Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
-Conèixer els avenços tecnològics que han sorgit al llarg de la història i que han contribuït a la configuració actual dels Mitjans de Comunicació Audiovisual, centrant-nos sobretot el la televisió.- Aprendre la taxonomia dels diferents formats i gèneres televisius -Descripció dels principals debats entorn de les transformacions de la cultura audiovisual en la societat contemporània, centrant-se en els nous camins que s'obren amb la interrelació entre la imatge i la informàtica. -Conèixer els suports de les imatges i establir una diferenciació entre suport analògic, electrònic i digital. Situant cada un d'ells en un lloc específic dins del món audiovisual.-Visionar algunes obres (televisives i cinematogràfiques) representatives de la producció actual analitzant les fronteres que separen la creació documental, la ficció i l'avantguarda experimental.-Conèixer i saber utilitzar els elements que componen el llenguatge audiovisual com la imatge fixa, la imatge en moviment i els processos d'enregistrament sonor.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CE2- Llegir, comprendre i analitzar críticament un discurs audiovisual, així com els principals mitjans i recursos escrits, audiovisuals i electrònics
 • CE3- Detectar els canvis en la comunicació multimèdia i els futurs entorns tecnològics per adaptar-s'hi i utilitzar-los de forma ajustada
 • CE4- Comprendre i analitzar la funció i el sentit dels mitjans de comunicació en el món contemporani
 • CE8- Conèixer les diferents tècniques d'edició textual i audiovisual en diferents suports i aplicar-los de forma ajustada

Continguts

1. ASSIGNATURA "CREACIÓ AUDIOVISUAL". (Ramon Girona/Daniel Pitarch/6ECTS/1S/Català) En aquesta assignatura es posarà atenció, d’una banda, a tot el procés de producció audiovisual, des del guió, a la planificació del rodatge, fins el muntatge. També es treballaran conceptes al voltant dels diferents gèneres audiovisuals. TEMA 1 FORMATS AUDIOVISUALS (Ramon Girona) 1.1 Formats de ficció. 1.2 Formats documentals. • Documental expositiu/clàssic Documental observacional Documental interactiu Documental performatiu Documental reflexiu Fake/fals documental 1.3 Formats creatius: • Propaganda • Publicitat i empresa o Els mecanismes de la publicitat • Publicitat i sector públic • Publicitat, consciència social i coneixement TEMA 2 GUIÓ (Ramon Girona/Daniel Pitarch) 2.1 Guió de ficció. • Robert McKee i Doc Comparato • La idea i l’story-line • Argument / sinopsis. Disseny de la trama i variacions de trames. • Vladimir Propp i Joseph Campbell. • Estructura / tractament. Tipus d’estructures. • Guió final. Formalització. • Guió tècnic. • Storyboard 2.2 Guió de formats documentals • Com escriure un bon guió per Patricio Guzmán i Trisha Das • Idea / Story-line • Argument / Sinopsi • Estructura / Tractament • Documentació • Personatges • Localitzacions 2.3 Guió de formats creatius • Públic objectiu • Problema i solució • Qualitats de la marca • Idea / Story-line • Argument / Sinopsi • Estructura / Tractament TEMA 3 LLENGUATGE AUDIOVISUAL: LA CÀMERA, EL SO I EL MUNTATGE (Daniel Pitarch) Elements del llenguatge audiovisual: posada en escena, captura i muntatge El concepte de continuitat i raccord La càmera de vídeo: característiques tècniques i llenguatge audiovisual El so: recursos expressius, els micròfons i els bancs de so El muntatge: relacions gràfiques, rítmiques, d’espai, temporals i conceptuals Fases d’un projecte: idea, preproducció, rodatge i postproducció TEMA 4 EDICIÓ DE VÍDEO (Pràctic) (Daniel Pitarch) Conceptes bàsics: espai de treball, seqüències, flux de treball, edició i exportació Edició de vídeo: punts d’entrada i sortida, eines del timeline, efectes bàsics (correcció de color) Edició de so: capes, volums, fotogrames claus, EQ i reverb Cas pràctic: editar un rodatge amb més d’una càmera i so de gravadora Crèdits i cairons: eines de text Exportar el muntatge: formats de vídeo i codecs

2. ASSIGNATURA: "NOUS FORMATS TELEVISIUS". (Íngrid Guardiola/6ECTS/2S/Català) TEMA 1 INTRODUCCIÓ ALS FORMATS TELEVISIUS 1.1 Introducció a l’INPUT i al MINIPUT. 1.2 Introducció als formats televisius. Estudi dels formats televisius en la televisió contemporània i avaluació de la graella televisiva i les polítiques de programació. TEMA 2 FORMATS CULTURALS 2.1 Interferències entre art i televisió: de les televisions d’artistes, als TV Labs fins el cas del videoart. 2.2 El museu d’art i la televisió en diàleg 2.3 Els filòsofs a la televisió i el salt a la xarxa 2.4 Literatura: vells i nous formats televisius 2.5 Evolució del format musical i la seva revitalització gràcies a Internet TEMA 3. MÓN DOCUMENTAL 3.1 El documental expositiu 3.2 Documental d’observació 3.3 El documental d’entrevistes 3.4 El documental reflexiu 3.5 Documental i formats híbrids: del found footage al fals documental passant pel docu-drama i d’altres estratègies documentals TEMA 4. ELS REALITIES 4.1 Reality shows: història, evolució i televisió de qualitat 4.2 Benvingut oxímoron: Telerrealitat de servei públic TEMA 5 TELEVISIÓ I INTERNET 5.1 La ficció i els nous mitjans audiovisuals 5.2 De la televisió d’autor a l’obra audiovisual col·lectiva: Crowdsourcing, crowdfunding 5.3 L’audiovisual multipantalla i interactiu: crossmedia i transmedia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 45,00 110,00 42,00 197,00
Elaboració individual de treballs 0 16,00 0 16,00
Sessió participativa 43,50 0 43,50 87,00
Total 88,50 126,00 85,50 300

Bibliografia

 • Bordwell, David (2006). The Way Hollywood tells it :. Berkeley, California [etc.]: University of California Press. Catàleg
 • Dancyger, Ken (2011). The technique of film and video editing (5th ed). Burlington, MA: Elsevier/Focal Press, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780240813974 Catàleg
 • BING, W. (2014). ALORS, LA CHINE. París: Les Prairies Ordinaires.
 • BOUTON, C. I YUSTAS, Y. (2012). PRODUCT PLACEMENT (EMPLAZAMIENTO DE PRODUCTO): LA PUBLICIDAD EFICAZ. Madrid: EDICIONES PIRÁMIDE..
 • CERDÁN, J., TORREIRO, C. (2005). Documental y vanguardia. Madrid: Cátedra.
 • DEL PINO, C. I OLIVARES, F. (2006). BRAND PLACEMENT: INTEGRACIÓN DE MARCAS EN LA FICCIÓN AUDIOVISUAL. BARCELONA: EDITORIAL GEDISA.
 • FERNÁNDEZ GÓMEZ, J. D. (2013). PRINCIPIOS DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA Y GESTIÓN DE MARCAS. MC GRAW.
 • GIRONA, R. (ED.) (2012). CINEMA, PUBLICITAT I TURISME. DOCUMENTA UNIVERSITARIA.
 • Lanzmann, Claude (1997). Un vivant qui passe. Auschwitz 1943 - Thereisenstadt 1944. Paris: Gallimard.
 • LEHU, J. M. (2005). LA PUBLICITÉ EST DANS LE FILM. EYROLLES: ÉDITIONS D'ORGANISATION.
 • MORENO, I. (2003). NARRATIVA AUDIOVISUAL PUBLICITARIA. BARCELONA: Paidós.
 • NICHOLS, B. (1997). LA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD. CUESTIONES Y CONCEPTOS SOBRE EL DOCUMENTAL. Barcelona: Paidós.
 • ORTEGA, M. L. I GARCÍA, N. (ed.) (2008). CINE DIRECTO. REFLEXIONES EN TORNO A UN CONCEPTO. Madrid: T&B Editores.
 • ROSCOE, J. i HIGHT, C. (2001). FAKING IT: MOCK DOCUMENTARY AND THE SUBVERSION OF FACTUALITY. MANCHESTER: MANCHESTER UNIVERSITY PRESS.
 • SALMON, C. (2008). STORYTELLING. LA MÁQUINA DE FABRICAR HISTORIAS Y FORMATEAR LAS MENTES. BARCELONA: EDICIONES PENÍNSULA.
 • SÉGUÉLA, J. (1991). HOLLYWOOD LAVA MAS BLANCO. BBB DL.
 • SUCARI, J. (2013). EL DOCUMENTAL EXPANDIDO. PANTALLA Y ESPACIO. Barcelona: UOC.
 • BARKER, C. (2003). Televisión, globalización e identidades culturales. Barcelona: Paidós Ibérica. Catàleg
 • BOURDIEU, P. (1997). Sobre la televisión. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • CASTELLS, M. (1998). La era de la información. Madrid: Alianza. Catàleg
 • JENKINS, H. (2000). Convergence Culture. Nova York: NYU Press. Catàleg
 • McLUHAN, M. (1989). The global village. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • POSTMAN, N. (1990). Divertim-nos fins a morir: el discurs públic a l'era del show business. Badalona: Llibres de l'Índex. Catàleg
 • RAMONET, I. (2002). La post-televisión: multimedia, internet y globalización económica. Barcelona: Icària. Catàleg
 • SARTORI, G. (1998). Homo videns: la sociedad teledirigida. Madrid: Taurus . Catàleg
 • SILVERSTONE, R. (1996). Televisión y vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • VIRILIO, P. (2000). The information bomb. Londres: Verso. Catàleg
 • VIRILIO, P. (2000). The vision machine. Bloomington: Indiana University Press. Catàleg
 • LESSIG, L. (2001). El código y otras leyes del ciberespacio. Madrid: Taurus. Catàleg
 • GUARDIOLA, I. (2017). L'ull i la navalla: un assaig sobre el món com a interfície (3a ed.). Barcelona: Arcadia.
 • Bordwell, David. El Arte cinematográfico :. . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
CREACIÓ AUDIOVISUAL (Ramon Girona). Elaboració d'un treball d'anàlisi audiovisual. Caldrà desenvolupar un treball, a casa, que es basarà en l'anàlisi d'una peça audiovisual proposada pel professor. 20 No
CREACIÓ AUDIOVISUAL (Daniel Pitarch). Realització d’un curt audiovisual, ja sigui de ficció, documental i/o creatiu (individual o per parelles). S'haurà d'adjuntar:
— Arxiu de vídeo (es donaran especificacions tècniques concretes)
— Dossier imprès que inclou:
• Declaració d’intencions i objectius.
• Referents audiovisuals
• Documentació de pre-producció: en funció del projecte, pot incloure guió literari / tècnic, storyboard, esquemes, etc.
• Conclusions: valoració crítica del resultat obtingut
Posada en pràctica dels coneixements impartits a l'aula. S'avaluarà com a positiu: l'aplicació dels conceptes explicats a l'aula, l'originalitat de la proposta, la qualitat (tècnica i a nivell de continguts) de la proposta. 25 No
CREACIÓ AUDIOVISUAL (Daniel Pitarch). Assistència a classe i pràctiques d'edició que es facin a l'aula. Resoldre els exercicis plantejats i aprenentatges obtinguts 5 No
NOUS FORMATS TELEVISIUS (Ingrid Guardiola): Treball en parelles d'elaboració d'un "nou format televisiu" (format escrit, dossier de creació) CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- Originalitat i risc
- Redacció
- Treball
- Integració de coneixements sobre la televisió i, en concret, sobre els formats de televisió de no ficció de qualitat, posant èmfasi en aquells treballats a l'aula.
RECUPERACIÓ:
- Repetició del treball a partir de les observacions de la professora. No es podrà treure més d'un Aprovat en el cas de les recuperacions.
30
NOUS FORMATS TELEVISIUS (Ingrid Guardiola): Examen de 3 a 5 preguntes de caràcter reflexiu que integri els continguts i exemples treballats a classe. - Correcció ortogràfica i gramatical. Redacció i estil.
- Capacitat discursiva, maduresa intel·lectual.
- Assimilació dels continguts i dels conceptes treballats a classe i flexibilitat intel·lectual per a utilitzar-los.
20 No

Qualificació

-Demostrar coneixements històrics sobre els gèneres/formats televisius.
- Competència analítica, descriptiva i crítica, a l'hora d'analitzar els diferents formats audiovisuals.
- Capacitat creativa i qualitat tècnica i respecte els continguts en l'elaboració de "nous formats" audiovisuals.
- Capacitat de posada en pràctica dels coneixements teòrics i dels referents donats a classe en l'elaboració de projectes audiovisuals en l'àmbit de la ficció, el documental i els vídeos creatius.
- Es valorarà positivament el domini en la redacció de textos/projectes, tant a nivell ortogràfic, com sintàctic, com gramatical, com lèxic.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No realitzar els treballs ni les proves que es demanen per a superar les dues parts del Mòdul

Avaluació única:
Els alumnes que optin per anar a avaluació única, hauran de realitzar un únic examen de tot el mòdul, que tindrà lloc el mes de juny, en una data que es farà pública, a la Facultat. Aquest examen serà el 100% de la nota.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

En l'horari d'atenció a l'estudiant del docent es podrà fer tutoria tant presencial com virtual (en aquest cas, caldrà demanar-ho prèviament per correu electrònic per enviar l'enllaç) (Creació audiovisual.Ramon Girona/Daniel Pitarch).

En l'horari d'atenció a l'estudiant del docent es podrà fer tutoria tant presencial com virtual (en aquest cas, caldrà demanar-ho prèviament per correu electrònic per enviar l'enllaç) (Nous Formats.Íngrid Guardiola).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiant es farà per mitjà del Moodle. Les classes virtuals es faran a través de l'aplicatiu que proporciona l'UdG (en l'actualitat: GoogleMeet). (Creació audiovisual. Ramon Girona/Daniel Pitarch)

Si es necessita recórrer a les tutories virtuals es podrà fer amb el programari Zoom si no és un inconvenient ni per al professor ni per a l'estudiant.(Nous Formats. Íngrid Guardiola)

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Creació Audiovisual (Ramon Girona / Daniel Pitarch):
En el cas d'haver d'adaptar la docència a un model 100% virtual es mantindrà l'horari de classe i es faran les classes en línia.

Nous Formats Televisius (Ingrid Guardiola):
En el cas d'haver d'adaptar la docència a un model 100% virtual es mantindrà l'horari de classe i es faran les classes en línia.

Creació Audiovisual (Ramon Girona / Daniel Pitarch):
En alguns casos es proposaran lectures o visionats previs que es comentaran en l'horari de classe.

Nous Formats Televisius (Ingrid Guardiola):
En alguns casos es proposaran lectures o visionats previs que es comentaran en l'horari de classe.

Modificació de l'avaluació:
Com que l'avaluació de la primera part de l'assignatura és fa mitjançant un treball; es mantindrà la realització d'aquest treball (Creació audiovisual, part corresponent a la docència de Ramon Girona).

L'altra part de Creació Audiovisual (docent Daniel Pitarch) també mantindrà el treball a realitzar, però es podrà adaptar el contingut a la situació (per exemple, per la dificultat de poder rodar).

En el cas de Nous Formats Televisius (Íngrid Guardiola) es mantindrà el sistema d'avaluació vigent: avaluació única en el cas dels estudiants que ho sol·licitin i que es concretarà en un examen o l'avaluació continuada que es mantindrà en el treball en grup i l'examen simplificat.

Tutoria i comunicació:
Creació audiovisual (Ramon Girona / Daniel Pitarch):
La comunicació amb l'alumnat serà via Moodle, correu electrònic o google meet.

Nous Formats Televisius (Ingrid Guardiola):
En el cas de les tutories també es podrà recórrer al Zoom o al Jitsi, ja que no necessita de cap descàrrega, és software lliure i funciona per enllaç, per tant, només es necessita connexió a internet i un navegador (s'informarà prèviament a l'alumnat a través del chat del Moodle).

Es mantindrà el mateix horari de tutoria. Es mantindrà l'horari de classe. (Creació audiovisual (Ramon Girona/Daniel Pitarch); Nous Formats Televisius (Íngrid Guardiola))