Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Recerca i desenvolupament públic i industrial. Avaluació de projectes a la industria química.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Lidia Feliu Soley  / Alfons Polo Ortiz  / Oriol Vidal Fàbrega
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió

Continguts

1. Introducció al disseny a la industria química

          1.1. Naturalesa del disseny

          1.2. Organització d'un projecte

          1.3. Documentació d'un projecte

          1.4. Codis i estàndards

          1.5. Factors (marges) de disseny

          1.6. Sistemes d'unitats

          1.7. Disseny de producte

2. Projectes de recerca

          2.1. La carrera investigadora

          2.2. Tipus de recerca

          2.3. El projecte de recerca

          2.4. El sistema català de R+D+I

          2.5. La transferència de tecnologia i la innovació

          2.6. La propietat intel·lectual i industrial

          2.7. Emprenedoria i Spin-Off

          2.8. Publicació i documentació científiques

3. Diagrames de flux de procés

          3.1. Presentació dels diagrames de flux

          3.2. Anatomia del procés de producción química

          3.3. Selecció de procesos

          3.4. Programes de simulació de processos

          3.5. Estudis de perillositat i operabilitat (HAZOP)

4. Aspectes econòmics

          4.1. Despeses de producció

          4.2. Inversions

          4.3. Benefici

          4.4. Efecte de l'escala de les operacions

          4.5. Efecte de la producció a baixa capacitat. Llei dels rendiments decreixents

          4.6. Absorció de despeses i marginalitat

          4.7. Mesura de la rendibilitat

          4.8. Valor del diner en el temps

          4.9. Avaluació de projectes

5. Desenvolupament i millora de les competències transversals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 18,00 2,00 20,00
Elaboració individual de treballs 3,00 24,00 0 27,00
Exposició dels estudiants 1,00 12,00 4,00 17,00
Resolució d'exercicis 0 12,00 0 12,00
Seminaris 4,00 0 10,00 14,00
Sessió expositiva 24,00 4,00 0 28,00
Sessió participativa 12,00 20,00 0 32,00
Total 44,00 90,00 16,00 150

Bibliografia

 • Towler, Gavin P (cop. 2013 ). Chemical engineering design : principles, practice and economics of plant and process design (2nd ed.). Oxford, UK: Butterworth-Heinemann. Catàleg
 • Sinnott, R. K. (2020). Chemical engineering design (Sixth edition). Kidlington, Oxford: Butterworth-Heinemann, an imprint of Elsevier Catàleg
 • Heaton, C.A. (1991 ). An Introduction to industrial chemistry (2nd ed.). London [etc.]: Blackie Academic & Professional. Catàleg
 • Brown Thane (2007). Engineering Economics and Economic Design for Process Engineers.. Boca Raton: CRC Press. Taylor & Francis Group.
 • Branan, Carl. (2005). Rules of thumb for chemical engineers a manual of quick, accurate solutions to everyday process engineering problems (4th ed.). Amsterdam ;: Gulf Professional Pub. Catàleg
 • Peters, Max Stone (2003). Plant design and economics for chemical engineers (5th ed.). New York [etc: McGraw-Hill International Book. Catàleg
 • Ulrich, Gael D. (2004). Chemical engineering process design and economics : a practical guide (2nd ed.). Durham, N.H: Process. Catàleg
 • Turton, Richard (2003). Analysis, synthesis, and design of chemical processes (2nd ed.). Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall PTR. Catàleg
 • Turton R., Shaeiwitz J.A., Bhattacharyya, D. Whithing, W.B. (2018). Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes (5th). Pearson.
 • Couper, James R. (2010). Chemical process equipment selection and design (2nd ed. rev.). Burlington, MA ;: Butterworth-Heinemann. Catàleg
 • Jiménez Gutiérrez, Arturo (cop. 2003 ). Diseño de procesos en ingeniería química . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Perry, Robert H. (cop. 2001 ). Manual del ingeniero químico (4ª ed). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Kirk, Raymond E. (Raymond Eller), 1890-1957 Othmer, Donald F. Grayson, Martin Eckroth, David (cop. 1985 ). Kirk-Othmer concise encyclopedia of chemical technology . New York [etc.]: John Wiley and Sons. Catàleg
 • Vian Ortuño, Ángel (1994 ). Introducción a la química industrial (2ª ed.). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Shreve, Randolph Norris (cop. 1984 ). Shreve's chemical process industries (5th ed.). New York [etc.]: McGraw-Hill Book Company. Catàleg
 • Büchner, W. (1989 ). Industrial inorganic chemistry . Weinheim: VCH. Catàleg
 • Weissermel, Klaus (1993 ). Industrial organic chemistry (2nd ed., revised and extended). Weinheim [etc.]: VCH. Catàleg
 • Mayer, Ludwig (cop. 1987 ). Métodos de la industria química : en diagramas de flujo coloreados . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució d'exercicis sobre capítols 1, 3 i 4, i presencialitat a les ponències del capítol 2 Proves, avaluació d'exercicis i problemes de procés.

Resolució de qüestions teòriques durant el període acadèmic corresponent als capítols 1, 3 i 4. Presencialitat a les ponències del capítol 2. No recuperable.
16 No
Presentació oral dels aspectes tecnològics i comercials del projecte (en grup) Valoració final de informes, memòries, treballs, projectes, etc. (en grup).
Valoració de la presentación dels aspectes tecnològics i comercials del projecte. No recuperable
21,3 No
Examen sobre els aspectes econòmics d'un projecte (individual) Prova final del rendiment acadèmic (individual). Aspectes econòmics d'un projecte. Recuperable 42,7
Desenvolupament de competències transversals. En aquesta activitat es treballaran dues competències transversals CB3 (Treball en equip) i CB5 (Ètica). Aquesta activitat d’avaluació correspon a les competències transversals CB3 (Treball en Equip) i CB5 (Ètica), i al Pla d’Avaluació de Competències (PAC) de la Facultat de Ciències. En conjunt correspon a un 20% de la qualificació de l’assignatura. Les activitats de desenvolupament de les competències transversals CB3 i CB5 són obligatòries. Únicament en el cas de la competència CB3, si les activitats no s’entreguen en els terminis indicats, es podran tornar a sotmetre en el termini d’una setmana en el benentès que només es podrà optar a una nota màxima de 5. Per les dues competències transversals CB3 i CB5, si les corresponents activitats no es realitzen en els terminis indicats es posarà 0 dels percentatges corresponents de la nota i la seva contribució a la nota final de l’assignatura serà nul·la. A la competència CB3, els estudiants avaluaran el treball del seu equip i la nota rebuda contribuirà en un 5% en la nota final de l’assignatura. Per la competència CB5 caldrà redactar dues reflexions, una d’ètica i una de perspectiva de gènere, que seran avaluades per altres companys del curs (“peer-review”). Tant la redacció de les reflexions com l’avaluació de les reflexions de companys són activitats obligatòries i la nota rebuda contribuirà en un 5% en la nota final de l’assignatura. El 10% restant, en la contribució d’aquesta activitat d’avaluació, sortirà de les notes de totes les activitats que formen part del Pla d’Avaluació de Competències (PAC) de la Facultat de Ciències. 20 No

Qualificació

Resolució d'exercicis:
1. Es valorarà la resposta a les qüestions plantejades com a tests d'autoaprenentatge (sobre els capítols 1, 3 i 4) durant el període acadèmic (QHS)via qüestionaris Moodle.
2. Es valorarà la presencialitat a les ponències del capítol 2 .
Avaluació continuada. No recuperable.

Presentació oral dels aspectes tecnològics i comercials del projecte:
Es valorarà el contingut i la presentación oral. Una part significativa d'aquesta avaluació serà realitzada per altres companys del curs (“peer-review”). No recuperable.

Prova finals del rendiment acadèmic:
Examen final sobre els aspectes econòmics d'un projecte. Recuperable.

General (excepte l’activitat de desenvolupament de competències transversals):
La nota d'avaluació continua (no recuperable) modificarà les altres notes a través d'un coeficient multiplicatiu amb valor entre 1.0 i 1.2 (augment entre 0 i 20%). No s'exigeixen notes mínimes per fer mitjana.

Activitat de desenvolupament de competències transversals
Aquesta activitat correspon a les competències transversals CB3 (Treball en Equip) i CB5 (Ètica), i al Pla d’Avaluació de Competències (PAC) de la Facultat de Ciències. En conjunt correspon a un 20% de la qualificació de l’assignatura. Les activitats de desenvolupament de les competències transversals CB3 i CB5 són obligatòries. Únicament en el cas de la competència CB3, si les activitats no s’entreguen en els terminis indicats, es podran tornar a sotmetre en el termini d’una setmana en el benentès que només es podrà optar a una nota màxima de 5. Per les dues competències transversals CB3 i CB5, si les corresponents activitats no es realitzen en els terminis indicats es posarà 0 dels percentatges corresponents de la nota i la seva contribució a la nota final de l’assignatura serà nul·la. A la competència CB3, els estudiants avaluaran el treball del seu equip i la nota rebuda contribuirà en un 5% en la nota final de l’assignatura. Per la competència CB5 caldrà redactar dues reflexions, una d’ètica i una de perspectiva de gènere, que seran avaluades per altres companys del curs (“peer-review”). Tant la redacció de les reflexions com l’avaluació de les reflexions de companys són activitats obligatòries i la nota rebuda contribuirà en un 5% en la nota final de l’assignatura. El 10% restant, en la contribució d’aquesta activitat d’avaluació, sortirà de les notes de totes les activitats que formen part del Pla d’Avaluació de Competències (PAC) de la Facultat de Ciències.

Activitat de recuperació:
Consistirà en un examen final que contindrà els diferents aspectes de la part recuperable de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" només quan l'estudiant no hagi comparegut a cap activitat d'avaluació

Avaluació única:
Els estudiants que ho desitgin poden acollir-se a l'avaluació única. Aquesta avaluació es troba incorporada en la normativa UdG i està regulada en el reglament de la Facultat de Ciències (limitació temporal i de supòsits).

Per la part pròpia de l'Estudi, consistirà en un examen final que contindrà els diferents aspectes de l’assignatura i valdrà el 80% de la nota de l’assignatura.

Per l’activitat de desenvolupament de competències transversals caldrà entregar les dues reflexions vinculades a la competència CB5 i també es tindran en compte totes les notes de les activitats que formen part del Pla d’Avaluació de Competències (PAC) de la Facultat de Ciències. En global, aquesta part contribuirà en un 20% de la nota final de l’assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0, tant seguint l'avaluació continuada com seguint l'avaluació única. Addicionalment, haver obtingut una nota igual o superior a 5.0/10 o 4.0/8 de la part que no correspon a l’activitat de Desenvolupament de les competències transversals CB3 i CB5.

Tutoria

Les tutories es faran, individualment o en grup d’elaboració de presentació, presencial o virtualment. Les tutories es programaran i realitzaran prèvia sol·licitud dels estudiants via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació estudiant professor es portarà a terme presencialment, via correu electrònic o via Fòrum de Moodle. La sol·licitud de tutories s’ha de realitzar sempre per correu electrònic.

Observacions

Mètodes docents:

Metodologia semipresencial. Els estudiants rebran el material docent necessari per a la comprensió, l’aprenentatge i l’estudi de l'assignatura. També rebran el material necessari per les activitats d'avaluació.

Durant les classes expositives, l’estudiant rebrà, a més dels continguts comuns de Facultat, la informació teòrica-pràctica necessària per fer un estudi tecno-econòmic senzill d'un projecte
químic i elaborar i avaluar econòmicament un projecte de naturalesa química. Els estudiants rebran seminaris presencials o virtuals addicionals per grups per a l'elaboració de la presentació.

Avaluació:

Si es detecta la realització fraudulenta (ús d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc) de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació d’una assignatura, comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor.

Treball en grup:

Si un grup considera que algun o alguns dels seus components no han participat a l’elaboració del treball en grup, ha de dirigir un missatge electrònic al Professor de la part pròpia de l’Estudi de l’assignatura, a la Coordinació de l’estudi i a TOTS els membres del grup informant d’aquest fet. El grup pot aportar els arguments i les evidències que consideri necessàries i l’Estudiant o Estudiants afectats també poden argumentar en contra i aportar les seves evidències. El Professor i la Coordinació de l’Estudi, de forma col·legiada decidiran si l’Estudiant o Estudiants afectats rebran o no la qualificació corresponent al grup.


Assignatures recomanades

 • Enginyeria química
 • Química dels compostos orgànics
 • Química dels elements

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.