Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Estudi de les figures delictives bàsiques: 1. Delictes contra els béns jurídics personals (delictes contra la vida, integritat física, llibertat, llibertat sexual). 2. Delictes contra la propietat. 3. Delictes contra béns jurídics col•lectius (salut pública, seguretat del tràfic, medi ambient).
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Nidia Camacho Casado  / Marc Vila Carilla
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Nidia Camacho Casado  / Adolfo Jesus Garcia Morales
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (100%)

Competències

 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • CE7. Analitzar i aplicar el marc jurídico-penal de resposta a la criminalitat en diferents situacions

Continguts

1. INTRODUCCIÓ.

          1.1. Noció de la part especial del Codi Penal. El bé jurídic com a criteri de classificació i jerarquització dels delictes: delictes contra les bases de l’existència del sistema social i delictes contra el funcionament del sistema social: béns jurídics col·lectius, béns jurídics institucionals i béns jurídics de control.

2. BLOC I. DELICTES CONTRA ELS BÉNS JURÍDICS BÀSICS PER A L’EXISTÈNCIA DEL SISTEMA SOCIAL

          2.1. Els delictes contra la vida: Homicidi i assassinat.Delictes contra la vida humana dependent: Avortament.

          2.2. Delictes contra la salut individual: Lesions. El consentiment en les lesions.

          2.3. Violència de gènere (es treballarà amb més profunditat a les classes pràctiques i a l'optativa de criminologia i feminisme).

          2.4. Delictes contra la llibertat. Detencions il·legals i segrest. Amenaces. Coaccions. Tortures i altres delictes contra la integritat moral.

          2.5. Delictes contra la llibertat sexual. Agressions sexuals. Abús sexual. Assetjament sexual. Exhibicionisme i provocació sexual. Delictes relatius a la prostitució. Disposicions comunes.

          2.6. Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties i drets constitucionals i contra el seu exercici. Delictes contra la llibertat: Detenció il·legal. Incomunicació il·legal. Sancions i privacions il·legals o tracte rigorós innecessari, en presó o centre de correcció de menors. Delictes contra la inviolabilitat domiciliària: Delicte contra els drets del detingut: impedir l'assistència lletrada i no informar-lo dels seus drets (es treballarà amb més profunditat a l'optativa de funció pública i dret penal).

3. BLOC II: DELICTES CONTRA EL PATRIMONI

          3.1. Delictes contra el patrimoni. Furt. Robatori. Robatori amb força en les coses. Robatori amb violència o intimidació en les persones. Extorsió. Estafa. Apropiació indeguda. Danys. Insolvencias punibles.

4. BLOC III. DELICTES CONTRA ELS BÉNS JURÍDICS COL·LECTIUS

          4.1. Delictes contra la salut pública. Delictes relatius a substàncies nocives. Delictes relatius a drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques: Arts. 368 i 369 CP (es treballarà amb més profunditat a l'optativa de drogues i dret penal).

          4.2. Delictes contra la seguretat del tràfic. Conducció sota la influència de drogues o begudes alcohòliques; conducció temerària; conducció amb menyspreu per la vida dels altres; conducció sense llicencia (arts. 379 a 385 ter).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 13,00 14,00 0 27,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 26,00 20,00 0 46,00
Assistència a actes externs 0 5,00 0 5,00
Prova d'avaluació 4,00 32,00 0 36,00
Sessió expositiva 24,00 12,00 0 36,00
Total 67,00 83,00 0 150

Bibliografia

 • Jesús-María Silva Sánchez (dir.) ; Ramon Ragués i Vallès (coord.) ; Ma. Teresa C (2011). Lecciones de derecho penal : parte especial (3ª). Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Jesús-María Silva Sánchez, (dir.) ; Nuria Pastor Muñoz, (coord.) (2012). El Nuevo Código Penal : comentarios a la reforma . La Ley. Catàleg
 • Muñoz Conde, Francisco (2010 ). Derecho penal : parte especial (18ª ed. rev. y puesta al día). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Silva, Jesús María (Silva Sánchez) (2006 ). Lecciones de derecho penal : parte especial . Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Jesús-María Silva Sánchez, Raquel Montaner Fernández (2012). Los Delitos contra el medio ambiente : reforma legal y aplicación judicial. Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Bustos Ramírez, Juan (1991 ). Manual de derecho penal : parte especial (2ª ed. aum., corr. y puesta al día). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Díez Ripollés, José Luis Gracia Martín, Luis (1997-2004 ). Comentarios al Código Penal, parte especial . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Carmona Salgado, Concha Cobo del Rosal, M. (cop. 2005 ). Derecho penal español : parte especial (2ª ed., rev. y puesta al día con las últimas reformas). Madrid: Dykinson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes pràctiques S'avalua la participació a les classes 11 No
Judici simulat (exposició oral) S'avalua la fluideça, la claretat i el contingut de l'informe 39 No
Primer examen teòric S'avalua el coneixement del contingut bàsic de les classes teòriques. Cada prova té el mateix valor i la suma de les 2 proves té un valor del 50% del total de la nota. 25
Segon examen teòric S'avalua el coneixement del contingut bàsic de les classes teòriques. Cada prova té el mateix valor i la suma de les proves té un valor del 50% del total de la nota. 25

Qualificació

GRAU EN DRET

L’avaluació de l’assignatura es divideix en una PART TEÒRICA i una PART PRÀCTICA.

AVALUACIÓ PART TEÒRICA.

L’avaluació de la part teòrica es realitzarà mitjançant dos exàmens de preguntes a desenvolupar i/o tipus test.
Les dates d'aquestes proves es poden consultar en el calendari d'avaluació continuada del Grau en Dret.

AVALUACIÓ PRÀCTICA

L'avaluació de la part pràctica es farà mitjançant 2 activitats:
Participació en les classes pràctiques (11%)
Exposició oral, judici simulat (39%)

Pel judici simulat cada estudiant haurà d'elaborar i lliurar dos informes penals sobre una mateixa causa (un de defensa i un altre d'acusació). A tal efecte se li facilitarà un expedient real. IMPORTANT: L'estudiant que no lliuri els informes en la data programada no es podrà examinar d'aquesta part pràctica.

El dia del judici simulat l'estudiant haurà de lliurar una còpia impresa del mateix informe presentat en la data programada, abans d'exposar-lo oralment. IMPORTANT: l’estudiant no es podrà examinar si no lliura en aquest moment la còpia impresa de l'informe (acusació o defensa, segons el que li sigui demanat en aquell mateix moment).

Es valorarà la capacitat de l'estudiant per a expressar-se en públic utilitzant amb precisió el llenguatge jurídic així com l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució dels problemes jurídics.

Les dates d'aquestes proves es poden consultar en el calendari d'avaluació i posteriorment s'elaboraran les llistes amb la data concreta en què l'estudiant haurà d'examinar-se.

Per a l'avaluació de la participació es valorarà la intervenció activa i adequada de l'estudiant en les activitats proposades o en les preguntes plantejades pel professor/a a classe.

NOTA FINAL

La nota final surt de la mitja aritmètica al 50% entre la nota teòrica i la nota pràctica.

En els exàmens teòrics i en l'avaluació del judici simulat les notes inferiors a 3,5 no permeten fer mitja. Així, l’estudiant que tregui una nota inferior a 3,5 en alguna d'aquestes proves haurà de recuperar-la, si aquesta prova ho permet. En cas contrari estarà suspès.

La mitja aritmètica entre part teòrica i pràctica es farà en tot cas a partir sempre d’una nota global del bloc (teòric o pràctic) igual o superior a 3,5. És a dir, l’estudiant que tingui, per exemple, com a nota final de la part teòrica una nota inferior a 3,5 no aprovarà l’assignatura malgrat tingui una nota de la part pràctica de 6,5 o superior que li permetria assolir una nota de 5. En aquest cas l’estudiant hauria de recuperar la nota teòrica en la setmana d’exàmens de recuperació.

Igualment, la nota del judici simulat haurà de ser, en tot cas, superior a 3,5 per fer mitja amb la nota obtinguda a la part teòrica.
També la nota global de la part pràctica haurà de ser, en tot cas, superior a 3,5 per fer lamitja amb la nota obtinguda a la part teòrica.

SÓN RECUPERABLES:
TOTS els exàmens de la part teòrica.
La recuperació es farà en la data d'examen de recuperació fixada per a l'assignatura.

NO SÓN RECUPERABLES:
L'exposició oral, judici simulat.
La participació a classe.

En cas de còpia en una prova d’avaluació, l’assignatura es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperació. El frau NO dona lloc a recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador, conforme a la normativa vigent.

GRAU EN CRIMINOLOGIA:


L’avaluació de l’assignatura es divideix en una PART TEÒRICA i una PART PRÀCTICA.

AVALUACIÓ PART TEÒRICA.

L’avaluació de la part teòrica es realitzarà mitjançant dos exàmens de preguntes a desenvolupar i/o tipus test.
Les dates d'aquestes proves es poden consultar en el calendari d'avaluació continuada del Grau en criminologia.

AVALUACIÓ PRÀCTICA

L'avaluació de la part pràctica es farà mitjançant un Examen Pràctic, consistent en la realització d'una prova escrita en relació a determinades causes penals que es facilitin a tal efecte.


NOTA FINAL

La nota final surt de la mitja aritmètica entre la part pràctica i la part teòrica. La part teòrica computa al 75% de la nota final de l’assignatura, i la part pràctica, computa al 25% de la nota final.

La mitja aritmètica entre la part teòrica i pràctica es farà en tot cas a partir sempre d’una nota igual o superior a 3,5 en cadascuna de les proves teòriques o pràctiques realitzades per l’alumne.

SÓN RECUPERABLES:
TOTS els exàmens de la part teòrica.

La part pràctica, NO és recuperable.
La recuperació es farà en la data d'examens de recuperació fixada per a l'assignatura.


En cas de còpia en una prova d’avaluació, l’assignatura es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperació. El frau NO dona lloc a recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador, conforme a la normativa vigent.

IMPORTANT - METODOLOGIA DE LES SESSIONS LECTIVES I EXÀMENS

- Anunciem que les classes lectives i els exàmens, s'intentaran realitzar presencialment, sempre que les eventualitats en relació amb la pandèmia mundial i les exigències sanitàries, així ho permetin. En cas contrari, es prioritzarà el desenvolupament de les classes lectives en streaming (classes virtuals en línia). Tanmateix, pel que fa a la realització d'activitats pràctiques d'avaluació continuada i exàmens, es prioritzarà l'assistència personal al centre de l'alumnat, en grups reduïts.

o Per evitar possibles problemes, advertim la necessitat de tenir connexió a internet, pc, mòbil o tablet. Si algun alumne no disposa d'elements tècnics suficients per seguir l'assignatura, quan el desenvolupament d'aquesta exigeixi un seguiment en línia, ens ho haurà de comunicar amb la suficient antelació, per tal de traslladar el cas al rectorat, i procedir a facilitar el material en préstec necessari per cobrir les necessitats dels alumnes que ho requereixin.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera NO PRESENTAT l'estudiant que no es presenti al judici simulat (oral)

Avaluació única:
L'alumnat del Grau en Dret que ho sol·liciti dins termini, podrà avaluar-se mitjançant el sistema d'avaluació alternativa, amb la qual, l'alumne s'avaluarà mitjançant un únic examen teòric i el judici simulat. La qualificació obtinguda en aquest examen teòric, constituirà el 50% de la nota de l'assignatura, i el judici simulat, el 50% restant.


L'alumnat del Grau en Criminologia que ho sol·liciti dins termini, podrà avaluar-se mitjançant el sistema d'avaluació alternativa, amb la qual, l'alumne s'avaluarà mitjançant un únic examen teòric i pràctic. La qualificació obtinguda en aquest examen, constituirà el 100% de la nota de l'assignatura.

Important: Realitzar la petició formal amb la Udg i comunicar-ho al professor corresponent.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

Convé saber que per aquesta assignatura s'han de tenir assolides les competències de l'assignatura de Bases de la responsabilitat penal.

Assignatures recomanades

 • Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte)
 • Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte)
 • Fonaments del dret penal

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
La presència física de professors i estudiants a les aules de la Facultat de Dret de la UdG durant les classes i els exàmens està supeditada a les directrius en matèria sanitària en funció de com evolucionin les mesures de protecció davant el Covid (o altres).

Per tant, en el seu cas es veurà quines son les mesures més adients per fer compatibles la seguretat de tothom amb la docència. Si fos necessari, s'impartirien les sessions de forma telemàtica amb les mesures de què disposa la UdG (Blackboard Collaborate o altres). Igualment es podrien dur a terme de forma telemàtica les proves d'avaluació.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.