Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia

Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia

Curs 2017-2018

El títol oficial de Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia (GCAM) de la Universitat de Girona té l'objectiu de formar professionals de perfil polivalent que reclamen determinats segments estratègics de la indústria audiovisual en el marc de les noves exigències.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Comunicació Audiovisual i Multimèdia per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Universitària ERAM (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
50
Última nota de tall:
Notes de tall de primera assignació del curs 2017-2018
Preu aprox. de la matrícula de primer:

Preu privat. Vegeu la informació de preus

Web:
Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia

Em convé saber

Dins l'àmbit de les ciències socials i jurídiques es desenvolupa l'Escola Universitària ERAM d'audiovisuals, disseny i nous mitjans, com a centre d'estudis interdisciplinaris vinculat a la comunicació audiovisual i multimèdia.

L'Escola aposta pel gran potencial de la comunicació audiovisual en la creació de nous perfils professionals, i ofereix així una resposta a les noves professions emergents.

Els nous mitjans i les actuals dinàmiques laborals estan produint nous productes en el camp audiovisual i multimèdia. Futurs professionals s'hauran de dotar de continguts específics amb singularitats comunicatives, tècniques i creatives.

Els graduats en Comunicació Audiovisual i Multimèdia seran professionals amb coneixements de comunicació, tècnics i creatius, capaços d'actuar en el camp de la comunicació audiovisual i multimèdia, que exigeix consolidar una mentalitat interdisciplinària a causa de la diversitat d'actuacions que necessita l'ús de la tecnologia, els coneixements dels mitjans d'expressió i la formació ètica i estètica adequada.

Accés

Requisits d'accés
 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.
Altra informació d'accés

Sortides professionals

 • Audiovisuals, cinema i TV: Direcció, producció, realització, direcció de fotografia, guió, càmera, edició, colorisme, disseny audiovisual o motion graphics.
 • Videojocs: Enginyeria de programari, programació, disseny musical, disseny d’àudio, postproducció, guionatge, disseny d’interfície d’usuari, modelatge 3D o animació.
 • Publicitat: Direcció creativa, direcció d’art, disseny gràfic, il·lustrador, art final, redacció publicitària, direcció de comptes o planificació de mitjans.
 • Comunicació digital: Project management, community management, màrqueting en línia, SEO, SEM, estratègia digital, direcció de continguts o redactor.
 • Transmèdia: CEO technology, direcció de tecnologia, apps, web design, motion manager, crossmedia management, programmer, database development, story design o concept art.
 • Fotografia: Fotògraf professional, editorial, publicitari, industrial o de moda, retrat, retoc digital, laboratori, direcció de fotografia, comissariat o artista.
 • So: Disseny d’àudio, disseny musical, tècnic de so, producció musical, creació d’aplicacions musicals o postproducció de projectes multimèdia.
 • Disseny: Disseny gràfic, branding, disseny editorial, disseny publicitari, packaging, disseny d’entorn, disseny tipogràfic, management design.
 • 3D: Animació, modelatge, disseny d’efectes especials, disseny i animació de personatges, grafisme, texturació, il·luminació, postproducció o motion grapher.
 • Art: Art visual, crítica d’art, comissariat d’exposicions, documentalisme, storyboard artist o gestió cultural.

Continuar estudiant

Amb el grau de Comunicació Audiovisual i Multimèdia hauràs assolit les competències necessàries per dedicar-te al món professional de la comunicació audiovisual des del punt de vista de la realització. També podràs continuar els teus estudis accedint a màsters oficials per especialitzar-te en un camp concret.

 

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2017-18

FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ14.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Estètica i teoria de l'art (3157G04001)

Es proposa introduir als estudiants en la comprensió i l'evolució de les principals corrents artístiques dins de la dinàmica estètica del segle XX, conèixer els seus objectius i propostes. El contingut té un caràcter integrador i, al mateix temps, transdisciplinar. S'encara la obra d'art com a necessitat constructiva, comunicativa o interactiva d'una societat, d'un lloc i d'un temps concret, i s'estudia amb les aportacions de fonts sociopolítiques, literàries, filosòfiques, religioses, etc.

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Teoria i anàlisi de la imatge (3157G04002)

Desenvolupar el marc conceptual i metodològic que permeti analitzar els processos de significació. Definir els elements didàctics i conceptuals que serveixin per a objectivar els problemes visuals que s'ha de plantejar l'artífex durant la lectura i confecció del missatge. Promoure una actitud reflexiva i crítica amb l'objectiu de generar processos de sensibilització visual. Reflexionar sobre la comunicació visual i estudiar la naturalesa icònica. 011. El "llenguatge" de la imatge 012. Anàlisi de la imatge 013. Estudi de la composició en la imatge 014. Components audiovisuals

BBàsica 10.00 AAnual

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL9.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Llenguatge cinematogràfic (3157G04005)

011 Cultura i cinema Entendre la importància que ha tingut el cinema al llarg de la història cultural, social i política del segle XX i principis del XXI. Descobrir que moltes de les propostes audiovisuals actuals tenen els orígens en el passat cinematogràfic. Assimilar com les altres arts i els moviments socials i polítics han influït el cinema, i com el cine, al mateix temps, ha influït les altres arts i la societat i la política. Analitzar visualment i de manera narrativa els diferents períodes estilístics i les obres concretes dels cineastes més significatius. 012 Sensibilització musical La sensibilització musical permet enriquir l'experiència sonora a través de l'audició de la música cinematogràfica, experimentant la riquesa expressiva i les seves implicacions emocionals en relació amb determinats contextos culturals. S'exploren els rudiments del llenguatge audiovisual mitjançant l'aprenentatge dels elements narratius bàsics de la composició per al cinema.

BBàsica 9.00 SSemestral

TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ21.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Teoria i tècnica del muntatge (3157G04009)

Anàlisi de diferents fragments significatius d'obres cinematogràfiques, per a identificar las tècniques de muntatge tecnicoexpressives utilitzades en la seva realització, aplicant criteris comunicatius i expressius. Les pràctiques es centraran en l'edició de determinats materials de'acord amb un conjunt d'instruccions subministrades. També es desenvoluparà una selecció i identificació de les preses més adequades d'un enregistrament, tenint en compte el guió original i la continuïtat narrativa 011 Teoria de l'edició 012 Software d'edició 013 Conceptes artístics de l'edició

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Tecnologia audiovisual i del so (3157G04010)

Enregistrament, codificació i transmissió de la imatge electrònica i del so. Aprenentatge tècnic i pràctic dels equips que s'utilitzen en la producció audiovisual. 021 Fonaments del so 022 Naturalesa de la llum i formació de la imatge 023 La imatge electrònica 024 Senyal analògica i digital 025 Grabació de la senyal de vídeo 026 Interconnexió d'equips d'àudio i vídeo

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Operativa de càmera i il·luminació (3157G04011)

031 La càmara videogràfica 032 L'enregistrament de so en directe 033 La narrativa audiovisual amb la càmara videogràfica 034 Il·luminación

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Disseny i creació del so digtal (3157G04012)

Tècniques de producció i edició de so en realització audiovisual i documents multimedia. Enregistrament del so directe i integració amb documents multimedia. 041 La física del so en els softwares 042 Enregistrament, reproducció i manipulació del so 043 El control MIDI 044 La síntesi sonora 045 Sampling

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Fonaments de la multimèdia (3157G04013)

Apropament al ordinador entès com terminal d'accés als sistemes de comunicació global i eina de treball, prenent consciència doncs, de la creixent necessitat de saber-nos moure en aquest espai tecnològic de canvis constants. Introducció a la programació. 051 Hardware i software 052 Programació bàsica.

OBObligatòria 3.00 SSemestral

ÀMBIT DE CREACIÓ7.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Projecte audiovisual I (3157G04016)

"El disseny del contingut té com objectiu entrenar l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'un producte audiovisual. El desenvolupament de la part pràctica es durà a terme tant individualment com en grups. 011 Generació del projecte audiovisual. Idea 012 Ús de les tecnologies audiovisuals. Eina 013 Execució del projecte audiovisual. Expressió"

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fotografia (3157G04017)

Assimilar i dominar la tècnica fotogràfica en diferents situacions lumíniques, i conèixer les possibilitats comunicatives i creatives de la fotografia. 021 La càmera fotogràfica 022 La velocitat d'obturació. el moviment 023 El diafragma. La profunditat de camp 024 La sensibilitat 025 L'exposició. El fotòmetre. La mesura de la llum 026 La distància focal 027 Il·luminació 028 La imatge. composició visual 029 Reportatge fotogràfic

OBObligatòria 4.00 SSemestral

DISSENY GRÀFIC9.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Fonaments del disseny gràfic (3157G04023)

011 Les bases del disseny S'expliciten les vertents pròpies de tot disseny observables en productes i espais bidimensionals i tridimensionals, establint els continguts necessaris per a introduir a l'alumnat en la seva comprensió i expressió projectual. El contingut dóna a conèixer els mecanismes i les condicions del disseny dels espais, dels objectes i de les imatges gràfiques que ens envolten, aporta les eines per a comprendre'ls i per abordar la concepció i pràctica projectual de manera introductòria. 011 Definició i límits del disseny 012 Història del disseny 013 Àmbits i tipologia del disseny 014 Tipografia 015 Metodologia: procés projectual 016 Anàlisi del disseny

BBàsica 9.00 AAnual

FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ12.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Cultura i pensament (3157G04003)

Introduir als estudiants en els debats sociològics, històrics i filosòfics contemporanis, a partir de les preguntes sobre la identitat de l'home, sobre les possibilitats del llenguatge i sobre el paper de la cultura. A través de la resposta a aquests interrogants s'estudien algunes de les corrents filosòfiques mes destacables del segle XX i la seva expressió en els mitjans de comunicació. 011. Pensament contemporani 012. Sistemes filosòfics en el segle XX 013. La mort dels sistemes filosòfics

BBàsica 8.00 SSemestral No

Sociologia i teoria de la comunicació (3157G04004)

Es pretén situar la sociologia i la comunicació en el marc de les ciències socials i la sensibilització del saber sociològic. Es desenvolupen els continguts que permeten la comprensió i la reflexió de la realitat social i cultural i de la comunicació. Es parteix d'un tractament panoràmic, mitjançant el qual és possible marcar el camp específic de fenòmens socials, analitzar la variada problemàtica i assimilar els conceptes i la terminologia corresponent. 031. La sociologia i les diferents teories sociològiques 032. Cultura, societat i individu 033. Tipus de societats 034. Grups i organitzacions socials 035. El concepte de comunicació: la comunicació interpersonal i la comunicació de masses 036. Mitjans de comunicació, cultura popular i context social

OBObligatòria 4.00 AAnual No

TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ15.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Tecnologies multimèdia (3157G04014)

"El procés es centra en l'adquisició de coneixements teòrics i d'eines de software per a optimitzar els dissenys i continguts interactius. El contingut desenvolupa els conceptes necessaris per assolir la creació digital, valorant especialment la seva distribució per Internet, on la velocitat de la xarxa determina el format dels continguts. 061 Internet 062 Web 063 Disseny centrat en l'usuari 064 Llenguatges de programació web 065 Disseny de interfície 066 Optimització web"

OBObligatòria 9.00 AAnual No

3D I (3157G04015)

"Introducció a la creació de l'animació i la imatge de síntesi de tres dimensions, així com l'aprenentatge de les tècniques i mecanismes de treball que es donen al software professional. 071 Modelització 072 Il·luminació"

OBObligatòria 6.00 AAnual

ÀMBIT DE CREACIÓ6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Projecte creatiu (3157G04018)

El disseny del contingut té com objectiu entrenar a l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'un producte audiovisual i/o multimedia. 031. Desenvolupament de l'execució 032. Aprendre a mirar. Percepció 033. El descobriment, la invenció, la creació i, per tant, la innovació 034. Tractament didàctic dels errors 035. Avaluació de la creativitat 036. Materialització del producte.

BBàsica 6.00 AAnual No

DISSENY GRÀFIC9.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Projectes de disseny gràfic (3157G04024)

021 Autoedició, S'elaboren dissenys de productes gràfics i es preparen originals per a seguir el procés, fins la impressió definitiva. Introducció al procés de composició de pàgines, de llibres i altres publicacions mitjançant software i hardware d'autoedició. Permet que el que se veu durant l'edició es correspongui més o menys esmeradament amb el resultat final, imprès o en pantalla. 022 Expressió gràfica Desenvolupament de polítiques d'innovació i de comunicació de l'empresa en l'àmbit de la identitat corporativa. Tècniques per a dissenyar solucions gràfiques d'estil propi o per desenvolupar, a partir dels requisits de mercat o les demandes de tercers, mitjançant l'aplicació del briefing. 023 Creació gràfica El disseny del contingut té com objectiu entrenar a l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'un producte gràfic.

OBObligatòria 9.00 AAnual No

CREATIVITAT9.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Metodologies i tècniques creatives (3157G04025)

011. Metodologies creatives 0111. Procés creatiu en l'ésser humà 0112. Característiques de la persona creativa i creadora 0113. La ritualització i el clima creatiu 0114. El procés creatiu. Les fases del procés creatiu 0115. Potenciació de la imaginació i eliminació d'impediments a la creativitat 0116. Estudi i anàlisi de diversos models computacionals de raonament 0117. Estímuls i bloqueig de la creativitat 012. Tècniques creatives 0121. Repertori de tècniques 0122. Resolució de problemes i tècniques d'ideació 0123. Tècniques d'aplicació grupal i individual

BBàsica 9.00 SSemestral

GESTIÓ I PRODUCCIÓ6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Producció audiovisual i multimedia (3157G04027)

1. Indústria i mercat de l'audiovisual. 2. Desenvolupament del producte audiovisual: de la idea al finançament. 3. Preproducció i rodatge: del desglós a l'enregistrament. 4. El tancament del producte. 5. La explotació del producte audiovisual. Exhibició, distribució i venta. 6. Producció multimèdia.

BBàsica 6.00 AAnual No

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL3.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Llenguatges contemporanis (3157G04008)

Descripció de cultura audiovisual i multimedia: actiu que testimonia l'existència d'una cultura efectiva, molt viva, hereva del desenvolupament i la normalització del fet comunicatiu de l'audiovisual i del multimedia. Una cultura que ha modificat i a la vegada ha ampliat la preponderància del text amb l'impacte de l'adveniment de l'hipertext, la videoescriptura i el multimedia. Una tipologia cultural que ve de lluny, dels orígens de la fotografia i del cinema. Cultura visual és un contingut de present, diacrònico i incremental. 051 Videocreació 052 Art en xarxa 053 Música i arts visuals 054 Comunicació visual 055 Festivals i exposicions

BBàsica 3.00 SSemestral No

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL9.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Estructures i dispositius narratius (3157G04006)

Es plantegen els mecanismes de comprensió i d'anàlisi dels mitjans audiovisuals en la seva construcció narrativa. S'emfatitza l'ús de l'anàlisi narratiu en relació amb la construcció dels arguments. 011. La narració 012. Components estructurals del relat audiovisual 013. La construcció del relat audiovisual 014. Figures narratives i retòriques 015. Estratègies publicitàries

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Guió videogràfic (3157G04007)

Conèixer els diferents elements que configuren l'estructura narrativa de ficció i / o documental, per poder així construir eficaçment qualsevol narració en el camp del cinema, el vídeo, el multimèdia i la publicitat. 041. Formats del guió 042. Procés de construcció 043. Elements per a la construcció del guió 044. L'estructura narrativa

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

ÀMBIT DE CREACIÓ9.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Direcció de projectes transmèdia (3157G04019)

1. Narrativa transmèdia 2. Ideació del projecte transmèdia 3. Mecànica operativa del pensament creatiu. 4. Escriptura per a multiplataforma 5. Procediments, protocols i metodologies 6. Confecció i presentació del guió

OBObligatòria 9.00 AAnual No

CREATIVITAT6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Taller de generació d'idees (3157G04026)

021. Transformació d'estímuls en idees d'ús propi 022. Ideació per al desenvolupament del guió de ficció 023. Experimentació material i expressió gràfica 024. Creativitat publicitària 025. Tallers d'ideació de noves tendències

OBObligatòria 6.00 AAnual

GESTIÓ I PRODUCCIÓ12.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Màrqueting (3157G04028)

Introducció generalista al màrqueting per a que el futur professional sigui capaç de comercialitzar els projectes que realitzi. 021 Diagnòsi comercial. Quadre DAFO 022 Estudi de mercat 023 Definir i interpretar objectius de mercat 024 Pla de màrqueting 025 Màrqueting específic

OBObligatòria 6.00 AAnual

Creació d'empreses (3157G04029)

031 El projecte 032 Recursos humans. Els promotors 033 El procés de producció 034 Estudi de mercat i pla de marketing 035 El pla econòmic i financer 036 Procés de constitució d'una empresa

OBObligatòria 6.00 SSemestral

OPTATIVES24.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Tecnologies multimèdia II (3157G04030)

Anàlisi i estudi dels efectes d'Internet generats per l'arquitectura de participació. Elaboració de protocols pels canals de publicació personal i grupal en xarxa, que impliquen dinàmiques de creació de continguts, intercanvi d'informació i construcció de nous espais de comunicació. Aplicació dels mecanismes de funcionament i les seves estratègies específiques de comunicació. 021 Sensibilització visual 022 Web 2.0 (RSS, mòbils, blogs) 023 Posicionament en els buscadors 024 Tecnologies de la xarxa

OPOptativa 6.00 SSemestral No

3D II (3157G04031)

Desenvolupament de tècniques d'infografia per a la seva aplicació en produccions audiovisuals. Adquisició d'habilitats específiques en el tractament d'imatges de síntesi tridimensionals, per a la realització de treballs de comunicació relaciont amb entorns virtuals (jocs d'ordinador, publicitat, videoclips, formació). 021 Realisme 022 La càmara 023 Animació 024 Dinàmiques

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció audiovisual (3157G04032)

disciplinar, relacionades amb la direcció de fotografia i la direcció d'actors. Direcció de fotografia Capacitat per a dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lumíniques naturals o artificials, atenent a les característiques creatives i expressives que proposa la direcció del projecte audiovisual. Direcció d'actors S'ofereixen els recursos bàsics per a poder intervenir i dirigir en la interpretació dels actors. Comprensió dels mecanismes que provoquen la transmissió del potencial dramàtic, mitjançant l'ús de diverses eines expressives com la veu, el moviment, les emocions, etc. 031 Direcció de fotografia 0311 Introducció a la il·luminació 0312 Control de la il·luminació 0313 Il·luminació d'una escena 032 Direcció d'actors 0321 Conceptualització de la direcció d'actors 0322 El càsting 0323 Estudi dels personatges 0324 Anàlisi d'escenes 0325 Tècnica de l'assaig

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny interactiu (3157G04033)

L'ús del software específic complementa el binomi que conformen la creació i el codi. El procés docent inclou la intervenció amb dibuix animat passant per l'autoria multimedia, fins assolir tasques d'aplicació de desenvolupament web. Es tractarà també del desenvolupament del llenguatge de programació orientar a objectes, i d'arreglar els controls de preferències. 041 Aplicacions 042 Web 043 Curtmetratge 044 Instal·lacions

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny audiovisual (3157G04034)

Crear situacions, atmòsferes i emocions a partir de la creació de dinàmiques gràfiques. Concebre i dissenyar solucions de comunicació audiovisual pensades per a funcionar en moviment en diversos camps de l'audiovisual. 051 Teoria del disseny audiovisual 052 Domini instrumental del software del disseny audiovisual

OPOptativa 6.00 SSemestral No

3D III (3157G04035)

061 Dinàmiques de fluïds. 062 Rigging 063 Novetats 3D

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Redacció i desenvolupament del guió (3157G04036)

Elaborar i escriure amb fluïdesa textos o guions en els camps de la ficció cinematogràfica, televisiva, videogràfica o multimedia. S'atenen els paràmetres bàsics de l'anàlisi d'obres audiovisuals, considerant els missatges icònics textos i productes de les condicions sociopolítiques i culturaes d'una època històrica determinada. 071. El relat cinematogràfic 072. Elements estructurals 073. Personatges 074. Arquitectura del discurs narratiu 075. Exposició i informació 076. Diàlegs

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fotografia creativa (3157G04037)

Experimentació amb la fotografia per obtenir resultats inesperatss a partir de solucions diferents de les habituals. 081. Tecnificació: Il·luminació 082. Retoc avançat 083. Fotografia creativa 084. Hibridació

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia del projecte gràfic (3157G04038)

Realització d'un projecte on l'estudiant posarà en pràctica tots els coneixements teòrico-pràctics adquirits en disseny i composició visual. 091 Metodologia del projecte gràfic professional 092 El rol del director creatiu 092 El rol del director d'art 093 El rol del dissenyador gràfic

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny del so (3157G04039)

101 Preproducció del so 1011 Guions sonors 1012 Planificació de producció 102 Producció 1021 Estudi de l'acústica 1022 Tècniques de posicionament en els rodatges 1023 Tècniques de foley 103 Post-producció 1031 Edició i neteja 1032 Tècniques de doblatge 1033 Metodologies dels efectes 1034 Exportació i màster 1035 Formats

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Realitat immersiva (3157G04040)

Estudi de les noves tendències en realitat immersiva. 111. Estudi de la realitat immersiva 112. Projecte de realitat immersiva

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Edició de vídeo (3157G04041)

Tècniques de postproducció per a poder utilitzar la tecnologia i les técniques d'edició derivades del vídeo digital, axsí com profunditzar en els últims avanços en la manipulació de la imatge en moviment i l'autoria. 121. Postproducció i edició adelantada amb el software d'edició no lineal 122. Composicions i efectes

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Projecte audiovisual II (3157G04042)

131. Fonaments del documental televisiu 132. Llenguatge específic de la llengua anglesa per a la realització d'un documental. 133. Processos del documental. Del concepte al producte final 134. Internacionalització del producte.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminaris complementaris (3157G04043)

El nostre sector professional s'actualitza i transforma constantement, en aquests seminaris es buscaran les últimes novetats del mercat per a poder ampliar o profunditzar els coneixements més especialitzats relacionats amb la comunicació audiovisual. Aquesta ampliació de continguts està relacionada també amb una introducció a sortides professionals noves.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

ÀMBIT DE CREACIÓ20.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Projecte transmèdia: idea (3157G04020)

El disseny del contingut té com a objectiu entrenar l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat i la recollida d'informació prèvia necessària, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'una idea per a un producte transmedia. 051 Aplicació del procés creatiu 052 Estudi i recollida d'informació 053 Guionització producte transmedia.

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

Projecte transmèdia: Eines (3157G04021)

El disseny del contingut té com a objectiu entrenar l'alumne segons el seu camp d'interès aplicat a lae necessitats del projecte transmedia col·lectiu, mitjançant la pràctica, en l'ús de les eines. 061 Repartiment, assignació de tasques 062 Realització continguts mitjançant les diferents eines

OBObligatòria 10.00 SSemestral No

Projecte transmèdia: Expressió (3157G04022)

El disseny del contingut té com objectiu entrenar a l'alumnat, mitjançant la pràctica, en la materialització i presentació d'un producte transmedia. 071 Assemblatge dels continguts 072 Presentació 073 Memòria

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

OPTATIVES12.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Tecnologies multimèdia II (3157G04030)

Anàlisi i estudi dels efectes d'Internet generats per l'arquitectura de participació. Elaboració de protocols pels canals de publicació personal i grupal en xarxa, que impliquen dinàmiques de creació de continguts, intercanvi d'informació i construcció de nous espais de comunicació. Aplicació dels mecanismes de funcionament i les seves estratègies específiques de comunicació. 021 Sensibilització visual 022 Web 2.0 (RSS, mòbils, blogs) 023 Posicionament en els buscadors 024 Tecnologies de la xarxa

OPOptativa 6.00 SSemestral No

3D II (3157G04031)

Desenvolupament de tècniques d'infografia per a la seva aplicació en produccions audiovisuals. Adquisició d'habilitats específiques en el tractament d'imatges de síntesi tridimensionals, per a la realització de treballs de comunicació relaciont amb entorns virtuals (jocs d'ordinador, publicitat, videoclips, formació). 021 Realisme 022 La càmara 023 Animació 024 Dinàmiques

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció audiovisual (3157G04032)

disciplinar, relacionades amb la direcció de fotografia i la direcció d'actors. Direcció de fotografia Capacitat per a dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lumíniques naturals o artificials, atenent a les característiques creatives i expressives que proposa la direcció del projecte audiovisual. Direcció d'actors S'ofereixen els recursos bàsics per a poder intervenir i dirigir en la interpretació dels actors. Comprensió dels mecanismes que provoquen la transmissió del potencial dramàtic, mitjançant l'ús de diverses eines expressives com la veu, el moviment, les emocions, etc. 031 Direcció de fotografia 0311 Introducció a la il·luminació 0312 Control de la il·luminació 0313 Il·luminació d'una escena 032 Direcció d'actors 0321 Conceptualització de la direcció d'actors 0322 El càsting 0323 Estudi dels personatges 0324 Anàlisi d'escenes 0325 Tècnica de l'assaig

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny interactiu (3157G04033)

L'ús del software específic complementa el binomi que conformen la creació i el codi. El procés docent inclou la intervenció amb dibuix animat passant per l'autoria multimedia, fins assolir tasques d'aplicació de desenvolupament web. Es tractarà també del desenvolupament del llenguatge de programació orientar a objectes, i d'arreglar els controls de preferències. 041 Aplicacions 042 Web 043 Curtmetratge 044 Instal·lacions

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny audiovisual (3157G04034)

Crear situacions, atmòsferes i emocions a partir de la creació de dinàmiques gràfiques. Concebre i dissenyar solucions de comunicació audiovisual pensades per a funcionar en moviment en diversos camps de l'audiovisual. 051 Teoria del disseny audiovisual 052 Domini instrumental del software del disseny audiovisual

OPOptativa 6.00 SSemestral No

3D III (3157G04035)

061 Dinàmiques de fluïds. 062 Rigging 063 Novetats 3D

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Redacció i desenvolupament del guió (3157G04036)

Elaborar i escriure amb fluïdesa textos o guions en els camps de la ficció cinematogràfica, televisiva, videogràfica o multimedia. S'atenen els paràmetres bàsics de l'anàlisi d'obres audiovisuals, considerant els missatges icònics textos i productes de les condicions sociopolítiques i culturaes d'una època històrica determinada. 071. El relat cinematogràfic 072. Elements estructurals 073. Personatges 074. Arquitectura del discurs narratiu 075. Exposició i informació 076. Diàlegs

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fotografia creativa (3157G04037)

Experimentació amb la fotografia per obtenir resultats inesperatss a partir de solucions diferents de les habituals. 081. Tecnificació: Il·luminació 082. Retoc avançat 083. Fotografia creativa 084. Hibridació

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia del projecte gràfic (3157G04038)

Realització d'un projecte on l'estudiant posarà en pràctica tots els coneixements teòrico-pràctics adquirits en disseny i composició visual. 091 Metodologia del projecte gràfic professional 092 El rol del director creatiu 092 El rol del director d'art 093 El rol del dissenyador gràfic

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny del so (3157G04039)

101 Preproducció del so 1011 Guions sonors 1012 Planificació de producció 102 Producció 1021 Estudi de l'acústica 1022 Tècniques de posicionament en els rodatges 1023 Tècniques de foley 103 Post-producció 1031 Edició i neteja 1032 Tècniques de doblatge 1033 Metodologies dels efectes 1034 Exportació i màster 1035 Formats

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Realitat immersiva (3157G04040)

Estudi de les noves tendències en realitat immersiva. 111. Estudi de la realitat immersiva 112. Projecte de realitat immersiva

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Edició de vídeo (3157G04041)

Tècniques de postproducció per a poder utilitzar la tecnologia i les técniques d'edició derivades del vídeo digital, axsí com profunditzar en els últims avanços en la manipulació de la imatge en moviment i l'autoria. 121. Postproducció i edició adelantada amb el software d'edició no lineal 122. Composicions i efectes

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Projecte audiovisual II (3157G04042)

131. Fonaments del documental televisiu 132. Llenguatge específic de la llengua anglesa per a la realització d'un documental. 133. Processos del documental. Del concepte al producte final 134. Internacionalització del producte.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminaris complementaris (3157G04043)

El nostre sector professional s'actualitza i transforma constantement, en aquests seminaris es buscaran les últimes novetats del mercat per a poder ampliar o profunditzar els coneixements més especialitzats relacionats amb la comunicació audiovisual. Aquesta ampliació de continguts està relacionada també amb una introducció a sortides professionals noves.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

PRÀCTIQUES10.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Pràctiques (3157G04044)

S'han de proporcionar orientacions i criteris que permetin encarar amb prou solidesa una intervenció relacionada amb les tasques inherents al temps de pràctiques. A continuació es relacionen els continguts docents estudiats amb la realitat pràctica de la vida quotidiana i laboral d'una organització per poder obtenir una major implicació responsable i eficient per part de l'alumne. Funcionament de les organitzacions, indústries i institucions relacionades amb la comunicació audiovisual i multimèdia Aplicació directa i posada en pràctica de les tècniques i els processos de creació, realització i producció audiovisual Treball pràctic a l'empresa i realització de la memòria de les pràctiques

PEPràctiques externes 10.00 SSemestral No

TREBALL FINAL DE GRAU12.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Treball final de Grau (3157G04045)

Es desenvoluparà de manera progressiva, en fases successives. Aquestes es fonamenten en l'equilibri de tres àrees principals: l'àrea de coneixement (idea), la instrumental i metodològica (eina) i l'àrea de llenguatges expressius (expressió). ÀREA DE CONEIXEMENT (IDEA) Fase 1. Idea i elecció del tema: En aquesta primera fase l'estudiant haurà de desenvolupar el coneixement teòric de l'àmbit escollit, mitjançant una recollida d'informació, amb la seva corresponent bibliografia i anàlisi per a l'elaboració de conclusions sobre la hipòtesi que vol realitzar. ÀREA INSTRUMENTAL I METODOLÒGICA (EINA) Fase. 2. Eina: l'estudiant haurà de realitzar una activitat empírica, des d'un punt de vista quantitatiu i / o qualitatiu, per abordar la hipòtesi plantejada i decidir quins recursos són necessaris utilitzar dels apresos durant el Grau per a la posterior realització del projecte. ÀREA DE LLENGUATGES EXPRESSIUS (EXPRESSIÓ) Fase 3. Expressió: Fonaments del marc teòric i orientació dels plantejaments per elaborar l'execució. Fase 4: 4.1.- Autoavaluació, millora i prospectiva: Aquesta fase planteja la reflexió crítica, constructiva i avaluadora

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral No

Optativita t+ reconeixement acadèmic42.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Tecnologies multimèdia II (3157G04030)

Anàlisi i estudi dels efectes d'Internet generats per l'arquitectura de participació. Elaboració de protocols pels canals de publicació personal i grupal en xarxa, que impliquen dinàmiques de creació de continguts, intercanvi d'informació i construcció de nous espais de comunicació. Aplicació dels mecanismes de funcionament i les seves estratègies específiques de comunicació. 021 Sensibilització visual 022 Web 2.0 (RSS, mòbils, blogs) 023 Posicionament en els buscadors 024 Tecnologies de la xarxa

OPOptativa 6.00 SSemestral No

3D II (3157G04031)

Desenvolupament de tècniques d'infografia per a la seva aplicació en produccions audiovisuals. Adquisició d'habilitats específiques en el tractament d'imatges de síntesi tridimensionals, per a la realització de treballs de comunicació relaciont amb entorns virtuals (jocs d'ordinador, publicitat, videoclips, formació). 021 Realisme 022 La càmara 023 Animació 024 Dinàmiques

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció audiovisual (3157G04032)

disciplinar, relacionades amb la direcció de fotografia i la direcció d'actors. Direcció de fotografia Capacitat per a dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lumíniques naturals o artificials, atenent a les característiques creatives i expressives que proposa la direcció del projecte audiovisual. Direcció d'actors S'ofereixen els recursos bàsics per a poder intervenir i dirigir en la interpretació dels actors. Comprensió dels mecanismes que provoquen la transmissió del potencial dramàtic, mitjançant l'ús de diverses eines expressives com la veu, el moviment, les emocions, etc. 031 Direcció de fotografia 0311 Introducció a la il·luminació 0312 Control de la il·luminació 0313 Il·luminació d'una escena 032 Direcció d'actors 0321 Conceptualització de la direcció d'actors 0322 El càsting 0323 Estudi dels personatges 0324 Anàlisi d'escenes 0325 Tècnica de l'assaig

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny interactiu (3157G04033)

L'ús del software específic complementa el binomi que conformen la creació i el codi. El procés docent inclou la intervenció amb dibuix animat passant per l'autoria multimedia, fins assolir tasques d'aplicació de desenvolupament web. Es tractarà també del desenvolupament del llenguatge de programació orientar a objectes, i d'arreglar els controls de preferències. 041 Aplicacions 042 Web 043 Curtmetratge 044 Instal·lacions

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny audiovisual (3157G04034)

Crear situacions, atmòsferes i emocions a partir de la creació de dinàmiques gràfiques. Concebre i dissenyar solucions de comunicació audiovisual pensades per a funcionar en moviment en diversos camps de l'audiovisual. 051 Teoria del disseny audiovisual 052 Domini instrumental del software del disseny audiovisual

OPOptativa 6.00 SSemestral No

3D III (3157G04035)

061 Dinàmiques de fluïds. 062 Rigging 063 Novetats 3D

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Redacció i desenvolupament del guió (3157G04036)

Elaborar i escriure amb fluïdesa textos o guions en els camps de la ficció cinematogràfica, televisiva, videogràfica o multimedia. S'atenen els paràmetres bàsics de l'anàlisi d'obres audiovisuals, considerant els missatges icònics textos i productes de les condicions sociopolítiques i culturaes d'una època històrica determinada. 071. El relat cinematogràfic 072. Elements estructurals 073. Personatges 074. Arquitectura del discurs narratiu 075. Exposició i informació 076. Diàlegs

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fotografia creativa (3157G04037)

Experimentació amb la fotografia per obtenir resultats inesperatss a partir de solucions diferents de les habituals. 081. Tecnificació: Il·luminació 082. Retoc avançat 083. Fotografia creativa 084. Hibridació

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia del projecte gràfic (3157G04038)

Realització d'un projecte on l'estudiant posarà en pràctica tots els coneixements teòrico-pràctics adquirits en disseny i composició visual. 091 Metodologia del projecte gràfic professional 092 El rol del director creatiu 092 El rol del director d'art 093 El rol del dissenyador gràfic

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny del so (3157G04039)

101 Preproducció del so 1011 Guions sonors 1012 Planificació de producció 102 Producció 1021 Estudi de l'acústica 1022 Tècniques de posicionament en els rodatges 1023 Tècniques de foley 103 Post-producció 1031 Edició i neteja 1032 Tècniques de doblatge 1033 Metodologies dels efectes 1034 Exportació i màster 1035 Formats

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Realitat immersiva (3157G04040)

Estudi de les noves tendències en realitat immersiva. 111. Estudi de la realitat immersiva 112. Projecte de realitat immersiva

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Edició de vídeo (3157G04041)

Tècniques de postproducció per a poder utilitzar la tecnologia i les técniques d'edició derivades del vídeo digital, axsí com profunditzar en els últims avanços en la manipulació de la imatge en moviment i l'autoria. 121. Postproducció i edició adelantada amb el software d'edició no lineal 122. Composicions i efectes

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Projecte audiovisual II (3157G04042)

131. Fonaments del documental televisiu 132. Llenguatge específic de la llengua anglesa per a la realització d'un documental. 133. Processos del documental. Del concepte al producte final 134. Internacionalització del producte.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminaris complementaris (3157G04043)

El nostre sector professional s'actualitza i transforma constantement, en aquests seminaris es buscaran les últimes novetats del mercat per a poder ampliar o profunditzar els coneixements més especialitzats relacionats amb la comunicació audiovisual. Aquesta ampliació de continguts està relacionada també amb una introducció a sortides professionals noves.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball de final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals adquirides en el decurs dels estudis i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents, gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del Programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'Accés a la Universitat

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada ( juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives

Estudiants de totes les preferències
14 de juliol de 2017, 10 h, 12 h, 15 h i 17 h, Escola Universitària ERAM

Dates de matrícula

En primera preferència
14 de juliol de 2017 (dv.), després de la sessió informativa
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol de 2017 (dt.)
De segona assignació (en qualsevol preferència)
Del 26 (dc.) al 27 (dj.) de juliol de 2017
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
7 (dj.) i 8 (dv.) de setembre de 2017
De segona reassignació de juny
15 de setembre de 2017 (dv.)
De tercera reassignació de juny
21 de setembre de 2017 (dj.)
En convocatòria de setembre
28 de setembre de 2017 (dj.)
En matrícula d’octubre
10 d’octubre de 2017 (dt.)

Contacte de la secretaria acadèmica

Telèfon
972 40 22 58
Correu electrònic
eram@eram.cat

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a comptar des de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes; programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen), i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la secretaria acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula

L'automatrícula és el sistema de matriculació electrònica de la Universitat de Girona, que es realitza a través d'Internet, disponible per a la major part dels estudis.