Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Història d'Espanya.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
FRANCISCO JAVIER BURGOS RINCON  / JOAQUIM MARIA PUIGVERT SOLA  / LLUÍS TO FIGUERAS
Idioma de les classes:
Català (66%), Castellà (34%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CE29- Descriure i explicar l'estructura diacrònica general del passat
 • CE30- Dominar les coordenades històriques espacials i temporals i els conceptes temàtics propis de les ciències històriques
 • CE35- Formular i exposar arguments historiogràfics (per escrit, oralment o mitjançant altres mitjans de comunicació) amb claredat, coherència i segons els cànons acadèmics

Continguts

1. Història d'Espanya a l'edat mitjana

          1.1. Els regnes cristians peninsulars i al-Andalus (segles VIII-X)

          1.2. La consolidació de la societat feudal (segles XI-XII)

          1.3. Conquesta i colonització a la península ibèrica (segle XIII)

          1.4. La corona d'Aragó i la corona de Castella a la baixa edat mitjana (segles XIV-XV)

2. Història d'Espanya a l'edat moderna

          2.1. Podem parlar d'Història d'Espanya a l'època moderna?. Breu repàs del concepte d'Espanya entre el regne visigot d'Hispania i el segle XVIII.

          2.2. Expansiò del llarg segle XVI i hegemonia espanyola. De l'unió dinàstica dels Reis Catòlics a l'imperi i Monarquia Catòlica dels Austries majors.

          2.3. La crisi del segle XVII. Defensa de la 'reputación' de la Monarquia Hispànica i pèrdua de l'hegemonia europea a l'època dels Austries menors

          2.4. Creixement, reformisme i Il·lustració al segle XVIII. La Monarquia absoluta dels Borbons

3. Història d'Espanya a l'edat contemporània

          3.1. Introducció al segle XIX. Crisi de l'Antic Règim i Revolució Liberal (1808-1868)

          3.2. Sexenni Revolucionari i primera etapa de la Restauració (1868-1898)

          3.3. Introducció al segle XX. De la crisi colonial a la fi de la Guerra Civil (1898-1939)

          3.4. Franquisme i democràcia (1939 a l'actualitat)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 77 97 174
Prova d'avaluació 6 60 66
Treball en equip 0 60 60
Total 83 217 300

Bibliografia

 • Bahamonde, A. i Martínez, J.A. (2007). Historia de España. Siglo XIX (5ª). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Bernal, Antonio-Miguel (2005 ). España, proyecto inacabado : los costes. Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Bisson, Thomas N (cop. 1988 ). Història de la Corona d'Aragó a l'Edat Mitjana . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Bonnassie, Pierre (cop. 2001 ). Las Españas medievales . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Carrasco, Juan (2002 ). Historia de las Españas medievales . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Comín, Francisco, 1952- (cop. 2002 ). Historia económica de España, siglos X-XX . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Feros, Antonio (2004 ). España en tiempos del Quijote . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Garcia Càrcel, Ricard León Sanz, Virginia (cop. 2002 ). Historia de España siglo XVIII : la España de los Borbones . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Iradiel Murugarren, Paulino (1989 ). Historia medieval de la España cristiana . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Juliá Díaz, Santos, 1940- (2007 ). La España del siglo XX. Madrid: Marcial Pons Ediciones de Historia. Recuperat 06-07-2011, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10249768 Catàleg
 • MacKay, Angus (1991 ). La España de la Edad Media : desde la frontera hasta el imperio (1000-1500) (4ª ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Maltby, William S (2011 ). Auge y caída del imperio español . Madrid: Marcial Pons Historia. Catàleg
 • Marcos Martín, Alberto (2000 ). España en los siglos XVI, XVII y XVIII : economía y sociedad . [s.l.]: CajaDuero. Catàleg
 • Pérez, Joseph (1999 ). Historia de España . Barcelona: Crítica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en equip Cal realitzar un treball en equip sobre un dels tres grans períodes que principalment cobreix l'assignatura (Història medieval, història moderna, història contemporània). El criteri d'avaluació és l'assoliment de les competències 25
Prova d'avaluació (I) El criteri d'avaluació és l'assoliment de les competències i continguts proporcionats al llarg de les clases presencials i d'aquells obtinguts de les lectures indicades referides al període històric medieval 25
Prova d'avaluació (II) El criteri d'avaluació és l'assoliment de les competències i continguts proporcionats al llarg de les clases presencials i d'aquells obtinguts de les lectures indicades referides al període històric modern 25
Prova d'avaluació (III) El criteri d'avaluació és l'assoliment de les competències i continguts proporcionats al llarg de les clases presencials i d'aquells obtinguts de les lectures indicades referides al període històric contemporani 25

Qualificació

El criteri d'avaluació és l'assoliment de les competències i continguts

Les activitats d'avaluació suspeses només es compensaran amb notes millors d'altres activitats si tenen un mínim de 3,5

Els alumnes suspesos o no presentats tindran dret a un examen final de repesca. Aquest examen, però, no els eximeix de presentar el treball en equip. En aquest cas, és a dir la repesca, les activitats d'avaluació només es consideraran aprovades si s'assoleix un mínim de 5.

La còpia en qualsevol activitat i per qualsevol mitjà implicarà suspendre tota l'assignatura amb un 0.

Important: no s'acceptaran treballs enviats per correu electrònic. Tampoc no s'acceptaran treballs sense notes a peu de pàgina i sense menció final de la bibliografia utilitzada

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'estudiant que no assisteixi a cap activitat d'avaluació

Observacions

La bibliografia de la fitxa és orientativa. A cada tema s'assenyalarà la bibliografia oportuna. Els continguts de la bibliografia que es consideri de lectura obligatòria seran avaluats als exàmens corresponents amb preguntes específiques.

El contingut d'aquesta fitxa és orientatiu i podrà ser esmenat, previ coneixement dels alumnes matriculats, si les circumstàncies del curs així ho exigissin