Representació estudiantil a Junta de Facultat o Escola

Descripció:
Representació estudiantil activa. Tots els representants d’estudiants hauran d’assistir a les reunions programades per la Facultat o Escola i participar activament discutint les propostes i difonent la informació a la resta d’estudiants del centre.
Àmbit:
Representació estudiantil
Restriccions:
Cap
Codis associats:
3100RA0042 Representació estudiantil a Junta de Facultat o Escola I (1 crèdits)
3100RA0043 Representació estudiantil a Junta de Facultat o Escola II (1 crèdits)
3100RA0044 Representació estudiantil a Junta de Facultat o Escola III (1 crèdits)
3100RA0045 Representació estudiantil a Junta de Facultat o Escola IV (1 crèdits)
Entitat organitzadora:
Facultats i Escoles
Contacte:
Universitat de Girona Plaça Sant Domènec, 3 Edifici Les Àligues informacio@udg.edu
Inscripció:
Secretari/ària del centre docent
Organització:
Secretari/ària del centre docent
+ info:
http://www.udg.edu/WebsUdG/Facultatsiescoles/tabid/10867/language/ca-ES/Default.aspx