Membre de l’Erasmus Student Network (ESN)

Descripció:
Pertinença a la Xarxa d'Estudiants Erasmus (ESN), una organització estudiantil internacional sense ànim de lucre amb la missió de representar els estudiants internacionals, oferint així oportunitats per a la comprensió cultural i l'autodesenvolupament
Àmbit:
Participació en programes de mobilitat
Restriccions:
Cap
Codis associats:
3100RA0718 Membre de l’Erasmus Student Network (ESN) I (1 crèdits)
3100RA0719 Membre de l’Erasmus Student Network (ESN) II (1 crèdits)
3100RA0720 Membre de l’Erasmus Student Network (ESN) III (1 crèdits)
3100RA0721 Membre de l’Erasmus Student Network (ESN) IV (1 crèdits)
Entitat organitzadora:
Oficina de Relacions Exteriors
Contacte:
cap.ore@udg.edu
+ info:
info.esngirona@gmail.com