Participació en altres programes d'intercanvi

Descripció:
Programes de mobilitat i per a la internacionalització de la Universitat de Girona
Àmbit:
Participació en programes de mobilitat
Restriccions:
Cap
Codis associats:
3100RA0119 Participació en altres programes d'intercanvi I (1,5 crèdits)
3100RA0120 Participació en altres programes d'intercanvi II (1,5 crèdits)
3100RA0121 Participació en altres programes d'intercanvi III (1,5 crèdits)
3100RA0122 Participació en altres programes d'intercanvi IV (1,5 crèdits)
Entitat organitzadora:
Oficina de Relacions Exteriors
Contacte:
Pl. Sant Domènec, 3 Ed. Les Àligues 972 41 80 28 cap.ore@udg.edu
Inscripció:
Oficina de Relacions Exteriors
Organització:
Oficina de Relacions Exteriors
+ info:
http://www.udg.edu/tabid/5212/Default.aspx