Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Introducció dels aspectes espacials de les activitats turístiques, així com de la seva dinàmica històrica i actual
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Rosa Fraguell Sansbello
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CE23- Aplicar mètodes i tècniques de treball de camp per a adquirir un coneixement directe del territori
 • CE25- Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials coneixent i interpretant els instruments de la planificació territorial i ambiental

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

          1.1. Turisme, oci i recreació: conflictes de definició.

          1.2. El turisme internacional: principals escenaris i fluxos turístics.

          1.3. L'evolució històrica del turisme: del turisme aristocràtic al turisme de masses.

          1.4. Els canvis en el turisme: la postmodernitat.

          1.5. Els components territorials del turisme.

          1.6. Els models espacials i temporals.

          1.7. Turisme i impactes. L'alternativa: la sostenibilitat.

          1.8. Mètodes i instruments quantitatius d'anàlisi de l'espai turístic.

2. EL TURISME EN ELS ESPAIS NATURALS I RURALS

          2.1. La Garrotxa: turistes en el camp.

          2.2. Turisme de natura.

          2.3. Turisme rural.

3. EL TURISME EN ELS ESPAIS LITORALS

          3.1. L'evolució del turisme a la Costa Brava.

          3.2. Els nous espais litorals perifèrics.

          3.3. La transformació i degradació del litoral: urbanisme, platges i ports esportius.

          3.4. La crisi de la massificació del litoral: del creixement a la reestructuració.

4. EL TURISME EN ELS ESPAIS D'ALTA MUNTANYA

          4.1. El turisme de neu: el Pirineu en el context mundial

          4.2. Tipologies de desenvolupament d'estacions d'esquí.

          4.3. Els impactes del turisme de neu i la degradació de la muntanya.

5. EL TURISME EN ELS ESPAIS URBANS

          5.1. El turisme urbà.

          5.2. El turisme de parcs temàtics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 44,00 0 46,00
Prova d'avaluació 3,00 44,00 0 47,00
Sessió expositiva 42,00 0 0 42,00
Sortida de camp 12,00 0 0 12,00
Tutories de grup 3,00 0 0 3,00
Total 62,00 88,00 0 150

Bibliografia

 • Anton Clavé, Salvador (2005 ). Parques temáticos : más allá del ocio . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Antón Clavé, Salvador (2005 ). Planificación territorial del turismo . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Anton Clavé, Salvador (2012). 10 Lliçons sobre turisme. El repte de reinventar les destinacions. Planeta. Catàleg
 • Aramberri, J. (2011). Turismo de masas y modernidad. Un enfoque sociológico.. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Azcárate, T.; Benayas, J; Nerilli, G.; Justel, A. (2019). Guía para un turismo sostenible. Retos y criterios para la evaluación del sector turístico ante la agenda 2030. Madrid: REDS.
 • Basora, Xavier; Romero-Lengua, Jordi; Huguet, Pol; Sabaté, Xavier (2009). Ecoturisme a Catalunya. Una alternativa de turisme sostenible a la natura. Generalitat de Catalunya, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Catàleg
 • Cebrián Abellán, Francisco (2008 ). Turismo rural y desarrollo local . Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Catàleg
 • Donaire, J.A. (2008). Turisme cultural. Entre l'experiència i el ritual. Bellcaire d'Empordà: Edicions Vitel·la. Catàleg
 • MacCannell, Dean (2003). El Turista : una nueva teoría de la clase ociosa. Barcelona: Melusina. Catàleg
 • Pérez de las Heras, Mónica (2003). La Guía del ecoturismo o cómo conservar la naturaleza a través del turismo (2ª ed). Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Pérez de las Heras, Mónica (2004). Manual del turismo sostenible, : cómo conseguir un turismo social, económico y ambientalmente responsable. Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Priestley, G.K.; Llurdés, J.C.; Vancells, A. (2007). Estrategia y gestión del turismo en el municipio. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Rivas García, Jesús (2012 ). Planificación y gestión sostenible del turismo (3ª ed.). Oviedo: Septem. Catàleg
 • Soler Insa, Jordi (2015 ). La Gestió del turisme als espais naturals . [Barcelona]: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Troitiño, Miguel A.; García Marchante, Joaquin; García Hernández, María (coord.) (2008). Destinos turísticos: viejos problemas, ¿nuevas soluciones?. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Catàleg
 • Uriel Jiménez, Ezequiel; Hernández Martín, Raúl (coord.) (2004). Análisis y tendencias del turismo. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Urry, John (2004). La Mirada del turista. Lima: Universidad de San Martín de Porres. Catàleg
 • Vera Rebollo, José Fernando (2011 ). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Vera Rebollo, José Fernando, 1960- (2012 ). Renovación y reestructuración de destinos turísticos en áreas costeras : marco de análisis, procesos, instrumentos y realidades . València: Universitat de València. Catàleg
 • Els Límits de la Costa Brava (DL 2003 ). La Bisbal d'Empordà: Video Play Serveis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
INTERVENCIONS DURANT LES SESSIONS DE CLASSE: Intervencions dels estudiants durant les sessions de classe, bé sigui fent preguntes, bé oferint respostes, bé realitzant exercicis o bé intervenint en debats programats o espontanis. No se li assignen hores de dedicació atès que l'activitat es desenvoluparà durant les sessions lectives. La professora valorarà de manera discrecional (sota el seu lliure criteri) la qualitat de les intervencions. La lliure valoració per part de la professora i el fet que no es pugui sotmetre a un calendari (atès que es tracta d'incentivar l'assistència presencial i la `participació crítica de l'estudiant a classe) suposa que aquesta no sigui una activitat recuperable. 10 No
PRÀCTICA DISSENY D'UN SENDER TURÍSTIC: L'objectiu de la pràctica és aprendre la metodologia per elaborar un sender turístic sostenible i de valorització dels recursos en un espai rural/natural. L'activitat es realitzarà en grup. S'avaluarà la capacitat de realitzar un informe sobre l'espai potencialment turístic i d'utilitzar diferents metodologies geogràfiques en l'estudi del territori. 15 No
PRÀCTICA ANÀLISI DE PLATGES: L'objectiu de la pràctica és avaluar l'estat de qualitat i el nivell de saturació potencial de les platges d'un municipi català a escollir per l'estudiant. L'activitat es realitzarà en grup. S'avaluarà la capacitat de realitzar una diagnosi sobre l'espai turístic del litoral i d'utilitzar diferents metodologies geogràfiques en l'estudi del territori. 15 No
EXAMEN 1: L'objectiu de l'activitat, en el marc de l'avaluació continuada, és avaluar els dos primers blocs dels continguts del programa. S'avaluaran els coneixements i les capacitats adquirides en l'estudi dels temes corresponents als blocs 1 i 2 dels continguts del programa. 30
EXAMEN 2: l'objectiu de l'activitat en el marc de l'avaluació continuada és avaluar els blocs 3, 4 i 5 dels continguts del programa. S'avaluaran els coneixements i les capacitats adquirides en l'estudi dels blocs 3, 4 i 5 dels continguts del programa. 30

Qualificació

La nota de l'assignatura es calcula a partir de la mitjana ponderada de les dues pràctiques i els dos exàmens. Els pesos respecte la nota global queden repartits de la següent manera:
- Un 30% de la nota global s'obté de l'examen 1.
- Un 30% de la nota global s'obté de l'examen 2.
- Un 30% de la nota global s'obté de les dues pràctiques.
- Un 10% de la nota global s'obté de les intervencions a classe

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera No Presentat:
1. Si l'estudiant no es presenta a un dels dos exàmens.
2. Si l'estudiant no presenta el mínim d'una pràctica.
3. Si l'estudiant no s’ha presentat a l’avaluació única.

Avaluació única:
Els estudiants que s'acullin a l'avaluació única s'avaluaran mitjançant amb un únic examen en la data fixada, que representarà el 60% de la nota de l'assignatura, i dues pràctiques, que representaran el 40% de la nota de l'assignatura (20% cadascuna). Per aprovar l'assignatura és obligatori obtenir una qualificació mínima de 4,5 de l'examen. En el supòsit de suspendre l'examen hi haurà un examen de recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0
Per aprovar l'assignatura cal obtenir una qualificació mínima de 4,5 en cadascun dels exàmens per fer la mitjana. En el supòsit de suspendre un o els dos exàmens, hi haurà un examen de recuperació.

Tutoria

A través del correu electrònic directe amb la professora de l'assignatura es podrà concertar trobades per fer tutories. Es respondran els correus en un màxim de 24 hores en dies laborables.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A l’hora de classe es donaran totes les instruccions necessàries pel seguiment de l’assignatura.
Es crearà un fòrum obert al Moodle de l’assignatura on s’informarà de totes les qüestions relatives a aquesta. En aquest fòrum, a més, els estudiants podran fer preguntes que es respondran per tal de que tots els estudiants tinguin la mateixa informació. Aquest canal serà el mitjà de comunicació ordinari entre la professora i l'estudiant fora de les hores de classe (amb una resposta màxima de 24 hores en dies lectius). Es reserva el correu electrònic només per a causes extraordinàries.

Observacions

A l'inici de l'assignatura es publicaran un calendari acadèmic d'aquesta amb les dates previstes per a realitzar les proves d'avaluació. És obligació de l'estudiant tenir coneixement i reservar-se aquestes dates. NO es realitzaran proves d'avaluació o exàmens per a casos individuals o supòsits particulars.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas de l’escenari IV-Confinament, o bé es substituiran les classes presencials per vídeos, o bé s’enviaran uns PPT amb comentaris orals que cobreixen aquesta part de la docència, i durant les hores de classe previstes s'establirà comunicació amb els estudiants amb mitjans virtuals pels dubtes.
En el cas especial d'estudiants que per motius sanitaris tinguin de confinar-se o que per motius de salut no puguin assistir de forma presencial a la universitat seran considerats un cas específic d'avaluació única.

Modificació de l'avaluació:
En el cas que els exàmens no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials. Quinze dies abans de la data s'informarà del mitjà que s’utilitzarà per fer-la.

Tutoria i comunicació:
La Tutoria i comunicació amb l’estudiant es farà tal i com es defineix en la pestanya de Tutoria i Comunicació en tots els escenaris.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.