Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura planteja una aproximació múltiple a l’estudi de la població. Des d’una perspectiva instrumental forneix els coneixements bàsics de l’anàlisi demogràfica i el planejament socio-territorial. Aborda així mateix l’estudi de la distribució i la situació actual de la població a escala mundial, espanyola i catalana, la seva estructura i els processos de permanència i canvi, fent especial èmfasi en l’anàlisi de les causes i conseqüències de les desigualtats. Des de la perspectiva teòrica es fa un repàs a les principals teories sobre la població, mostrant els contextos als quals responen i les conseqüències que se’n deriven en les pràctiques culturals, econòmiques, socials i polítiques. A l'assignatura també es dedicarà un apartat a l’estudi de la mobilitat de la població i, més especificament, dels moviments migratoris, qüestions, totes elles, de gran actualitat dins i fora les nostres fronteres.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DAVID PAVON GAMERO
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CE20- Identificar las relaciones espaciales a diferentes escalas territoriales, a través de las relaciones entre naturaleza y sociedad, y a través de la dimensión temporal
 • CE21- Dominar les diverses formes d'adquisició i gestió de la informació geogràfica com a instrument d'interpretació territorial i, especialment, dels mapes i de les imatges d'observació de la Terra
 • CE25- Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials coneixent i interpretant els instruments de la planificació territorial i ambiental

Continguts

1. INTRODUCCIÓ. CONTINGUT DEL CAMP D’ESTUDI DE LA GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ

          1.1. Aproximació al concepte de “població”

          1.2. Geografia de la Població i Demografia. Característiques, límits i evolució general.

          1.3. Les escales d’informació i les fonts d’anàlisi històriques i actuals (censos, padrons, registres parroquials, registres civils, fogatjaments, anuaris,...).

          1.4. Institucions amb rellevància poblacional i demogràfica

2. EL CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ

          2.1. La mesura del creixement de la població

          2.2. Evolució de la població mundial: passat, present i futur

          2.3. Relació població-recursos

          2.4. Teories sobre el creixement de la població. Factors del creixement

          2.5. Polítiques demogràfiques. Les conferències mundials de la població.

3. L’ANÀLISI DEMOGRÀFICA I ESTRUCTURES SÒCIO-ESPACIALS

          3.1. L’aplicació de l’estadística a l’estudi de la població. Conceptes bàsics. Propietats de taxes i índexs demogràfics.

          3.2. L'anàlisi temporal dels fets demogràfics. El diagrama de Lexis.

          3.3. La mortalitat. Propietats i taxes. La taula de vida o de mortalitat.

          3.4. La natalitat-fecunditat. Propietats i taxes. L'índex sintètic de fecunditat i la descendència final.

          3.5. La nupcialitat. Propietats i taxes.

          3.6. L'estructura de la població per sexe i per edat. Piràmides d'edat i diagrama triangular. El procés d'envelliment.

          3.7. Estructura demogràfica i economia

4. EL MOVIMENT GEOGRÀFIC DE LA POBLACIÓ

          4.1. Mobilitat temporal i permanent

          4.2. Mobilitat habitual de la població

          4.3. El fenomen de les migracions: migracions internes i internacionals

          4.4. La immigració: estat de la qüestió

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 14,00 0 16,00
Elaboració individual de treballs 1,50 19,00 0 20,50
Lectura / comentari de textos 4,00 14,00 0 18,00
Prova d'avaluació 6,00 40,50 0 46,50
Sessió participativa 44,00 0 0 44,00
Sortida de camp 3,00 0 0 3,00
Tutories de grup 2,00 0 0 2,00
Total 62,50 87,50 0 150

Bibliografia

 • Adda, Jacques (cop. 1999 ). La Globalización de la economía : orígenes y desafíos . Madrid: Sequitur. Catàleg
 • Adda, Jacques (2012). La mondialisation de l'économie. De la genèse à la crise. Paris: La Découverte. Catàleg
 • Abadía, Leopoldo (2012). Cómo funciona la Economía para dummies. Barcelona: GRUPO EDITORIAL CEAC, S. A. . Catàleg
 • Aoyama, Yuko; Murphy, James T.; Hanson, Susan (2010). Key Concepts in Economic Geography. Los Angeles: Sage Publications. Catàleg
 • Castells, Manuel (2003 ). L'Era de la informació : economia, societat i cultura . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Castells, Manuel (2001- ). La Era de la información : economía, sociedad y cultura (3ª ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Clark, G.L. (ed.) (2000). The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford, : Oxford University Press. Catàleg
 • Coe, N.M. et al. (2007). Economic Geography. A Contemporary Introduction. Oxford: Blackwell. Catàleg
 • Dicken, Peter (cop. 1998 ). Global shift : transforming the world economy (3rd ed.). London: Paul Chapman [etc.]. Catàleg
 • Diversos autors (2011). Une planète trop peuplée? (dossier). Le Monde diplomatique, (687), Catàleg
 • Entremont, Alban d' (1997 ). Geografía económica . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Knox, Paul L (1990 ). The Geography of the world-economy . London [etc.]: Edward Arnold. Catàleg
 • Krugman, Paul R (DL 1999 ). La Globalización de la economía y las crisis financieras . A Coruña: Instituto de Estudios Económicos de Galicia Pedro Barrié de la Maza. Catàleg
 • Krugman, Paul R (DL 1997 ). Desarrollo, geografía y teoría económica . Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Krugman, Paul R (cop. 2009 ). El Retorno de la economía de la depresión y la crisis actual . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Krugman, Paul (2012). ¡Acabad ya con esta crisis!. Barcelona: Editorial Crítica. Catàleg
 • Livi Bacci, Massimo (2002 ). Historia mínima de la población mundial (2a ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Livi Bacci, Massimo (1993 ). Introducción a la demografía . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo (DL 1996 ). Organización industrial y territorio . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Méndez, Ricardo (1997 ). Geografía económica : la lógica espacial del capitalismo global . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Minois, Pierre (2011). Le Poids du nombre. L'obsession du surpeuplement dans l'histoire. Pari's: Perrin. Catàleg
 • Nogué i Font, Joan, 1958- (2012 ). Las Otras geografías . Valencia: Tirant Humanidades. Catàleg
 • Pauli, Gunter (2011). La economía azul. Barcelona: Tusquets editores. Catàleg
 • Rollet, Catherine (2004 ). La Población en el mundo : 6000 millones, ¿y mañana? . París: Larousse. Catàleg
 • Romero, Joan (2007 ). Geografía humana : procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado (2a ed. act.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Salrach Marés, Josep Maria (2012). El hambre en el mundo. València: Publicacions de la Universitat de València. Catàleg
 • Sampedro, José Luis (2009 ). Economía humanista : algo más que cifras . Barcelona: Debate. Catàleg
 • Sánchez Barricarte, Jesús Javier (2008 ). El Crecimiento de la población mundial : implicaciones socioeconómicas, ecológicas y éticas . València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Taibo, Carlos (2011). El decrecimiento explicado con sencillez (1). Madrid: Catarata . Catàleg
 • Thrift, Nigel (1994 ). Money, power, and space . Oxford [etc]: Blackwell. Catàleg
 • Veltz, Pierre (1999 ). Mundialización, ciudades y territorios : la economía de archipiélago . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Vinuesa Angulo, Julio (2007 ). Técnicas y ejercicios de demografía . Madrid: INE. Catàleg
 • Vinuesa Angulo, Julio Zamora, Francisco de (1994 ). Demografía : análisis y proyecciones . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Diversos autors. Geografía de la Población / Population Geography / Géographie de la Population. Recuperat 05/07/2013, a http://geografiadepoblacion.blogspot.com.es/
 • Júlio Pérez Díaz (CSIC). Apuntes de Demografía. Recuperat 05/07/2013, a http://apuntesdedemografia.wordpress.com/
 • Centre d'Estudis Demogràfics (UAB). Centre d'Estudis Demogràfics. Recuperat 05/07/2013, a http://www.ced.uab.es/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
INSTITUCIONS I CENTRES D’ESTUDIS QUE ABORDEN TEMES RELACIONATS AMB LA POBLACIÓ.
L'estudiant analitzarà, a partir d'unes pautes prèvies, dues pàgines web d'institucions i centres poblacionals d'arreu del món especialitzats en aquesta mena de temàtiques. Treball individual.
Bona cerca de la informació i elaboració adequada de l'informe corresponent. 14 No
EL NOMENCLÀTOR. EXEMPLE DE FONT ESTADÍSTICA PER A CONÈIXER L'HÀBITAT DE POBLAMENT A ESCALA INFRAMUNICIPAL. Breu aplicació a nivell municipal de les possibilitats que ofereix aquesta font d'informació associada a l'INE. Treball individual. Correcta consecució dels càlculs elementals del nomenclàtor aplicats a un terme municipal. 5 No
VISITA AL CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRÀFICS (UAB) Assistència. 2 No
COMENTARI D'UN TEXT DE POBLACIÓ I DEMOGRAFIA. Assaig: "Población, recursos y medio ambiente ¿el final de los mitos?". A partir de la realització de la lectura d'aquest assaig i del passi d'un video de recolzament, l'estudiant participarà en una taula rodona on es discutirà de diverses qüestions d'actualitat relacionades amb el triangle que formen els conceptes de: població, recursos i medi ambient. Correcta exposició i debat sobre les idees recollides a l'assaig i el passi del video que va relacionat 14 No
ANÀLISI POBLACIONAL BÀSICA D’UNA COMARCA.
Elaboració d'un informe, mitjançant treball en grup, que serà el resultat de l'obtenció i l'estudi dels paràmetres bàsics poblacionals d'una comarca. A més del lliurament de l'informe, cosntarà d'una exposició oral.
Qualitat de l'informe elaborat i bon càlcul i exposició de diversos indicadors i mapificació dels mateixos. 25 No
TUTORIES DE TEMES DE GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ Afavorirà increment de nota en cas d'aprovar la matèria del primer semestre 0 No
ESTUDI DE CONTINGUTS I EXAMEN DE GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ Respondre adequadament les preguntes de l'examen 40 No

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura és contínua seguint els criteris expressats; cada activitat compta un determinat percentatge en la nota final.

Per fer mitjana entre les activitats d’avaluació cal treure una nota mínima de 4,5 a cadascuna d’elles. Per tal de fer mitjana entre els treballs/pràctiques, caldrà que tots ells estiguin presentats. Si un estudiant finalitza el curs amb alguna pràctica/treball pendent de realització podrà ser motiu suficient perquè li consti com a nota d'acta "no presentat".

Es valorarà l'assistència a classe. Per a tots aquells estudiants amb una assistència igual o superior al 75% de les sessions, es reconeixerà un 10% suplementari de les notes dels exàmens sempre i quan s'hagi assolit un 5.

En cas que aquests criteris d'avaluació tinguin algun canvi o ajustament al llarg de l'assignatura, els estudiants seran informats amb antelació suficient.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat:

- l'estudiant que no assisteixi a un, a diversos o a cap dels exàmens d'avaluació.
- l'estudiant que en un moment determinat deixi d'assistir a les classes i a d'altres activitats d'avaluació.
- l'estudiant que no hagi presentat els treballs requerits pel professor.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

.