Representació estudiantil en Comissions delegades de Consell de Govern

Descripció:
Representació estudiantil activa. Tots els representants d’estudiants hauran d’assistir a les reunions programades per la Facultat o Escola i participar activament discutint les propostes i difonent la informació a la resta d’estudiants del centre.
Àmbit:
Representació estudiantil
Restriccions:
Centres
Codis associats:
3100RA0082 Representació estudiantil en comissions delegades de Consell de Govern I (1 crèdits)
3100RA0083 Representació estudiantil en comissions delegades de Consell de Govern II (1 crèdits)
3100RA0084 Representació estudiantil en comissions delegades de Consell de Govern III (1 crèdits)
3100RA0085 Representació estudiantil en comissions delegades de Consell de Govern IV (1 crèdits)
Entitat organitzadora:
Facultats i Escoles
Contacte:
Universitat de Girona Plaça Sant Domènec, 3 Edifici Les Àligues informacio@udg.edu
Inscripció:
Secretari/ària de la comissió
Organització:
Secretari/ària de la comissió
+ info:
http://www.udg.edu/WebsUdG/Facultatsiescoles/tabid/10867/language/ca-ES/Default.aspx