Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Bases moleculars i cel·lulars dels éssers vius. Mecanismes de l'herència. Origen de la vida. Biodiversitat, evolució i filogènia. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius. Arqueus, bacteris i eucariotes. Diversitat d'organismes eucariotes: fongs, vegetals i animals. Aspectes funcionals dels éssers vius. Organització de poblacions, comunitats i ecosistemes.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup CA

Durada:
Anual
Professorat:
Sílvia Abril Melendez  / Rosa Maria Araguas Solà  / Isabel Casas Roqueta  / Sonia de Caralt Bosch  / Laura Guerrero Latorre  / Laura Llorens Guasch  / Margarita Martinez Medina  / Anna Vila Gispert
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina

Continguts

1. BLOC 1. COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DE LES CÈL·LULES. Tema 1.1. Biomolècules: glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics. Tema 1.2. Dogma central de la biologia: del DNA a les proteïnes. Tema 1.3. Models d'organització cel•lular: procariota i eucariota. Tema 1.4. Membranes biològiques. Tema 1.5. Estructura i organització de les cél.lules. Tema 1.6. Divisió cel.lular i mecanismes d'herència en els eucariotes, Tema 1.7. Divisió cel.lular i transmissió genètica en els procariotes. Tema 1.8. Bioenergètica i diversitat fisiològica.

2. BLOC 2. BIODIVERSITAT I CARACTERÍSTIQUES DELS PROTISTES, FONGS I PLANTES. Tema 2.1. Biodiversitat, filogènia i sistemàtica. Tema 2.2. Microorganismes eucariotes (protistes). Tema 2.3. Biodiversitat dels fongs. Tema 2.4. Biodiversitat i estructura de les plantes. Tema 2.5. Funcionament de les plantes.

3. BLOC 3. BIODIVERSITAT I CARACTERÍSTIQUES DELS ANIMALS I ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DELS ECOSISTEMES. Tema 3.1. Biodiversitat dels animals. Tema 3.2. Estructura dels animals. Tema 3.3. Adaptacions funcionals dels animals. Tema 3.4. Ecologia de poblacions, comunitats i ecosistemes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 20,00 0 20,00
Lectura / comentari de textos 10,00 32,00 0 42,00
Prova d'avaluació 6,00 0 0 6,00
Resolució d'exercicis 3,00 6,00 0 9,00
Seminaris 20,00 20,00 0 40,00
Sessió expositiva 40,00 40,00 0 80,00
Sessió participativa 14,00 14,00 0 28,00
Total 93,00 132,00 0 225

Bibliografia

 • Alberts, Bruce (cop. 2005 ). Introducción a la biología celular . Barcelona: Médica Panamericana. Catàleg
 • César Benito. Javier Espino (2012). Genética. Conceptos esenciales. Panamericana. Catàleg
 • Campbell, Neil A., (2007 ). Biología . Madrid [Panamericana]: Ed. Médica Panamericana. Catàleg
 • Curtis, Helena (2008 ). Biología (7ª ed. en español). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Feduchi, Blasco, Romero, Yáñez (2011). Bioquímica, Conceptos esenciales. Panamericana. Catàleg
 • Hickman, Cleveland P. (cop. 2009 ). Principios integrales de zoología (14ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Klug, William S. (cop. 2006 ). Conceptos de genética (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Madigan, Michael T. (2009 ). Brock Biology of microorganisms (12th ed.). San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings. Catàleg
 • Nabors, Murray W. (cop. 2006 ). Introducción a la botánica . Madrid: Pearson - Addison Wesley. Catàleg
 • Nelson, David L. (cop. 2008 ). Lehninger principles of biochemistry (5th ed.). New York: W.H. Freeman and Co.. Catàleg
 • Nelson, David L (2009 ). Lehninger principios de bioquímica (5a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis (2009). VIDA. La Ciencia de la Biología (8). Panamericana. Catàleg
 • Smith, Robert Leo (cop. 2001 ). Ecología ([Primera edición en castellano, traducción de la 4ª ed. eninglés]). Madrid [etc.]: Addison Wesley. Catàleg
 • Solomon, Eldra Pearl (cop. 2008 ). Biología (8a ed.). México, D.F.: McGraw-Hill/Interamericana. Catàleg
 • Randall, D., Burggren, W y French, K. (2006). Eckert Fisiología Animal: Mecanismos y adaptaciones. Interamericana MacGraw-Hill. Catàleg
 • Karp, Gerald (2011). Biología celular y molecular : (6a ed.). México [etc]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució d'exercicis i problemes Realització de treballs, exercicis i/o qüestionaris del contingut treballat en el segon bloc de l'assignatura. La nota d'aquesta activitat d'avaluació SERÀ NO RECUPERABLE 15 No
Resolució d'exercicis i problemes Realització de treballs, exercicis i/o qüestionaris del contingut treballat en el primer bloc de l'assignatura. La nota d'aquesta activitat d'avaluació SERÀ NO RECUPERABLE 15 No
Resolució d'exercicis i problemes Realització de treballs, exercicis i/o qüestionaris del contingut treballat en el tercer bloc de l'assignatura. La nota d'aquesta activitat d'avaluació SERÀ NO RECUPERABLE 15 No
Proves d'avaluació continuada S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de cadascun dels tres blocs de l'assignatura, per separat, mitjançant una prova escrita amb preguntes d'elecció múltiple i preguntes de resposta breu; taules comparatives; problemes i/o exercicis; esquemes i/o figures a completar i preguntes de tipus verdader/fals, que es realitzarà al final de cadascun dels blocs. En aquesta prova també s'avaluarà l'aprenentatge dels continguts i competències tractats durant la realització de treballs i exercicis en les sessions de Grup Mitjà (GM). La nota d'aquesta activitat d'avaluació SERÀ RECUPERABLE.
55

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a través de:

PROVES D'AVALUACIÓ CONTINUADA: Aquesta activitat es dividirà en tres proves escrites del tipus d'elecció múltiple i preguntes de resposta breu; taules comparatives; problemes i/o exercicis; esquemes i/o figures a completar i/o preguntes de tipus verdader/fals, que es realitzaran de forma individual al final de cadascun dels tres blocs de l'assignatura, durant els períodes d'avaluació continuada.
En les preguntes d'elecció múltiple o de tipus verdader/fals, les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota. Cadascuna de les tres proves inclourà els temes que s'han exposat en les classes teòriques del bloc corresponent, però també tindrà en compte els continguts que s'han treballat en les classes de GM, en relació a aquests temes. La contribució d'aquestes proves a la nota final de l'assignatura es valorarà de forma equitativa (una tercera part de la nota final cadascuna), de manera que la qualificació total de les tres proves representi el 55% de la nota final de l'assignatura.

RESOLUCIÓ D'EXERCICIS: Consisteix en la resolució d'exercicis proposats durant l'assignatura i que l'alumnat haurà de resoldre en forma de petits treballs, exercicis i/o qüestionaris.

Per a aprovar l'assignatura caldrà que la nota mitjana de les tres proves d'avaluació continuada sigui igual o superior a 5. En cas de no arribar a 5, caldrà fer l'examen de recuperació i aprovar-lo amb un 5 o superior. La nota final de l’assignatura serà la mitjana ponderada de totes les activitats avaluables i ha de ser igual o superior a 5.

EXAMEN RECUPERACIÓ: La nota corresponent a les proves d'avaluació continuada serà RECUPERABLE mitjançant una prova escrita de la mateixa tipologia que inclourà tots els continguts de l'assignatura. Aquesta prova es realitzarà dins el període reservat a final de curs per a les proves de recuperació i la nota obtinguda substituirà la nota anterior d'aquesta activitat.


L'única nota recuperable és la corresponent a les proves d'avaluació continuada. Una vegada aprovat l'examen de recuperació es reutilitzaran les valoracions de les activitats avaluables no recuperables que l'estudiant hagi obtingut en el seu moment per tal d'obtenir la nota final de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de NO presentar-se a cap de les tres proves d'avaluació continuada previstes al llarg del curs, NO presentar cap del exercicis i/o problemes avaluables, ni presentar-se a l'examen de recuperació. En el cas de l'avaluació única s'obtindrà la nota de NO PRESENTAT en el cas de NO presentar-se a l'examen d'avaluació única ni a la recuperació.

En el cas de NO realitzar alguna de les tres proves d'avaluació continuada s'obtindrà un zero de la prova no realitzada. En el cas de no presentar cap dels exercicis i problemes avaluables o la no realització dels qüestionaris avaluables, s'obtindrà un zero de l'activitat.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en una única prova escrita de tots els continguts de teoria i de GM de l'assignatura que es realitzarà coincidint amb l'examen del tercer bloc de l'assignatura. La prova escrita serà del tipus d'elecció múltiple i preguntes de resposta breu; taules comparatives; problemes i/o exercicis; esquemes i/o figures a completar i/o preguntes de tipus verdader/fals. Per aprovar l'assignatura cal que la nota de la prova escrita sigui igual o superior a 5. Aquesta prova serà recuperable mitjançant una prova escrita de la mateixa tipologia que inclourà tots els continguts de l'assignatura. Aquesta prova es realitzarà dins el període reservat a final de curs per a les proves de recuperació i la nota obtinguda substituirà la nota anterior.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.

Tutoria

Les tutories es realitzaran en hores convingudes a demanda de l'estudiant via correu electrònic. S'acordarà entre el professorat i l'estudiant el dia i hora per a les sessions de tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La via de comunicació entre l'estudiant i els professors que formen l'equip docent serà el correu electrònic. Així mateix, l'equip docent podrà publicar informacions i aclariments puntuals, si s'escau, a l'apartat de notícies del web de l'assignatura.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial

Classes de teoria a partir de power points explicatius, classes síncrones amb el professor o asíncrones gravades prèviament pel professor i penjades al web de l'assignatura.

Activitats de GM presencials: Resolució d'exercicis i problemes de forma individual o en grup; lectura, comprensió i comentari de texts científics de forma individual o en grup; visualització de vídeos i qüestionaris.

Possibilitat de tutories a demanda de l'estudiant per aclarir conceptes de teoria, resoldre dubtes sobre les activitats de GM.

Prova d'avaluació continuada (dividida en tres parcials) i de recuperació, presencials.


Escenari tancament UdG

Classes de teoria on line a partir de power points explicatius, de classes síncrones amb el professor o de classes asíncrones gravades prèviament pel professor i penjades al moodle.

Activitats de GM on line: Resolució d'exercicis i problemes de forma individual o en grup; lectura, comprensió i comentari de texts científics de forma individual o en grup; visualització de vídeos i qüestionaris.

Tutories per aclarir dubtes sobre les classes de teoria i de les activitats de GM.

Prova d'avaluació continuada (dividida en tres parcials) i de recuperació, on line.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal

Classes de teoria on line a partir de power points explicatius o de classes asíncrones gravades prèviament pel professor i penjades al moodle per al període de durada del confinament temporal.

Activitats de GM on line per al període de durada del confinament temporal: Resolució d'exercicis i problemes de forma individual o en grup; lectura, comprensió i comentari de texts científics de forma individual o en grup; visualització de vídeos i qüestionaris.

Tutories per aclarir dubtes sobre les classes de teoria i de les activitats de GM per al període de durada del confinament temporal.

La prova d'avaluació continuada (dividida en tres parcials) i la prova de recuperació es realitzarà on line per al període de durada del confinament temporal.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial

La prova d'avaluació continuada (dividida en tres parcials) així com la prova de recuperació es realitzaran presencialment mitjançant proves tipus test d'elecció múltiple i de preguntes curtes.

Escenari tancament UdG

La prova d'avaluació continuada (dividida en tres parcials) així com la prova de recuperació es realitzaran on line mitjançant proves tipus test d'elecció múltiple.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal

La prova d'avaluació continuada (dividida en tres parcials) així com la prova de recuperació es realitzaran on line mitjançant proves tipus test d'elecció múltiple.

Tutoria i comunicació:
Escenari semipresencial

Les tutories es realitzaran en hores convingudes a demanda de l'estudiant via correu electrònic. Aquestes tutories es realitzaran presencialment o via plataformes virtuals segons les preferències de l'estudiant.
La via de comunicació entre l'estudiant i els professors que formen l'equip docent serà el correu electrònic. Així mateix, l'equip docent podrà publicar informacions i aclariments puntuals, si s'escau, a l'apartat de notícies del web de l'assignatura.


Escenari tancament UdG

Les tutories es realitzaran en hores convingudes a demanda de l'estudiant via correu electrònic. Aquestes tutories es realitzaran via plataformes virtuals.
La via de comunicació entre l'estudiant i els professors que formen l'equip docent serà el correu electrònic. Així mateix, l'equip docent podrà publicar informacions i aclariments puntuals, si s'escau, a l'apartat de notícies del web de l'assignatura.


Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal

Les tutories es realitzaran en hores convingudes a demanda de l'estudiant via correu electrònic. Aquestes tutories es realitzaran via plataformes virtuals.
La via de comunicació entre l'estudiant i els professors que formen l'equip docent serà el correu electrònic. Així mateix, l'equip docent podrà publicar informacions i aclariments puntuals, si s'escau, a l'apartat de notícies del web de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.