Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Estudi de la cultura visual de la modernitat
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROGER FERRER VENTOSA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE40- Analitzar i aplicar un coneixement diacrònic i contextualitzat de les diferents manifestacions artístiques i musicals que s'han succeït al llarg de la història en el domini universal i local
 • CE41- Adquirir, interpretar i posar en pràctica els coneixements específics relatius als llenguatges i les tècniques artístiques

Continguts

1. Què és la cultura visual?

          1.1. La Història de l’art, els estudis culturals i els estudis visuals

          1.2. Poder, plaer i cultura visuals

          1.3. L’educació visual

          1.4. Iconoclàstia

2. L'art i la imatge

          2.1. Sobre mirar i veure

3. Les escriptures visuals

          3.1. El gravat i la xilografia

          3.2. La impremta

          3.3. El naixement de l’era de la fotografia

          3.4. Cinema i cultura visual

          3.5. El cartellisme

          3.6. El còmic: imatge i text

          3.7. La televisió

          3.8. El videoclip

          3.9. Videojocs, art i cultura visual

          3.10. Nous mitjans

                    3.10.1. Performance. Les arts del cos.

                    3.10.2. Videoart i videoinstal·lacions

                    3.10.3. Art digital. Net-art.

4. Cultura visual global?

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 3,00 0 6,00
Debat 3,00 20,00 0 23,00
Exposició dels estudiants 1,00 7,00 0 8,00
Lectura / comentari de textos 0 10,00 0 10,00
Prova d'avaluació 2,00 40,00 0 42,00
Sessió expositiva 15,00 22,00 15,00 52,00
Total 24,00 102,00 15,00 141

Bibliografia

 • Heidegger, Martin (1998 ). Caminos de Bosque . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Warburg, Aby (2010 ). Atlas Mnemosyne . Madrid: Akal. Catàleg
 • Michaud, Philippe-Alain (1998 ). Aby Warburg et l'image en mouvement . Paris: Macula. Catàleg
 • Warburg, Aby (2004 ). El Ritual de la serpiente . Mexico: Sextopiso. Catàleg
 • Warburg, Aby (cop. 2005 ). El Renacimiento del paganismo : aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Gombrich, E. H.|q(Ernst Hans) (cop. 1992 ). Aby Warburg : una biografía intelectual . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Didi-Huberman, Georges (2009 ). La imagen superviviente : historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg . Madrid: Abada. Catàleg
 • Didi-Huberman, Georges (2007 ). La Imagen mariposa . Barcelona: Mudito & Co.. Catàleg
 • Didi-Huberman, Georges (c2002 ). Ninfa moderna : essai sur le drapé tombé . Paris: Gallimard. Catàleg
 • Agamben, Giorgio (2010 ). Ninfas . Valencia: Pre-textos. Catàleg
 • Agamben, Giorgio (2008 ). La Potencia del pensamiento : ensayos y conferencias . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Calasso, Roberto (2007 ). La Follia que ve de les nimfes . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Benjamin, Walter (1987 ). Dirección única . Madrid: Alfaguara. Catàleg
 • Benjamin, Walter (cop. 2005 ). Libro de los pasajes . Madrid: Akal. Catàleg
 • Benjamin, Walter (1983 ). L'Obra d'art a l'època de la seva reproductibilitat tècnica : tres estudis de sociologia de l'art . Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Benjamin, Walter (cop. 2006- ). Obras . Madrid: Abada. Catàleg
 • Agamben, Giorgio (1996 ). La Comunidad que viene . Valencia: Pre-Textos. Catàleg
 • Agamben, Giorgio (2008 ). Què vol dir ser contemporani? . Barcelona: Arcàdia. Catàleg
 • Buck-Morss, Susan (cop. 1995 ). Dialéctica de la mirada : Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes . Madrid: Visor. Catàleg
 • Buck-Morss, Susan (1981 ). Origen de la dialéctica negativa : Theodor W. Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt . México, D.F.: Siglo XXI. Catàleg
 • Wismann, Heinz (cop. 1986 ). Walter Benjamin et Paris : colloque international, 27-29 juin 1983 . [Paris]: Cerf. Catàleg
 • Witte, Bernd (cop. 2007 ). Topographies du souvenir : Le livre des passages de Walter Benjamin . Paris: Presses Sorbonne nouvelle. Catàleg
 • Rancière, Jacques (2003 ). Le Destin des images . Paris: La Fabrique. Catàleg
 • Rancière, Jacques (2010 ). El Espectador emancipado . Castellón: Ellago. Catàleg
 • Rancière, Jacques (2009 ). El Reparto de lo sensible : estética y política . Santiago de Chile: LOM. Catàleg
 • Sini, Carlo (1989 ). I Segni dell'anima : saggio sull'immagine . Roma: Laterza. Catàleg
 • Sini, Carlo (2009 ). L'uomo, la macchina, l'automa : lavoro e conoscenza tra futuro prossimo e passato remoto . Torino: Bollati Boringhieri. Catàleg
 • Mitchell, W. J. Thomas (2009 ). Teoría de la imagen : ensayos sobre representación verbaly visual . Tres Cantos, Madrid: Akal. Catàleg
 • Mirzoeff, Nicholas (cop. 2003 ). Una Introducción a la cultura visual . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Alpers, Svetlana (cop. 1995 ). Tiepolo e l'intelligenza figurativa . Torino: Giulio Einaudi. Catàleg
 • Baxandall, Michael (2000 ). Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento (4ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Alpers, Svetlana (1987 ). El Arte de describir : el arte holandés en el siglo XVII . Madrid: Blume. Catàleg
 • Alpers, Svetlana (1992 ). El Taller de Rembrandt : la libertad, la pintura y el dinero . Madrid: Mondadori. Catàleg
 • Bailly, Jean-Christophe (cop. 2001 ). La Llamada muda : ensayo sobre los retratos de El Fayum . Madrid: Akal. Catàleg
 • Freedberg, David (cop. 1992 ). El Poder de las imágenes . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Belting, Hans (2007 ). Antropología de la imagen . Buenos Aires [etc.]: Katz. Catàleg
 • Belting, Hans (1998 ). Image et culte : une histoire de l'image avant l'époque de l'art . Paris: Éditions du Cerf. Catàleg
 • Cassirer, Ernst (1971-1976 ). Filosofía de las formas simbólicas . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Crary, Jonathan (cop. 2008 ). Las Técnicas del observador : visión y modernidad en el siglo XIX . Murcia: Cendeac. Catàleg
 • Crary, Jonathan (cop. 2008 ). Suspensiones de la percepción : atención, espectáculo y cultura moderna . Madrid: Akal. Catàleg
 • Berger, John (1975 ). Modos de ver . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Berger, John (1990 ). El Sentido de la vista . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Debray, Régis (1994 ). Vida y muerte de la imagen : historia de la mirada en Occidente . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Mitchell, W. J. T.. (2017). ¿Qué quieren las imágenes? :. Vitoria-Gasteiz: Sans Soleil. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercici final de curs (“examen”) Capacitat d’exposar amb claredat els continguts del curs, bona redacció del text 30 No
Elaboració treball de curs Capacitat de recerca, síntesi, raonament i elaboració de la informació. Qualitat de la redacció i elaboració del treball. Correcció lingüística i estilística. 40 No
Exercicis relacionats amb temes donats a classe Capacitat de comprensió, expressió i síntesi. 10 No
Comentari escrit text Capacitat de comprensió, síntesi i expressió. 10 No
Debat Capacitat de crítica, comprensió, síntesi i expressió oral. Es valorarà la participació activa. 10 No

Qualificació

Els elements d’avaluació seran els següents:

- Examen sobre la matèria donada al llarg del curs, incloent el material de les lectures, sortides, etc.
- Treball de curs: escrit i tutoritzat al llarg de l'assignatura. S'entregarà el darrer dia de classe.
- Entrega de comentaris i ressenyes.
- Debats a classe.

Percentatge de les qualificacions:

Examen, 30%
Treball, 40%
Comentaris, debats i ressenyes, 30% en total

Per fer la mitjana de les qualificacions caldrà que tant l'examen com el treball estiguin aprovats com a mínim amb un 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a no presentat quan l'estudiant no presenti cap activitat avaluativa o renunciï a les que ja ha fet si no presenta el treball final de curs i/o l'exercici escrit final en el termini establert.

Avaluació única:
Una prova única a final del semestre

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

En el cas de docència semipresencial les tutories es realitzaran a través de Google Meet, establint un calendari acordat entre l'alumne i la docent al inici de l'assignatura

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció entre estudiant i el professorat en un escenari de docència semipresencial es realitzarà a partir del correu electrònic coorporatiu de la Universitat de Girona, a través del moodle (avisos, fórum) i també a través de Google Meet.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats de l'assignatura continuen seguint el model d'avaluació continuada.
D'aquesta manera:

- Ressenya de dues lectures obligatòries
- Comentari crític d'una exposició (ja visitada o virtual)
- Elaboració d'un treball d'un tema de curs (a lliure elecció dins del punt 3 del programa)
- Prova pràctica (fotomuntatge) sobre la cultura visual


Calendari de seguiment de les classes en línia:


14 al 17/04 - Del subjecte a l'objecte: Pop-Art
21 al 23/04 - El naixement de la fotografia i la mort de la pintura
28 al 30/04- El cinema i la cultura visual
5/05 - El cartellisme. La imatge-pública
07/05 - El còmic. La imatge i el text
12 al 14/05 - La imatge-musical. El videoclip
19 al 21/05 - El videojoc, art i cultura visual
26/05 - Videoart i videoinstal·lacions
28/05 - De l'art digital al net-art

Modificació de l'avaluació:
- Ressenya de dues lectures obligatòries (20%)
Criteris d'avaluació: Capacitat de comprensió, síntesi i expressió.
Entrega: 4 de març i 2 d'abril

- Comentari crític d'una exposició (ja visitada o virtual) (10%)
Criteris d'avaluació: Capacitat crítica de comprensió, expressió i síntesi.
Entrega: 5 de maig

- Elaboració d'un treball a partir del contingut de l'assignatura (a lliure elecció dins del punt 3 del programa) (40%)
Criteris d'avaluació: Capacitat de recerca, síntesi, raonament i elaboració de la informació. Qualitat de la redacció i elaboració del treball. Correcció lingüística i estilística.
Entrega: 28 de maig

- Prova pràctica (fotomuntatge) sobre la cultura visual (30%)
Criteris d'avaluació: Capacitat de creativitat, síntesi, raonament i elaboració d'informació.
Entrega: 28 de maig


NO PRESENTAT - Es considerarà l'avaluació com a no presentat quan l'alumne/a no lliuri cap dels treballs establerts per l'avaluació de l'assignatura.


Totes les activitats s'entregaran per correu electrònic o moodle segons es demani.

Tutoria i comunicació:
- Es dóna a l'alumne els suports visuals (diapositives i material audiovisual) i els apunts transcrits de les classes, juntament amb la bibliografia necessària que acompanya cada tema. Tot el material està al moodle des de l'inici del curs.
- Es realitzen algunes videoconferències (Google Meet) per realitzar debats en línia en algun punt de temes concrets. S'especifica a l'estudiant a través dels avisos del moodle i correu electrònic.
- Tutories individualitzades a través del correu electrònic o Google Meet, si ho demana l'alumne/a.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.