Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Què és la societat? Com la podem entendre? Quin és el paper de l’individu en la societat i com afecta la societat a les vides individuals? La perspectiva sociològica ens ajuda a veure més enllà dels esdeveniments de les nostres vides individuals per tal d'identificar i analitzar problemes, patrons i tendències socials més amplis. A través d’aquesta lent, aquest curs ofereix una panoràmica sobre temes de sociologia, d’interaccions cara a cara amb processos globals, des de l’estabilitat social fins al canvi social, des del jo fins a la societat. Relacionant les teories socials clàssiques i contemporànies i la investigació amb la vida quotidiana, el curs examina com s'organitzen les societats, com es desenvolupen i canvien les cultures, per què existeix la desigualtat i com es reprodueix. Al llarg del semestre, examinarem críticament diverses institucions socials, incloent-hi la política, les famílies, l'educació i l'economia, i considerarem com cadascuna té lloc.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROGER CAMPDEPADROS CULLELL
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Treballar en equip
 • CG4. Analitzar les característiques socioculturals d'àmbit disciplinar i personal per aplicar-les de manera constructiva
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • CG5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • 16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política.
 • 17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política
 • CE16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social

Continguts

1. Què és Sociologia? Els orígens de la disciplina. Democràcia, capitalisme i industrialització

2. Principals autors i temes clàssics de la sociologia: Marx, Durkheim i Weber

3. Estructura, sistema i funció. Cultura, diversitat i integració. Norma i desviació.

4. La construcció social de la realitat. La socialització. El món de la vida. Subjectes, acció, interacció i canvi social.

5. Modernització reflexiva, individualització institucionalitzada, identitats i nous moviments socials. Societat de la informació, descolonització del món de la vida i reencantament en la comunicació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 2,00 1,00 4,00
Debat 3,00 8,00 3,00 14,00
Lectura / comentari de textos 5,00 30,00 0 35,00
Prova d'avaluació 4,00 37,00 0 41,00
Sessió expositiva 12,00 0 12,00 24,00
Sessió pràctica 5,00 16,00 5,00 26,00
Tasques i qüestionaris formatius 3,00 0 3,00 6,00
Total 33,00 93,00 24,00 150

Bibliografia

 • Aron, Raymond. (1994). Les Etapes del pensament sociològic. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Beck, Ulrich (1997). Modernización reflexiva :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Beck, Ulrich (2003). La Individualización :. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Beck, Ulrich. (2006). La Sociedad del riesgo :. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Beck, Ulrich. (2000). La Democracia y sus enemigos :. Barcelona [etc]: Paidós. Catàleg
 • Berger, Peter L. (2002 ). Invitació a la sociologia : una perspectiva humanística (11a ed.). Barcelona: Herder. Catàleg
 • Berger, Peter L.. (1988). La Construcció social de la realitat :. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Blau, Peter Michael. (1983). Intercambio y poder en la vida social. Barcelona: Hora. Catàleg
 • Botton, Lena de. (2004). El Velo elegido. Barcelona: El Roure. Catàleg
 • Castells, Manuel (2003). L'Era de la informació : (Ed. especial de 1000 exemplars per la Generalitat de Catalunya). Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Castells, Manuel. Alsayyad, Nezar. (2003). ¿Europa musulmana o euro-islam? :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Castells, Manuel (2012). Redes de indignación y esperanza :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Chomsky, Noam. (2001). Perspectivas sobre el poder. Esplugues de Llobregat: El Roure. Catàleg
 • Durkheim, Émile (1982). La División del trabajo social. Madrid: Akal. Catàleg
 • Durkheim, Émile. (1985). El Suicidio (2a ed.). Madrid: Akal. Catàleg
 • Durkheim, Émile. (1993). Las Formas elementales de la vida religiosa. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Elster, Jon (1999). Alchemies of the mind :. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Elster, Jon. (2001). La Democracia deliberativa. [Barcelona]: Gedisa. Catàleg
 • Flecha, Ramón. (1995). Racismo: no, gracias :. Barcelona: El Roure. Catàleg
 • Flecha, Ramón. (1997). Compartiendo palabras :. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Flecha, Ramón (2001). Teoría sociológica contemporánea. Barcelona, [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Giddens, Anthony. (1995). La Constitución de la sociedad :. Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • Giddens, Anthony. (1997). Modernidad e identidad del yo :. Barcelona: Península. Catàleg
 • Giddens, Anthony. (2001). Sociología (4a ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Gómez, Jesús (2004). El Amor en la sociedad del riesgo :. Barcelona: El Roure. Catàleg
 • Habermas, Jürgen (2010). Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Trotta. Catàleg
 • Harris, Marvin. (1989). Bueno para comer :. Madrid: Ediciones del Prado. Catàleg
 • Kerbo, Harold R.. (1998). Estratificación social y desigualdad :. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Macionis, John J.. (2007). Sociología (3ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson. Catàleg
 • Marx, Karl (1993). Manuscritos :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Mead, George Herbert. (1990). Espíritu, persona y sociedad :. México: Paidós Mexicana. Catàleg
 • Merton, Robert K (2002). Teoría y estructura sociales (4a ed.). Mexico, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Merton, Robert K.. (1977). La Sociología de la ciencia :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Mills, C. Wright (1961). La Imaginación sociológica. México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Parsons, Talcott. (1974). El Sistema de las sociedades modernas. México: Trillas. Catàleg
 • Parsons, Talcott. (1974). La Sociedad :. México: Trillas. Catàleg
 • Portes, Alejandro. (2012). Sociología económica de las migraciones internacionales /. Barcelona: Anthropos. Catàleg
 • Portes, Alejandro. (2010). América inmigrante. Rubí, [etc.]: Anthropos [etc]. Catàleg
 • Requena Santos, Félix. (2003). Análisis de redes sociales :. Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Ritzer, George. (1995). Teoria sociológica clásica. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Ritzer, George. (1993). Teoria sociológica contemporanea (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Sassen, Saskia (2007). Una sociología de la globalización. Buenos Aires: Katz. Catàleg
 • Schutz, Alfred. (1993). La Construcción significativa del mundo social :. Barcelona [etc.]: Paidos. Catàleg
 • Sen, Amartya Kumar (2007). India contemporánea :. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Sen, Amartya Kumar (2007). Identidad y violencia :. Buenos Aires: Katz. Catàleg
 • Sen, Amartya Kumar (2006). El Valor de la democracia. [Barcelona]: Ediciones de Intervención Cultural. Catàleg
 • Simmel, Georg (1988). Sociologia :. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Soler-Gallart, Marta. (2017). Achieving social impact :. Cham, Switzerland: Springer. Catàleg
 • Taylor, Charles. (2003). El Multiculturalismo y "la política del reconocimiento" /. Madrid: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Touraine, Alain. (2004). Conocimiento e identidad :. Esplugues de Llobregat: El Roure. Catàleg
 • Touraine, Alain (1997). ¿Podremos vivir juntos? :. Madrid: PPC. Catàleg
 • Vygotskii, L. S.. (1995). Pensamiento y lenguaje (Nueva edición / ). Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Weber, Max (1998). El Político y el científico. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Weber, Max. (1979). La ética protestante y el espíritu del capitalismo (5ª ed.). Barcelona: Península. Catàleg
 • Wertsch, James V.. (1993). Voces de la mente :. Madrid: Visor. Catàleg
 • Wright, Erik Olin. (2010). Envisioning real utopias. London, [etc.]: Verso. Catàleg
 • Wright, Erik Olin. (1994). Clases. Madrid [etc.]: Siglo Veintiuno. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Seminaris de lectura Els Seminaris de Lectura amb el llibre a la mà, serveixen per aprofundir en les diferents idees i conceptes sociològics vistos a classe, a partir de la lectura i debat dels textos dels propis autors, clàssics o contemporanis, de la sociologia. Es realitzaran una sèrie de seminaris de lectura que seran presencials i d'assistència obligatòria, i per als quals s'hauran d'haver realitzat prèviament les lectures proposades. S'avaluarà la participació i intervenció en el seminari. El conjunt de seminaris valdrà el 20% de la nota. En cas de suspendre aquesta part la recuperació consistirà en respondre a l'examen unes preguntes extra sobre les lectures dels Seminaris. 20
Treball en grup S'haurà de realitzar un treball en grup al llarg del semestre que consistirà en donar resposta a un repte social i/o polític. Es realitzarà un mínim de dues tutories o check-points d'obligada assistència per part de tots els membres del grup. Hi haurà tres productes a entregar: un implication paper a mig curs, i un vídeo explicatiu d'un màxim de dos minuts de durada i un escrit de màxim tres pàgines al final de curs. A més de l'avaluació del professor hi haurà una avaluació entre iguals o peer review. 20 No
Exàmens Els exàmens tenen la finalitat de verificar la comprensió dels continguts vistos a classe 60

Qualificació

L'Avaluació continuada està composada per dos exàmens parcials, una sèrie de seminaris de lectura i una sèrie de pràctiques.

Exèmens parcials: Exàmens presencials sense apunts sobre la matèria donada a classe. Cada examen parcial val el 30% de la nota.

Seminaris de lectura: Es realitzaran una sèrie de seminaris de lectura que seran presencials i d'assistència obligatòria, i per als quals s'hauran d'haver realitzat prèviament les lectures proposades. S'avaluarà la participació i intervenció en el seminari. El conjunt de seminaris valdrà el 20% de la nota.

Treball en grup: S'haurà de realitzar un treball en grup al llarg del semestre que consistirà en donar resposta a un repte social i/o polític. Es realitzarà un mínim de dues tutories o check-points d'obligada assistència per part de tots els membres del grup. Hi haurà tres productes a entregar: un implication paper a mig curs, i un vídeo explicatiu d'un màxim de dos minuts de durada i un escrit de màxim tres pàgines al final de curs. A més de l'avaluació del professor hi haurà una avaluació entre iguals o peer review. El conjunt d'entregues del Treball en grup valdrà el 20% de la nota.

Per aprovar s'ha de treure un 5 de mitjana ponderada de cada part (exàmens, seminaris de lecutra i treball en grup).

Per a poder fer mitjana s'ha de treure almenys un 4 en cada una de les parts.

Així, qui no arribi al 4 en qualsevol de les parts, o qui no arribi al 5 amb la mitjana ponderada, tindrà l'assignatura suspesa.

Els exàmens parcials suspesos es podran recuperar a l'examen de recuperació.

Els seminaris es podran recuperar amb preguntes sobre els textos a l'examen de recuperació.

El treball en grup no es podrà recuperar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne/a obtindrà la qualificació de “No presentat” sempre que compleixi almenys una de les següents condicions:

a) No haver-se presentat a cap dels exàmens parcials o de recuperació.

b) No haver assistit als seminaris i a les tutories del treball en grup

Avaluació única:
Per a l'avaluació única no és obligatòria l'assistència ni l'entrega de treballs o pràctiques i la nota de l'assignatura depèn exclusivament de la nota que s'assoleix a l'examen final.

La tria d'aquesta opció s'ha de comunicar dins del període establert per la Facultat. Si no es comunica el contrari, l'opció per defecte serà la d'avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 de la mitjana ponderada, i almenys un 4 en cada una de les parts (exàmens, seminaris, treball en grup).

Tutoria

Es podran fer tutories virtuals, individuals o grupals, a les hores establertes per tutoria, o en una hora a convenir que vagi bé tant a l'alumne com al professor.

Les tutories presencials es realitzaran en hores de tutoria, sota cita prèvia i amb el límit d'aforament establert per la Universitat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El Moodle serà la plataforma que organitzarà tota la comunicació i interacció entre el professor i l'estudiantat.

De cara a tenir una bona comunicació és important llegir bé els textos i documents que expliquen el funcionament de l'assignatura i de les diferents activitats, siguin o no d'avaluació.

Els dubtes, preguntes, comentaris i intervencions que puguin anar apareixent es podran plantejar:
. A les classes: intervenint directament les persones que assisteixin presencialment, i a través del xat de la plataforma a través de la qual s'estigui retransmetent les persones que assisteixin virtualment.
. El principal canal de comunicació i interacció a banda de les classes serà el Fòrum de l'assignatura habilitat al Moodle. Allà es podran plantejar dubtes, preguntes i comentaris, que podran ser contestats tant pel professor com per qualsevol dels i les alumnes, i la ressolució dels quals servirà a tothom.
. Així mateix es podrà utilitzar l'eina de missatgeria del Moodle.
. Alternativament es podrà fer servir l'email. Però es recomana fer servir els dos primers, la classe i el fòrum.

Observacions

Es demana i es recomana llegir bé les indicacions, guies docents i instruccions de l'assignatura i realitzar preguntes o solventar dubtes sobre aquesta lectura prèvia, és a dir, només després d'haver llegit aquesta sèrie d'instruccions.

Assignatures recomanades

 • Desigualtats socials i polítiques públiques
 • Metodologia de la investigació social

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de tancament de la universitat a causa de rebrot de l'epidèmia, totes les activitats presencials passaran a fer-se online a través de les diferents plataformes i medis informàtics habilitats per a la docència.

Modificació de l'avaluació:
En cas de tancament de la universitat a causa de rebrot de l'epidèmia, totes les activitats d'avaluació passaran a fer-se online a través de les diferents plataformes i medis informàtics habilitats per a la docència i avaluació.

Tutoria i comunicació:
En cas de tancament de la universitat a causa de rebrot de l'epidèmia, totes les tutories i comunicació passaran a fer-se online a través de les diferents plataformes i medis informàtics habilitats per a la docència i comunicació.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.