Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Causes i efectes dels processos naturals perillosos. Mètodes d'avaluació i tècniques de mitigació de desastres naturals.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE MARIA COSTA MERCADAL  / JOSEP MAS PLA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • Analitzar la dinàmica natural i la influència antròpica de processos i recursos geològics , edàfics i hídrics per poder donar resposta a problemes d'índole social , econòmica o ambiental.
 • Identificar i avaluar riscos naturals , com inundacions , o sismes , i dissenyar plans de prevenció.

Continguts

1. Aspectes introductoris: concepte de risc, perillositat i risc, tipus de riscos naturals

2. Risc hidrològic: inundacions. Estimació i prevenció.

3. Riscos gravitacionals: moviments de vessant. Identificació i prevenció.

4. Riscos associats al canvi climàtic.

5. Riscos associats a la contaminació dels recursos hídrics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 10,00 0 10,00
Prova d'avaluació 0 10,00 0 10,00
Sessió expositiva 10,00 10,00 10,00 30,00
Sortida de camp 10,00 15,00 0 25,00
Total 20,00 45,00 10,00 75

Bibliografia

 • Keller, E.A. & Blodgett, R.H. (2007). Riesgos naturales. Pearson-Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques integrades (PI) de MÒDUL en una zona real. Cal lliurar una memòria del treball en grup. 40
Cercar informació sobre casos reals / exercici bibliogràfic Cal lliurar un informe de l'activitat 20 No
Proves avaluatives Prova avaluativa de tots els continguts de l'assignatura (teòrics i pràctics) 40

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura consta de:
1) Memòria de les pràctiques integrades (treball en grup). 40% de la nota final. Idioma: opcional.
2) Examen, que inclourà qüestions de teoria i de les pràctiques integrades del mòdul. 40% de la nota final. Idioma: opcional (en el cas d'emprar un anglès correcte, s'afegirà un 10% de la nota de l'informe).
3) Informe d'una lectura o exercici. 20% de la nota final. Idioma: opcional (en el cas d'emprar un anglès correcte, s'afegirà un 10% de la nota de l'informe).

Aquells alumnes que siguin vulnerables a la COVID se'ls facilitaran les condicions d'avaluació, dins dels termes que estableixi la Facultat, a fi que puguin presentar les proves avaluatives amb la màxima facilitat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO PRESENTAT aquells estudiants que no hagin lliurat cap informe de les activitats avaluables i no s'hagin presentat a la prova d'avaluació.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen únic (100% nota final) de tots els continguts de l'assignatura. La prova és recuperable

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 4.0 del treball de pràctiques integrades de mòdul (treball en grup); i un mínim 5.0 de la suma percentual de les tres proves d'avaluació.

Tutoria

Les tutories es faran a demanda de cada estudiant, enviant un correu electrònic al professor. Es determinarà la forma i la data/hora per fer la tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació general de l'assignatura es farà, principalment, a través de l'eina docent Moodle. A nivell de tutoria, s'utilitzarà el correu-e personal.

Assignatures recomanades

 • Cartografia
 • Geologia
 • Hidrogeologia

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En condicions de semipresencialitat, aquelles activitats que estan programades inicialment en format presencial (APP) passaran a APV en funció dels criteris que estableixi la universitat.

Modificació de l'avaluació:
L'examen final (40% nota final) es farà en on-line independentment de les condicions de presencialitat.
Les pràctiques integrades (PI) de mòdul (40% nota final) i l'activitat de cerca i gestió d'informació (20% nota final) es mantindran en condicions de presencialitat o semipresencialitat, atès que deriven de sortides de camp.
En cas que les condicions siguin de 0% de presencialitat, aquestes se substituiran per treballs bibliogràfics, un en grup (PI) i un individual (cerca i gestió d'informació), amb les mateixes condicions d'avaluació.
Aquells alumnes que siguin vulnerables a la COVID se'ls facilitaran les condicions d'avaluació, dins dels termes que estableixi la Facultat, a fi que puguin presentar les proves avaluatives amb la màxima facilitat.

Tutoria i comunicació:
Independentment de l'estat de presencialitat de la docència durant el transcurs del bimestre en què està programada aquesta assignatura, la comunicació i interacció amb l'estudiant es farà preferentment per correu electrònic, i a través de les plataformes de comunicació on-line (Moodle, ...) que la Universitat de Girona estableixi com a preferencials.