Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
-Conèixer els avenços tecnològics que han sorgit al llarg de la història i que han contribuït a la configuració actual dels Mitjans de Comunicació Audiovisual, centrant-nos sobretot el la televisió.- Aprendre la taxonomia dels diferents formats i gèneres televisius -Descripció dels principals debats entorn de les transformacions de la cultura audiovisual en la societat contemporània, centrant-se en els nous camins que s'obren amb la interrelació entre la imatge i la informàtica. -Conèixer els suports de les imatges i establir una diferenciació entre suport analògic, electrònic i digital. Situant cada un d'ells en un lloc específic dins del món audiovisual.-Visionar algunes obres (televisives i cinematogràfiques) representatives de la producció actual analitzant les fronteres que separen la creació documental, la ficció i l'avantguarda experimental.-Conèixer i saber utilitzar els elements que componen el llenguatge audiovisual com la imatge fixa, la imatge en moviment i els processos d'enregistrament sonor.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Ramon Girona Duran  / Ingrid Guardiola Sanchez  / Daniel Pitarch Fernandez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CE2- Llegir, comprendre i analitzar críticament un discurs audiovisual, així com els principals mitjans i recursos escrits, audiovisuals i electrònics
 • CE3- Detectar els canvis en la comunicació multimèdia i els futurs entorns tecnològics per adaptar-s'hi i utilitzar-los de forma ajustada
 • CE4- Comprendre i analitzar la funció i el sentit dels mitjans de comunicació en el món contemporani
 • CE8- Conèixer les diferents tècniques d'edició textual i audiovisual en diferents suports i aplicar-los de forma ajustada

Continguts

1. ASSIGNATURA "CREACIÓ AUDIOVISUAL". (Ramon Girona/Daniel Pitarch/6ECTS/1S/Català) En aquesta assignatura es posarà atenció, d’una banda, a tot el procés de producció audiovisual, des del guió, a la planificació del rodatge, fins el muntatge. També es treballaran conceptes al voltant dels diferents gèneres audiovisuals. TEMA 1 FORMATS AUDIOVISUALS (Ramon Girona) 1.1 Formats de ficció. 1.2 Formats documentals. • Documental expositiu/clàssic Documental observacional Documental interactiu Documental performatiu Documental reflexiu Fake/fals documental 1.3 Formats creatius: • Propaganda • Publicitat i empresa o Els mecanismes de la publicitat • Publicitat i sector públic • Publicitat, consciència social i coneixement TEMA 2 GUIÓ (Ramon Girona/Daniel Pitarch) 2.1 Guió de ficció. • Robert McKee i Doc Comparato • La idea i l’story-line • Argument / sinopsis. Disseny de la trama i variacions de trames. • Vladimir Propp i Joseph Campbell. • Estructura / tractament. Tipus d’estructures. • Guió final. Formalització. • Guió tècnic. • Storyboard 2.2 Guió de formats documentals • Com escriure un bon guió per Patricio Guzmán i Trisha Das • Idea / Story-line • Argument / Sinopsi • Estructura / Tractament • Documentació • Personatges • Localitzacions 2.3 Guió de formats creatius • Públic objectiu • Problema i solució • Qualitats de la marca • Idea / Story-line • Argument / Sinopsi • Estructura / Tractament TEMA 3 LLENGUATGE AUDIOVISUAL: LA CÀMERA, EL SO I EL MUNTATGE (Daniel Pitarch) Elements del llenguatge audiovisual: posada en escena, captura i muntatge El concepte de continuitat i raccord La càmera de vídeo: característiques tècniques i llenguatge audiovisual El so: recursos expressius, els micròfons i els bancs de so El muntatge: relacions gràfiques, rítmiques, d’espai, temporals i conceptuals Fases d’un projecte: idea, preproducció, rodatge i postproducció TEMA 4 EDICIÓ DE VÍDEO (Pràctic) (Daniel Pitarch) Conceptes bàsics: espai de treball, seqüències, flux de treball, edició i exportació Edició de vídeo: punts d’entrada i sortida, eines del timeline, efectes bàsics (correcció de color) Edició de so: capes, volums, fotogrames claus, EQ i reverb Cas pràctic: editar un rodatge amb més d’una càmera i so de gravadora Crèdits i cairons: eines de text Exportar el muntatge: formats de vídeo i codecs

2. ASSIGNATURA: "NOUS FORMATS TELEVISIUS". (Íngrid Guardiola/6ECTS/2S/Català) TEMA 1 INTRODUCCIÓ ALS FORMATS TELEVISIUS 1.1 Introducció a l’INPUT i al MINIPUT. 1.2 Introducció als formats televisius. Estudi dels formats televisius en la televisió contemporània i avaluació de la graella televisiva i les polítiques de programació. TEMA 2 FORMATS CULTURALS 2.1 Interferències entre art i televisió: de les televisions d’artistes, als TV Labs fins el cas del videoart. 2.2 El museu d’art i la televisió en diàleg 2.3 Els filòsofs a la televisió i el salt a la xarxa 2.4 Literatura: vells i nous formats televisius 2.5 Evolució del format musical i la seva revitalització gràcies a Internet TEMA 3. MÓN DOCUMENTAL 3.1 El documental expositiu 3.2 Documental d’observació 3.3 El documental d’entrevistes 3.4 El documental reflexiu 3.5 Documental i formats híbrids: del found footage al fals documental passant pel docu-drama i d’altres estratègies documentals TEMA 4. ELS REALITIES 4.1 Reality shows: història, evolució i televisió de qualitat 4.2 Benvingut oxímoron: Telerrealitat de servei públic TEMA 5 TELEVISIÓ I INTERNET 5.1 La ficció i els nous mitjans audiovisuals 5.2 De la televisió d’autor a l’obra audiovisual col·lectiva: Crowdsourcing, crowdfunding 5.3 L’audiovisual multipantalla i interactiu: crossmedia i transmedia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 45,00 110,00 42,00 197,00
Elaboració individual de treballs 0 16,00 0 16,00
Sessió participativa 43,50 0 43,50 87,00
Total 88,50 126,00 85,50 300

Bibliografia

 • Bordwell, David (2006). The Way Hollywood tells it :. Berkeley, California [etc.]: University of California Press. Catàleg
 • Dancyger, Ken (2011). The technique of film and video editing (5th ed). Burlington, MA: Elsevier/Focal Press, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780240813974 Catàleg
 • BING, W. (2014). ALORS, LA CHINE. París: Les Prairies Ordinaires.
 • BOUTON, C. I YUSTAS, Y. (2012). PRODUCT PLACEMENT (EMPLAZAMIENTO DE PRODUCTO): LA PUBLICIDAD EFICAZ. Madrid: EDICIONES PIRÁMIDE.. Catàleg
 • CERDÁN, J., TORREIRO, C. (2005). Documental y vanguardia. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • DEL PINO, C. I OLIVARES, F. (2006). BRAND PLACEMENT: INTEGRACIÓN DE MARCAS EN LA FICCIÓN AUDIOVISUAL. BARCELONA: EDITORIAL GEDISA. Catàleg
 • FERNÁNDEZ GÓMEZ, J. D. (2013). PRINCIPIOS DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA Y GESTIÓN DE MARCAS. MC GRAW. Catàleg
 • GIRONA, R. (ED.) (2012). CINEMA, PUBLICITAT I TURISME. DOCUMENTA UNIVERSITARIA. Catàleg
 • Lanzmann, Claude (1997). Un vivant qui passe. Auschwitz 1943 - Thereisenstadt 1944. Paris: Gallimard.
 • LEHU, J. M. (2005). LA PUBLICITÉ EST DANS LE FILM. EYROLLES: ÉDITIONS D'ORGANISATION.
 • MORENO, I. (2003). NARRATIVA AUDIOVISUAL PUBLICITARIA. BARCELONA: Paidós. Catàleg
 • NICHOLS, B. (1997). LA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD. CUESTIONES Y CONCEPTOS SOBRE EL DOCUMENTAL. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • ORTEGA, M. L. I GARCÍA, N. (ed.) (2008). CINE DIRECTO. REFLEXIONES EN TORNO A UN CONCEPTO. Madrid: T&B Editores.
 • ROSCOE, J. i HIGHT, C. (2001). FAKING IT: MOCK DOCUMENTARY AND THE SUBVERSION OF FACTUALITY. MANCHESTER: MANCHESTER UNIVERSITY PRESS. Catàleg
 • SALMON, C. (2008). STORYTELLING. LA MÁQUINA DE FABRICAR HISTORIAS Y FORMATEAR LAS MENTES. BARCELONA: EDICIONES PENÍNSULA. Catàleg
 • SÉGUÉLA, J. (1991). HOLLYWOOD LAVA MAS BLANCO. BBB DL. Catàleg
 • SUCARI, J. (2013). EL DOCUMENTAL EXPANDIDO. PANTALLA Y ESPACIO. Barcelona: UOC. Catàleg
 • BARKER, C. (2003). Televisión, globalización e identidades culturales. Barcelona: Paidós Ibérica. Catàleg
 • BOURDIEU, P. (1997). Sobre la televisión. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • CASTELLS, M. (1998). La era de la información. Madrid: Alianza. Catàleg
 • JENKINS, H. (2000). Convergence Culture. Nova York: NYU Press. Catàleg
 • McLUHAN, M. (1989). The global village. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • POSTMAN, N. (1990). Divertim-nos fins a morir: el discurs públic a l'era del show business. Badalona: Llibres de l'Índex. Catàleg
 • RAMONET, I. (2002). La post-televisión: multimedia, internet y globalización económica. Barcelona: Icària. Catàleg
 • SARTORI, G. (1998). Homo videns: la sociedad teledirigida. Madrid: Taurus . Catàleg
 • SILVERSTONE, R. (1996). Televisión y vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • VIRILIO, P. (2000). The information bomb. Londres: Verso. Catàleg
 • VIRILIO, P. (2000). The vision machine. Bloomington: Indiana University Press. Catàleg
 • LESSIG, L. (2001). El código y otras leyes del ciberespacio. Madrid: Taurus. Catàleg
 • GUARDIOLA, I. (2017). L'ull i la navalla: un assaig sobre el món com a interfície (3a ed.). Barcelona: Arcadia. Catàleg
 • Bordwell, David. El Arte cinematográfico :. . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
CREACIÓ AUDIOVISUAL (Ramon Girona). Elaboració d'un treball d'anàlisi audiovisual. Caldrà desenvolupar un treball, a casa, que es basarà en l'anàlisi d'una peça audiovisual proposada pel professor. 20 No
CREACIÓ AUDIOVISUAL (Daniel Pitarch). Realització d’un curt audiovisual, ja sigui de ficció, documental i/o creatiu (individual o per parelles). S'haurà d'adjuntar:
— Arxiu de vídeo (es donaran especificacions tècniques concretes)
— Dossier imprès que inclou:
• Declaració d’intencions i objectius.
• Referents audiovisuals
• Documentació de pre-producció: en funció del projecte, pot incloure guió literari / tècnic, storyboard, esquemes, etc.
• Conclusions: valoració crítica del resultat obtingut
Posada en pràctica dels coneixements impartits a l'aula. S'avaluarà com a positiu: l'aplicació dels conceptes explicats a l'aula, l'originalitat de la proposta, la qualitat (tècnica i a nivell de continguts) de la proposta. 25 No
CREACIÓ AUDIOVISUAL (Daniel Pitarch). Assistència a classe i pràctiques d'edició que es facin a l'aula. Resoldre els exercicis plantejats i aprenentatges obtinguts 5 No
NOUS FORMATS TELEVISIUS (Ingrid Guardiola): Treball en parelles d'elaboració d'un "nou format televisiu" (format escrit, dossier de creació) CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- Originalitat i risc
- Redacció
- Treball
- Integració de coneixements sobre la televisió i, en concret, sobre els formats de televisió de no ficció de qualitat, posant èmfasi en aquells treballats a l'aula.
RECUPERACIÓ:
- Repetició del treball a partir de les observacions de la professora. No es podrà treure més d'un Aprovat en el cas de les recuperacions.
30
NOUS FORMATS TELEVISIUS (Ingrid Guardiola): Examen de 3 a 5 preguntes de caràcter reflexiu que integri els continguts i exemples treballats a classe. - Correcció ortogràfica i gramatical. Redacció i estil.
- Capacitat discursiva, maduresa intel·lectual.
- Assimilació dels continguts i dels conceptes treballats a classe i flexibilitat intel·lectual per a utilitzar-los.
20 No

Qualificació

-Demostrar coneixements històrics sobre els gèneres/formats televisius.
- Competència analítica, descriptiva i crítica, a l'hora d'analitzar els diferents formats audiovisuals.
- Capacitat creativa i qualitat tècnica i respecte els continguts en l'elaboració de "nous formats" audiovisuals.
- Capacitat de posada en pràctica dels coneixements teòrics i dels referents donats a classe en l'elaboració de projectes audiovisuals en l'àmbit de la ficció, el documental i els vídeos creatius.
- Es valorarà positivament el domini en la redacció de textos/projectes, tant a nivell ortogràfic, com sintàctic, com gramatical, com lèxic.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No realitzar els treballs ni les proves que es demanen per a superar les dues parts del Mòdul

Avaluació única:
Els i les alumnes que optin per anar a avaluació única, hauran de realitzar un únic examen de tot el mòdul, que tindrà lloc el mes de juny, en una data que es farà pública, a la Facultat. Aquest examen serà el 100% de la nota.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

En l'horari d'atenció a l'estudiant del docent es podrà fer tutoria tant presencial com virtual (en aquest cas, caldrà demanar-ho prèviament per correu electrònic per enviar l'enllaç) (Creació audiovisual.Ramon Girona/Daniel Pitarch).

En l'horari d'atenció a l'estudiant del docent es podrà fer tutoria tant presencial com virtual (en aquest cas, caldrà demanar-ho prèviament per correu electrònic per enviar l'enllaç) (Nous Formats.Íngrid Guardiola).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiant es farà per mitjà del Moodle. Les classes virtuals -en cas que n'hi hagi- es faran a través de l'aplicatiu que proporciona l'UdG (en l'actualitat: Blackboard Collaborate). (Creació audiovisual. Ramon Girona/Daniel Pitarch)

Si es necessita recórrer a les tutories virtuals es podrà fer amb el programari Zoom si no és un inconvenient ni per al professor ni per a l'estudiant.(Nous Formats. Íngrid Guardiola)

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Creació Audiovisual (Ramon Girona / Daniel Pitarch):
En el cas d'haver d'adaptar la docència a un model 100% virtual es mantindrà l'horari de classe i es faran les classes en línia.

Nous Formats Televisius (Ingrid Guardiola):
En el cas d'haver d'adaptar la docència a un model 100% virtual es mantindrà l'horari de classe i es faran les classes en línia.

Creació Audiovisual (Ramon Girona / Daniel Pitarch):
En alguns casos es proposaran lectures o visionats previs que es comentaran en l'horari de classe.

Nous Formats Televisius (Ingrid Guardiola):
En alguns casos es proposaran lectures o visionats previs que es comentaran en l'horari de classe.

Modificació de l'avaluació:
Com que l'avaluació de la primera part de l'assignatura és fa mitjançant un treball; es mantindrà la realització d'aquest treball (Creació audiovisual, part corresponent a la docència de Ramon Girona).

L'altra part de Creació Audiovisual (docent Daniel Pitarch) també mantindrà el treball a realitzar, però es podrà adaptar el contingut a la situació (per exemple, per la dificultat de poder rodar).

En el cas de Nous Formats Televisius (Íngrid Guardiola) es mantindrà el sistema d'avaluació vigent: avaluació única en el cas dels estudiants que ho sol·licitin i que es concretarà en un examen o l'avaluació continuada que es mantindrà en el treball en grup i l'examen simplificat.

Tutoria i comunicació:
Creació audiovisual (Ramon Girona / Daniel Pitarch):
La comunicació amb l'alumnat serà via Moodle, correu electrònic o google meet.

Nous Formats Televisius (Ingrid Guardiola):
En el cas de les tutories també es podrà recórrer al Zoom o al Jitsi, ja que no necessita de cap descàrrega, és software lliure i funciona per enllaç, per tant, només es necessita connexió a internet i un navegador (s'informarà prèviament a l'alumnat a través del chat del Moodle).

Es mantindrà el mateix horari de tutoria. Es mantindrà l'horari de classe. (Creació audiovisual (Ramon Girona/Daniel Pitarch); Nous Formats Televisius (Íngrid Guardiola))

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.