Participació en programes d'acolliment

Descripció:
Dins l'oferta de crèdits amb reconeixement acadèmic en els estudis de Grau, l'Oficina de Cooperació per al Desenvolupament ofereix "crèdits de participació en activitats solidàries i de cooperació" a través de la realització de cursos i sessions pràctiques de voluntariat. L'obtenció d'aquests crèdits ECTS es fa mitjançant la combinació de la construcció de coneixements i desenvolupament d'habilitats i actituds a nivell teòric i pràctic.
Àmbit:
Activitats solidàries i de cooperació declarades
Restriccions:
Cap
Codis associats:
3100RA0104 Participació en programes d'acolliment I (2 crèdits)
3100RA0105 Participació en programes d'acolliment II (2 crèdits)
3100RA0106 Participació en programes d'acolliment III (2 crèdits)
Entitat organitzadora:
Oficina de Cooperació
Contacte:
CIAE, Campus Montilivi 17071 Girona 972 418 077cooperacio@udg.edu
Inscripció:
Oficina de Cooperació
Organització:
Oficina de Cooperació
+ info:
http://www.udg.edu/cooperacio/Inici/tabid/1138/language/ca-ES/Default.aspx