Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Arts Escèniques

Grau en Arts Escèniques

Curs 2020-2021

El Grau en Arts Escèniques, únic grau universitari a Catalunya en aquest camp, posa a la teva disposició les eines i els continguts necessaris perquè esdevinguis un/a professional del sector escènic i interpretatiu. Durant els quatre anys de formació, desenvoluparàs les capacitats i aptituds necessàries per crear, imaginar, inventar, realitzar i interpretar.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Arts Escèniques
Branca de coneixement:
Arts i Humanitats
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Arts Escèniques per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària ERAM (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:

5.700 euros (95 euros / crèdit). Més informació

Web:
Grau en Arts Escèniques
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

La planificació dels continguts del Grau en Arts Escèniques té com a objectiu formar intèrprets amb capacitat de generar escena, o bé creadors escènics amb habilitats interpretatives.

Els nostres estudiants parteixen de la formació integral de l'intèrpret –text, gest, moviment, dansa– i adquireixen competències en el camp de la direcció, la dramatúrgia, la creació d'espais o la tecnologia d'escena. L'estratègia pedagògica es fonamenta en la pràctica escènica continuada.  

Els nostres estudis ofereixen tres itineraris principals: interpretació, creació escènica i interpretació davant de càmera. Els estudiants realitzen des del començament dels seus itineraris un seguit de posades en escena que culminen, en el quart any i darrer, en una posada en escena que serà presentada en una plataforma de nivell professional.

A cadascun dels quatre cursos les escenificacions són les assignatures fonamentals i es nodreixen de la resta de les matèries. Els estudis contemplen també la formació en el camp audiovisual per al professional de les arts escèniques: la interpretació davant càmera i el coneixement dels processos de realització audiovisual, a partir de la docència de directors de cinema de llarga trajectòria.

La docència recau en una acurada selecció de professionals de les arts escèniques i l'audiovisual que orienten els estudiants, a través d'una metodologia eminentment pràctica, envers el descobriment del seu propi potencial i obren, així, un ventall molt ampli de sortides laborals.

El Grau en Arts Escèniques comparteix edifici amb el Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia, que facilita els professionals i materials per esdevenir un centre de referència a Catalunya de la interpretació davant de càmera. 

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'arts i humanitats.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'arts i humanitats.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: arts i humanitats.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

 • Interpretació: Actor de teatre, actor de cinema i televisió, actor de publicitat, actor de teatre musical – cantant escènic, ballarí (dansa moderna, contemporània i commercial dance), doblador, intèrpret de circ contemporani i arts parateatrals, intèrpret de teatre d’objectes, performer.
 • Direcció: Director d’escena, coreògraf, director d’intèrprets, director d’art, director d’escena musical (lírica / comercial), escenògraf, creador d’arts escèniques en espais alternatius (site specifics, arts escèniques de carrer), creador d’espectacles per a grans públics (macroescena), creador d’esdeveniments (institucionals, comercials, publicitaris).
 • Dramatúrgia: Dramaturg, guionista de cinema i televisió, guionista de nous formats en les noves tecnologies de la comunicació.
 • Gestió i producció: Productor teatral, productor audiovisual, productor d’esdeveniments, management de companyies d’arts escèniques, gestió d’equipaments escènics, emprenedoria en el camp de les arts escèniques, professional de les arts escèniques aplicades al tercer sector (marginació social, cooperació internacional), creador d’espectacles.
 • Direcció i tècnica: Director tècnic d’escena (coordinador de les àrees de llum, so i maquinària), tècnic en tecnologies emergents aplicades a l’escena.
 • Oci i turisme: Crític d’arts escèniques, guiatge turístic escenificat / Creació d’escena aplicada al patrimoni, gestor cultural.
 • Docència: Professor en arts dramàtiques, interpretació i direcció d’escena, professor en direcció d’art (escenografia), professor en escoles de dansa o en conservatoris, ballarins, coreògrafs, monitor cultural.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Literatura Dramàtica16.00 crèdits

Teories Dramàtiques6.00 crèdits

Tècniques d'Interpretació18.00 crèdits

Àmbit de Creació20.00 crèdits

Teories Dramàtiques6.00 crèdits

Tècniques d'Interpretació18.00 crèdits

Àmbit de Creació15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Àmbit de creació III: Teatre musical   Ámbito de creación III: Teatro musical   Field’s project III: Musical theatre (3157G03011)

OBObligatòria 15.00 AAnual

Dramatúrgia8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dramatúrgia teatral   Dramaturgia teatral   Theatre dramaturgy (3157G03012)

BBàsica 8.00 AAnual

Escenotècnia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Bases de l'escenotècnia   Bases de la escenotecnia   Stagecraft basics (3157G03013)

BBàsica 6.00 AAnual

Expressions de la Cultura Contemporània7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Expressions de la cultura contemporània   Expresiones de la cultura contemporánea   Expressions of contemporary culture (3157G03014)

OBObligatòria 7.00 AAnual

Àmbit de Creació15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Àmbit de creació IV: Creació audiovisual   Ámbito de creación IV: Creación audiovisual   Field’s project IV: Audiovisual creation (3157G03015)

OBObligatòria 15.00 AAnual

Dramatúrgia9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dramatúrgia audiovisual   Dramaturgia audiovisual   Audiovisual dramaturgy (3157G03016)

OBObligatòria 9.00 AAnual

Escenotècnia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Tecnologies emergents aplicades a l'escenotècnia   Tecnologías emergentes aplicadas a la escenotecnia   Emerging technologies applied to stagecraft (3157G03017)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Optatives30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Direcció d'actors   Dirección de actores   Actor direction (3157G03018)

OPOptativa 6.00 AAnual

Redacció i desenvolupament de textos dramàtics   Redacción y desarrollo de textos dramáticos   Drafting and development of dramatic texts (3157G03019)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Interpretació escènica: cant i dansa   Interpretación escénica: canto y danza   Scenic Interpretation: singing and dance (3157G03020)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Interpretació escènica: llenguatge corporal   Interpretación escénica: lenguaje corporal   Scenic Interpretation: body language (3157G03021)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica: comportament humà   Interpretación escénica: comportamiento humano   Scenic Interpretation: human behaviour (3157G03022)

OPOptativa 6.00 AAnual

Producció sonora   Producción sonora   Sound production (3157G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Tecnologies multimèdia i audiovisuals   Tecnologías multimedia y audiovisuales   Multimedia and audiovisual technologies (3157G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Tècniques d'il·luminació escènica   Técnicas de iluminación escénica   Stage lighting techniques (3157G03025)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Direcció d'art: disseny de branding   Dirección de arte: diseño de branding   Art direction: branding (3157G03026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Direcció escènica: metodologia i desenvolupament del projecte   Dirección escénica: metodología y desarrollo del proyecto   Stage direction: methodology and project development (3157G03027)

OPOptativa 6.00 AAnual

Escena en espais públics   Escena en espacios públicos   Public Spaces Performance (3157G03032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica : Dansa II   Interpretación escénica: Danza II   Acting: Dance Techniques II (3157G03033)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica : Veu II   Interpretación escénica: Voz II   Acting: Voice Techniques II (3157G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tecnologies audiovisuals   Tecnologías audiovisuales   Audio-visual technologies (3157G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Interpretació escènica : Llenguatges corporals II   Interpretación escénica: Lenguajes corporales II   Scenic interpretation: Corporal languages II (3157G03038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Pràctica escènica   Práctica escénica   Stage practice (3157G03039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Direcció d'Art   Dirección de Arte   Art Direction (3157G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió i Producció Teatrals9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Gestió i Producció Teatrals   Gestión y Producción Teatrales   Management and theatre productions (3157G03028)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Seminaris Complementaris20.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Seminaris complementaris   Seminarios complementarios   Extra seminar (3157G03036)

OBObligatòria 20.00 SSemestral

Pràctiques10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Pràctiques   Prácticas   Practices (3157G03037)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

Treball Final del Grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Treball final del grau   Trabajo final del grado   Final project (3157G03031)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Direcció d'actors   Dirección de actores   Actor direction (3157G03018)

OPOptativa 6.00 AAnual

Redacció i desenvolupament de textos dramàtics   Redacción y desarrollo de textos dramáticos   Drafting and development of dramatic texts (3157G03019)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Interpretació escènica: cant i dansa   Interpretación escénica: canto y danza   Scenic Interpretation: singing and dance (3157G03020)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Interpretació escènica: llenguatge corporal   Interpretación escénica: lenguaje corporal   Scenic Interpretation: body language (3157G03021)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica: comportament humà   Interpretación escénica: comportamiento humano   Scenic Interpretation: human behaviour (3157G03022)

OPOptativa 6.00 AAnual

Producció sonora   Producción sonora   Sound production (3157G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Tecnologies multimèdia i audiovisuals   Tecnologías multimedia y audiovisuales   Multimedia and audiovisual technologies (3157G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Tècniques d'il·luminació escènica   Técnicas de iluminación escénica   Stage lighting techniques (3157G03025)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Direcció d'art: disseny de branding   Dirección de arte: diseño de branding   Art direction: branding (3157G03026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Direcció escènica: metodologia i desenvolupament del projecte   Dirección escénica: metodología y desarrollo del proyecto   Stage direction: methodology and project development (3157G03027)

OPOptativa 6.00 AAnual

Escena en espais públics   Escena en espacios públicos   Public Spaces Performance (3157G03032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica : Dansa II   Interpretación escénica: Danza II   Acting: Dance Techniques II (3157G03033)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica : Veu II   Interpretación escénica: Voz II   Acting: Voice Techniques II (3157G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tecnologies audiovisuals   Tecnologías audiovisuales   Audio-visual technologies (3157G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Interpretació escènica : Llenguatges corporals II   Interpretación escénica: Lenguajes corporales II   Scenic interpretation: Corporal languages II (3157G03038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Pràctica escènica   Práctica escénica   Stage practice (3157G03039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Direcció d'Art   Dirección de Arte   Art Direction (3157G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tercera llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.