Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
En aquesta assignatura es treballarà de forma teòrica i pràctica sobre tècniques de gestió i mediació de conflictes aplicables a la tasca del treballador/a social així com a la tasca del pedagog/a.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup FG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NURIA BALLIU CASTANYER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Conflictes intrapersonals i conflictes interpersonals. Habilitats personals i socials per a la gestió dels conflictes.

2. Pràctiques de comunicació interpersonal per a la gestió i mediació de conflictes: Comunicació verbal i no verbal, empatia, escolta activa i assertivitat

3. La perspectiva sistèmica i les relacions interpersonals. Mirada sistèmica. Neutralitat.

4. La gestió dels conflictes des de l'Anàlisi Transaccional: els Estats del Jo en la comunicació intra i interpersonal i la Teoria del reconeixement positiu i negatiu.

5. Gestió emocional. Emocions primàries i secundàries. Estratègies per acompanyar en la gestió de les emocions.

6. Gestió i mediació de conflictes interpersonals. Aplicació de la mediació en l'àmbit escolar, familiar i comunitari

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 22,50 5,00 27,50
Lectura / comentari de textos 0 20,00 20,00
Sessió pràctica 3,00 0 3,00
Total 25,50 25,00 50,5

Bibliografia

 • Redorta, J (coord) (2011). Emoción y conflicto. Aprender a manejar las emociones. Madrid: Paidós. Catàleg
 • Stewart, I. Joines, V. (2011). AT Hoy. Una nueva introducción al Análisis Transaccional. Madrid: CCS.
 • Torrego, J.C. (2000). Mediación de conflictos en Instituciones educativas.. Madrid: Narcea. Catàleg
 • Vinyamata, Eduard, 1946- (2012 ). Vivir y convivir en paz : aprender a vivir con uno mismo y con el entorno . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Vinyamata, Eduard (1999 ). Manual de prevención y resolución de conflictos : conciliación, mediación, negociación . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Gottheil, Julio (1996 ). Mediación : una transformación en la cultura . Buenos Aires [etc]: Paidós. Catàleg
 • Martínez de Murguía, Beatriz (1999 ). Mediación y resolución de conflictos : una guía introductoria . México: Paidós. Catàleg
 • García Villaluenga, Leticia (2006 ). Mediación en conflictos familiares : una construcción desde el derecho de familia . Madrid: Reus. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura i treball de reflexió Treball de síntesi d'idees i reflexió de varis capítols de la lectura obligatòria. Reflexió sobre l'aplicabilitat al camp social. Treball a classe sobre la lectura. 20
Participació activa a classe i a les activitats de dimecres Es valorarà l'actitud d'interès i participativa així com la predisposició per al treball en equip. 10
Activitats dirigides Activitats teòrico pràctiques relacionades amb els continguts exposats a classe i amb les lectures obligatòries. 70

Qualificació

Cal haver aprovat totes les activitats d'avaluació requerides per a fer mitjana. La suma dels percentatges donarà la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumnat que no presenti la totalitat de les activitats sol·licitades per a l'avaluació de l'assignatura constarà com a no presentat.

Observacions

Es tracta d'una assignatura teòrico-pràctica. Per tal d'adquirir els continguts contemplats és aconsellable l'assistència i la participació activa a classe. Algunes de les activitats a avaluar consistiran en la reflexió i anàlisi d'exercicis pràctics realitzats durant les sessions.