Coordinació del Consell d'Estudiants

Descripció:
Representació estudiantil activa.
Àmbit:
Representació estudiantil
Restriccions:
Centres
Codis associats:
3100RA0086 Coordinació del Consell d'Estudiants I (2 crèdits)
3100RA0087 Coordinació del Consell d'Estudiants II (2 crèdits)
3100RA0088 Coordinació del Consell d'Estudiants III (2 crèdits)
Entitat organitzadora:
Consell d'Estudiants
Contacte:
Campus Montilivi M-20 (antic menjador EPS) consell.estudiants@udg.edu
Inscripció:
Coordinador general del Consell d'estudiants
Organització:
Coordinador general del Consell d'estudiants
+ info:
http://www.udg.edu/consellestudiants/Organitzacio/Organsunipersonals/tabid/286/language/es-ES/Default.aspx