Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Tipus de fets. La noció general de prova. La prova jurídica. Prova com a mitjà, com activitat i com a resultat. El fet rellevant jurídicament. La noció de fet provat. Prova: creença, convicció, coneixement. La justificació de les decisions judicials. Motivació de les decisions judicials.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ROJAS
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho

Continguts

1. Què es prova? prova com a mitjà, com a activitat i com a resultat. Formes d'identificar els fets: identificacions descriptives, valoratives, negatives, fets complexes, fets institucionals. Fets principals i secundaris; proves i indicis; prova sobre la prova.

2. El context de la prova en el dret. Característiques principals del context provatori en el procés judicial. El concepte de fet provat. Prova i actitud proposicional. La vinculació entre prova i convicció judicial.

3. Prova i veritat. Relació conceptual i teleològica entre prova i veritat. Veritat processal i veritat material. Ser veritable i ser tingut per veritable.

4. La prova al common law i al dret romà-germànic. El jurat com jutge dels fets. L’admissió com a filtre. L’exclusió de proves. El control dels advocats.

5. Moments de l'activitat provatòria en el procés judicial. La valoració racional de la prova. Criteris de decisió racional sobre la prova. Els estàndards de prova.

6. El dret a la prova i la valoració racional de la prova. Els elements del dret a la prova. La justificació de les decisions judicials: la motivació.

7. La prova científica. L'experiència dels Estats Units. Confiabilitat dels pèrits. Fiabilitat de las tècniques que es fan servir.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 22,00 27,00 0 49,00
Prova d'avaluació 1,00 25,00 0 26,00
Total 23,00 52,00 0 75

Bibliografia

 • Ferrer Beltrán, Jordi (2007 ). La Valoración racional de la prueba . Barcelona: Marcial Pons. Catàleg
 • Ferrer Beltrán, Jordi (2005 ). Prueba y verdad en el derecho (2ª ed.). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Diego M Papayannis (2014). Causalidad y atribución de responsabilidad . Marcial Pons . Catàleg
 • Taruffo, Michele (2008 ). La Prueba . Madrid [etc.]: Marcial Pons. Catàleg
 • Vázquez, Carmen (2015). De la prueba científica a la prueba pericial (1). Marcial Pons. Catàleg
 • Vázquez, Carmen (2013). Estándares de prueba y prueba científica (1). Barcelona - Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Taruffo, Michele (cop. 2002 ). La Prueba de los hechos . Madrid: Trotta. Catàleg
 • Taruffo, Michele (2010 ). Simplemente la verdad : el juez y la construcción de los hechos . Madrid, [etc.]: Marcial Pons. Catàleg
 • Gascón Abellán, Marina (2010 ). Los Hechos en el derecho : bases argumentales de la prueba (3ª ed.). Madrid, [etc.]: Marcial Pons. Catàleg
 • Taruffo, Michele (cop. 2009 ). Consideraciones sobre la prueba judicial . Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo. Catàleg
 • Andrés Ibáñez, Perfecto (2007 ). En torno a la jurisdicción . Buenos Aires: Editores del Puerto. Catàleg
 • González Lagier, Daniel (cop. 2005 ). Quaestio facti : ensayos sobre prueba, causalidad y acción . Bogotá-Colombia: Temis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Video o treball escrit sobre el contingut de l'assignatura. La data de lliurament és el 25/03/2021. Es valorarà l'aprenentatge que l'alumne desenvolupi durant l'assignatura mitjançant aquest exercici 50
Vídeo de 5 minuts sobre el tema assenyalat. La data de lliurament és 11/03/2021. Es valorarà la correcció de la valoració feta i, especialment, la motivació de la mateixa. 25
Participació a les classes de l'assignatura Es valorarà la participació activa que permeti avaluar el seguiment de l'assignatura. 25 No

Qualificació

IMPORTANT: Qualsevol treball plagiat total o parcialment comportarà la qualificació de suspens, amb un zero, de l'assignatura.
El plagi és una greu violació de la honestedat acadèmica. S'entendrà que hi ha plagi quan s'utilitzin frases, fragments d'obres (publicades en paper o a internet), fragments de treballs o estructures de pensament que no siguin d'autoria de l'estudiant que presenta el treball, sense la corresponent cita que en reconegui l'autoria aliena. Si la reproducció és literal, a més de la cita de la font, caldrà que les frases reproduides figurin entre cometes per tal de que la utilització sigui legítima. També s'entendrà que hi ha plagi quan es reprodueixin textos amb lleugers canvis per paraules sinònimes o bé simplement traduint el text original, sense la cita de la font.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es fan tots els treballs a presentar, la nota global serà de no presentat.

Avaluació única:
Els estudiants que s'adhereixin a l'avaluació única hauran de realitzar l'anàlisi d'un cas que serà assenyalat per la professora. Aquesta anàlisi es realitzarà tant per escrit (10 pàg.) com per vídeo (explicant les idees principals del treball en 5-7 mins.). La data de lliurament és el 25/03.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories, en funció de les circumstàncies, podran ser presencials o virtuals. L'estudiant ha de comunicar-se per mail amb el professor a l'efecte d'acordar dia, hora i mitjà per a dur-la a terme.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

En funció de les circumstàncies, una part del grup podria seguir les classes en streaming, dividint-se perquè una setmana assisteixi presencialment una meitat i la següent setmana l'altra meitat. Per això, la interacció i comunicació serà sobretot personal i, quan sigui necessari, via mail.

Observacions

Per tal de participar a la modalitat d'avaluació continuada, l'assistència a classe és necesària ja que el 25% de la nota depen del resultat de la participació activa.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Si per alguna raó no fos possible fer les classes en streaming, algunes classes es faran en línia, de manera que es permeti la participació dels estudiants des de casa a l'efecte d'aconseguir el percentatge per a la participació en classes.

Modificació de l'avaluació:
Atès que el mecanisme d'avaluació previst normés exigeix presencialitat per al percentatge atribuït a la participació a classe, aquesta es substituirà per participació a les classes online en cas de ser necessari. D’aquesta manera, no hi hauria cap modificació en la forma d'avaluació.

Tutoria i comunicació:
De ser necessari a causa de les circumstàncies, les tutories es faran en línia previ acord entre l'estudiant i el professor sobre el dia, hora i mitjà.