Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
ASSIGNATURA GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA Reflexió sobre la contemporaneïtat i la seva implicació en la qüestió de gènere. Les classes d'aquesta assignatura seran fetes en castellà. ASSIGNATURA GESTIÓ CULTURAL Identificació de diferents formes de gestió cultural, atenent exemples d'aplicació en l'àmbit públic i en el privat, i anàlisi de la seva incidència en la producció, difusió i recepció de la cultura al món contemporani. Les classes d'aquesta assignatura seran en fetes en català.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Amanda Braga de Melo Fadigas  / Angela Maria Plaza Perez
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup GG

Durada:
Anual
Professorat:
Amanda Braga de Melo Fadigas  / Angela Maria Plaza Perez
Idioma de les classes:

Competències

 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CE2- Llegir, comprendre i analitzar críticament un discurs audiovisual, així com els principals mitjans i recursos escrits, audiovisuals i electrònics
 • CE5- Analitzar i desenvolupar coneixements i continguts específics sobre la gestió de la cultura
 • CE6- Integrar la perspectiva de gènere en les ciències socials
 • CE9- Analitzar i comprendre la realitat de les indústries culturals

Continguts

1. ASSIGNATURA GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA (Amanda Braga/6ECTS/1S/Castellano) 1. LA MODERNIDAD Y LA CONTEMPORANIDAD DESDE LA PERSPECTIVA FEMINISTA 1.1. La 1ª Ola feminista 1.2 La 2ª Ola feminista 1.3 La 3ª Ola feminista 1.4 La 4ª Ola feminista 2. ENFOQUE DE GÉNERO 2.1. Entendiendo los conceptos básicos 2.2 La construcción de la discriminación 2.3 Interseccionalidad 3. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO APLICADA A LA COMUNICACIÓN 3.1 La comunicación y las representaciones de género 3.2 Ejes para una comunicación con equidad de género 4. TÓPICOS ESPECIALES 4.1 Género e identidad cultural 4.2 Identidad LGBT+ y cultura 4.3 Nuevas masculinidades 4.4 Comunicación sexista 4.5 La representatividad de género en los medios y en la cultura

2. ASSIGNATURA COMUNICACIO Y CULTURA: Tema1. Interpretació del món contemporani a partir dels referents i claus de la comunicació i la cultura / Tema2. Innovació en comunicació i mediació // Tema3. Polítiques culturals // Tema4. Politiques de Comunicació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 51,00 157,00 5,00 213,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 16,00 51,00 0 67,00
Sessió participativa 20,00 0 0 20,00
Total 87,00 208,00 5,00 300

Bibliografia

 • Amorós, Cèlia (DL 2001 ). Feminismo y filosofía . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Duby, Georges (1992- ). Historia de las mujeres en Occidente . Madrid: Taurus [etc.]. Catàleg
 • Rodríguez Magda, Rosa María (1997 ). Mujeres en la historia del pensamiento . [Rubí]: Anthropos. Catàleg
 • Rodríguez, Rosa María (1999 ). Foucault y la genealogía de los sexos . México: Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa. División de Ciencias Sociales y Humanidades. Catàleg
 • McDowell, Linda (cop. 2000 ). Género, identidad y lugar : un estudio de las geografías feministas . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Sabaté Martínez, Ana (DL 1995 ). Mujeres, espacio y sociedad : hacia una geografía del género . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Butler, Judith (2006 ). Gender trouble : feminism and the subversion of identity . New York: Routledge. Catàleg
 • Gender, place and culture (1994- ). Abingdon: Carfax. Recuperat 02-07-2012, a http://www.informaworld.com/openurl?genre=journal&issn=0966-369X Catàleg
 • Cavana, María Luisa Puleo, Alicia H. Segura, Cristina (2004 ). Mujeres y ecología : historia, pensamiento, sociedad . [Madrid]: Asociación Cultural Al-Mudayna. Catàleg
 • Puleo, Alicia H (2000 ). Filosofía, género y pensamiento crítico . Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial. Universidad de Valladolid. Catàleg
 • Carbonell, Neus (2003 ). La Dona que no existeix : de la Il·lustració a la Globalització . Vic: Eumo :Universitat de Vic. Catàleg
 • AAVV (2011). Arte y eficiencia : el sector de la cultura visto desde la empresa. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra : IESE Business School. Catàleg
 • Roselló, David (2010). Institucions, empreses i entitats culturals : els agents culturals . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Dones treballant. Guia de reconeixement urbà amb perspectiva de gènere (2011). . Recuperat , a http://punt6.files.wordpress.com/2011/03/dones-treballant-final-baixa.pdf
 • Coll-Planas, Gerard (DL 2010 ). La Voluntad y el deseo : la construcción social del género y la sexualidad : el caso de lesbianas, gays y trans . Madrid: Egales. Catàleg
 • Velásquez Puerta, Sandra. Contenidos de comunicación y cultura: Una revisión a la expresión: Al pueblo pan y circo. Comunicación(40), 5-10 Catàleg
 • Roiz, Miguel. (2005). Sociología de la comunicación y cultura de masas. Madrid: Laberinto. Catàleg
 • Castro Pérez, Raúl. Medios de comunicación, cultura y cambio social: perspectivas interdisciplinarias Introducción. Anthropologica del Departamento de ciencias sociales, 37(42), 5-12 Catàleg
 • Bustamante, Enrique. Álvarez Monzoncillo, José María. (2002). Comunicación y cultura en la era digital : industrias, mercados y diversidad en España. Barcelona: Gedisa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
ASSIGNATURA "GÉNERE, SOCIETAT I CULTURA". Lectura de text i relació amb fets reals trobats als mitjans de comunicació -La pertinència i coherència del treball presentat - L'aplicació de la teoria al treball pràctic - L'originalitat i qualitat acadèmica del treball. 35
ASSIGNATURA GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA.Avaluació Basada en Problema (ABP) -La pertinència i coherència del treball presentat - L'aplicació de la teoria al treball pràctic - L'originalitat i qualitat acadèmica del treball.
15 No
ASSIGNATURA "COMUNICACIÓ I CULTURA" Treball de curs
Es valorarà:
oCorrecció ortogràfica i gramatical. Redacció i estil.
oCapacitat discursiva, maduresa intel·lectual.
oAssimilació dels continguts i dels conceptes treballats a classe i en les diferents sortides i flexibilitat intel·lectual per a utilitzar-los.
25 No
ASSIGNATURA "COMUNICACIÓ I CULTURA" Exàmen Qualitat i adequació de les respostes 25 No

Qualificació

BLOC "GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA":

L'avaluació és continuada i es fonamenta en dos blocs d'activitats:

1. AVALUACIÓ INDIVIDUAL (60% de la nota del bloc)
Lectura de text i relació amb fets reals trobats als mitjans de comunicació

Totes les pautes de les activitats avaluatives i els criteris seran donats a l'aula en una sessió prèvia. La detecció de plagi suposarà una nota 0. Els treballs lliurats fora de termini no seran acceptats.


2. AVALUACIÓ EN GRUP (40% de la nota del bloc)
APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMA (ABP)
- Totes les pautes i criteris d'avaluació de l'ABP seran donats a l'aula en una sessió prèvia.
- Consta sessions obligatòries a l'aula amb supervisió i mentoria de la professora.
- A més, es faran sessions de presentació dels treballs en grup, també a l'aula.
- Totes les activitats relacionades a l'ABP puntuen.

NOTA: totes les avaluacions de l'ASSIGNATURA "GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA", tan oral com escrita, han de ser lliurades en castellà.

BLOC "COMUNICACIÓ I CULTURA", CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:
AVALUACIÓ EN GRUP: (50% de la nota de l'assignatura)
- La pertinència i coherència del projecte general.
- L'adequació dels continguts impartits a l'aula aplicats com a referències.
- La bona redacció i presentació del treball.
- Es tindrà en compte la correcció en la redacció dels projectes tant a nivell ortogràfic, com sintàctic, com gramàtical com lèxic.
AVALUACIÓ INDIVIDUAL: EXAMEN (50% de la nota de l'assignatura)
- Reflexar els coneixement adquirits.
NOTA: LLengua de l'assignatura per definirAvaluació única:
Els alumnes que optin per anar a avaluació única:
- Assignatura GENERE I SOCIETAT: hauran de realitzar un treball seguint les instruucions del professor/a
- Assignatura COMUNICACIÓ I CULTURA: hauràn de superar un examen i un treball

Per superar el mòdul hauràn d'obtenir obligatoriament una nota de 5 a cadascuna de les assignatures

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0
Per superar el Mòdul Cultura Contemporània II cal aprovar les 2 assignatures que el conformen

Tutoria

ASSIGNATURA GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA
El docent estarà disponible per a l'atenció a l'estudiant, tant presencial com virtual, demanant cita prèvia per correu electrònic.


ASSIGNATURA COMUNICACIÓ I CULTURA
Cal demanar previament la tutoria al professor/a per mail. Les tutories poden ser presencials o virtuals

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

ASSIGNATURA GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA
La comunicació amb l'estudiant es farà per mitjà del Moodle.
Si es necessita recórrer a les tutories virtuals, es podrà fer amb el programari GoogleMeet.

ASSIGNATURA COMUNICACIO I CULTURA
La comunicació amb l'estudiant es farà per mitjà del Moodle.
Si es necessita recórrer a les tutories virtuals, es podrà fer amb el programari GoogleMeet.

Observacions

.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ASSIGNATURA GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA
En el cas de l'escenari de semi-presencialitat, la part virtual de la classe es farà amb l'aplicatiu que proporciona l'UdG (en l'actualitat: Blackboard Collaborate) dins de l'horari habitual de classe.
En el cas de l'escenari de confinament, la virtualització de la docència es farà a través de l'aplicatiu que proporciona l'UdG (en l'actualitat: Blackboard Collaborate) dins de l'horari habitual de classe.

NOTES:
En el cas d'impossibilitat eventual de la tutora de fer alguna classe virtual, aquesta serà gravada i lliurada als estudiants dins de l'horari habitual de l'assignatura.
En alguns casos es proposaran lectures o visionats previs que es comentaran en l'horari de classe.


ASSIGNATURA COMUNICACIÓ I CULTURA
En el cas d'haver d'adaptar la docència a un model 100% virtual es mantindrà l'horari de classe i es faran les classes en línia.
En alguns casos es proposaran lectures o visionats previs que es comentaran en l'horari de classe.

Modificació de l'avaluació:
ASSIGNATURA GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA
Es mantenen els criteris d'avaluació. Les activitats avaluatives seran online. L'Avaluació Basada en Problemes també serà online, i les instruccions detallades es donaràn a l'aula.

ASSIGNATURA COMUNICACIO I CULTURA
Es mantenen els criteris d'avaluació. Les activitats avaluatives seran online.

Tutoria i comunicació:
ASSIGNATURA GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA
Tant a l'escenari de semi-presencialitat quant de confinament, la comunicació amb l'alumnat serà via Moodle, correu electrònic o google meet. Les tutories es faran per Google meet, o si necessari amb Zoom o amb algun altre programari que faciliti la UdG.

Tant a l'escenari de semi-presencialitat quant de confinament, es mantindrà l'horari de classe. Per a les tutories virtuals s'haurà de demanar cita prèvia per correu electrònic.

ASSIGNATURA COMUNICACIO I CULTURA
Tant a l'escenari de semi-presencialitat quant de confinament, la comunicació amb l'alumnat serà via Moodle, correu electrònic o google meet. Les tutories es faran per Google meet, o si necessari amb Zoom o amb algun altre programari que faciliti la UdG.

Tant a l'escenari de semi-presencialitat quant de confinament, es mantindrà l'horari de classe. Per a les tutories virtuals s'haurà de demanar cita prèvia per correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.