003). El Multiculturalismo y "la política del reconocimiento" /. Madrid: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Touraine, Alain. (2004). Conocimiento e identidad :. Esplugues de Llobregat: El Roure. Catàleg
 • Touraine, Alain (1997). ¿Podremos vivir juntos? :. Madrid: PPC. Catàleg
 • Weber, Max (1998). El Político y el científico. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Weber, Max. (1979). La ética protestante y el espíritu del capitalismo (5ª ed.). Barcelona: Península. Catàleg
 • Wright, Erik Olin. (2010). Envisioning real utopias. London, [etc.]: Verso. Catàleg
 • Wright, Erik Olin. (1994). Clases. Madrid [etc.]: Siglo Veintiuno. Catàleg
 • Xiaotong, Fei (1992). From the soil. The foundations of Chinese society. University of California Press.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Vídeo-fòrums Consisteix en veure abans de la classe un documental o pel.lícula proposats pel professor, i en debatre'ls a la sessió pràctica. S'ha de preparar una intervenció pensada, argumentada, i aplicant l'anàlisi sociològica, així com conceptes i continguts vistos a classe. S'avaluaran les intervencions, en conjunt valdrà un 10% de la nota i és no recuperable.
10 No
Seminaris Els Seminaris consisteixen en el debat a partir de la lectura de textos de sociologia. Els seminaris serveixen per aprofundir en diferents idees i conceptes sociològics a partir del debat. Es realitzaran una sèrie de seminaris que seran d'assistència obligatòria, i per als quals s'hauran d'haver realitzat prèviament les lectures i l'entrega d'una fitxa-comentari. S'avaluarà la participació i intervenció en el seminari. El conjunt de seminaris valdrà el 20% de la nota. En cas de suspendre aquesta part la recuperació consistirà en respondre a l'examen final unes preguntes extra sobre les lectures dels Seminaris. 20
Exàmens Els exàmens tenen la finalitat de verificar la comprensió dels continguts vistos a classe 50
Debats Consisteix en un treball en grup, el qual haurà de preparar-se per a un debat sobre un determinat tema. El professor proposarà debats amb dues posicions diferents o contraposades. A cada debat hi haurà dos grups els quals es preparan cada una de les diferents posicions. S'hauran d'informar i documentar i preparar un desplegaments d'arguments ben fonamentats que sustentin aquella posició. A classe es farà una dinàmica de debat en què cada grup exposarà els seus arguments, debatran entre ells, i debatran amb la resta de la classe. És una activitat avaluable, que val el 20% de la nota, i no recuperable. 20 No

Qualificació

L'Avaluació continuada està composada per la participació i intervenció en una sèrie de debats, vídeo-fòrums i seminaris i per la realització d'un examen.

Examen: Examen presencial sense apunts sobre la matèria donada a classe.

Debat: Es realitzaran una sèrie de debats en què dos grups sostindran posicions diferents o contraposades sobre un determinat tema. S'hauran de documentar i preparar la defensa d'arguments, exposar-los a classe i defensar-los davant l'altre grup i davant la classe. La resta de la classe ha d'assistir obligatòriament i es valorarà la seva participació després del debat inicial entre els dos grups. La participació en el conjunt de debats valdrà el 20% de la nota.

Seminaris: Es realitzaran una sèrie de seminaris que seran d'assistència obligatòria i per als quals s'hauran d'haver realitzat prèviament les lectures proposades. S'avaluarà la participació i intervenció en el seminari quan així ho requereixi el professor. El conjunt de seminaris valdrà el 20% de la nota.

Vídeo-fòrums: Es realitzaran una sèrie de vídeo-fòrums sobre pel.lícules o documentals que seran d'assistència obligatòria i per als quals s'haurà d'haver realitzat prèviament la seva visualització. S'avaluarà la participació i intervenció en el vídeo-fòrum quan així ho requereixi el professor. El conjunt de vídeo-fòrums valdrà el 10% de la nota.


Per aprovar s'ha de treure un 5 de mitjana ponderada de totes les parts: examen, debats, seminaris, i vídeo-fòrums.

Per a poder fer mitjana s'ha de treure almenys un 4 a l'examen, dels debats i dels seminaris. Així, qui no arribi al 4 en qualsevol d'aquestes tres parts tindrà l'assignatura suspesa. Així mateix qui, tot i arribar al 4 en aquetes parts, amb la mitjana ponderada no arribi al 5, també tindrà l'assignatura suspesa.

L'examen es podrà recuperar a l'examen de recuperació.

Els seminaris es podran recuperar responent unes preguntes extra sobre els textos a l'examen de recuperació.

Els debats i els vídeo-fòrums no es podran recuperar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne/a obtindrà la qualificació de “No presentat” sempre que compleixi almenys una de les següents condicions:

a) No haver-se presentat a cap dels exàmens final o de recuperació.

b) No haver assistit al 75% dels debats, dels seminaris i dels vídeo-fòrums.

Avaluació única:
Per a l'avaluació única no és obligatòria l'assistència a les sessions teòriques ni a les sessions pràctiques, així com tampoc l'entrega de treballs, fitxes o pràctiques. La nota de l'assignatura dependrà exclusivament de la nota que s'assoleixi a l'examen final, que serà un examen més complert que el de l'avaluació continuada. Per aprovar l'examen i l'assignatura s'ha de treure almenys un 5.

La tria d'aquesta opció s'ha de comunicar dins del període establert per la Facultat. Si no es comunica el contrari, l'opció per defecte serà la d'avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 de la mitjana ponderada, i almenys un 4 en cada una de les parts següents: examen, debats i seminaris.

Tutoria

Es podran fer tutories virtuals, individuals o grupals, a les hores establertes per tutoria, o en una hora a convenir que vagi bé tant a l'alumne com al professor.

Les tutories presencials es realitzaran en hores de tutoria, sota cita prèvia i amb el límit d'aforament establert per la Universitat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El Moodle serà la plataforma que organitzarà tota la comunicació i interacció entre el professor i l'estudiantat.

De cara a tenir una bona comunicació és important llegir bé els textos i documents que expliquen el funcionament de l'assignatura i de les diferents activitats, siguin o no d'avaluació.

Els dubtes, preguntes, comentaris i intervencions que puguin anar apareixent es podran plantejar:

. A les classes: intervenint directament les persones que assisteixin presencialment, i a través del xat de la plataforma a través de la qual s'estigui retransmetent les persones que assisteixin virtualment.
. El principal canal de comunicació i interacció a banda de les classes serà el Fòrum de l'assignatura habilitat al Moodle. Allà es podran plantejar dubtes, preguntes i comentaris, que podran ser contestats tant pel professor com per qualsevol dels i les alumnes, i la ressolució dels quals servirà a tothom.
. Així mateix es podrà utilitzar l'eina de missatgeria del Moodle.
. En última instància es podrà fer servir l'email. Però es recomana fer servir els tres primers, la classe, el fòrum o l'eina de missatgeria del Moodle.

Observacions

Es demana i es recomana llegir bé les indicacions, guies docents i instruccions de l'assignatura i realitzar preguntes o solventar dubtes sobre aquesta lectura prèvia, és a dir, només després d'haver llegit aquesta sèrie d'instruccions.

Assignatures recomanades

 • Desigualtats socials i polítiques públiques
 • Metodologia de la investigació social

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de tancament de la universitat a causa de rebrot de l'epidèmia, totes les activitats presencials passaran a fer-se online a través de les diferents plataformes i medis informàtics habilitats per a la docència.

Modificació de l'avaluació:
En cas de tancament de la universitat a causa de rebrot de l'epidèmia, totes les activitats d'avaluació passaran a fer-se online a través de les diferents plataformes i medis informàtics habilitats per a la docència i avaluació.

Tutoria i comunicació:
En cas de tancament de la universitat a causa de rebrot de l'epidèmia, totes les tutories i comunicació passaran a fer-se online a través de les diferents plataformes i medis informàtics habilitats per a la docència i comunicació.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.