Beques i ajuts de màster

Beques de caràcter general i ajuts UdG

Beques de caràcter general

L’acreditació de caràcter econòmic només té l'efecte exclusiu de poder formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics.

L'acreditació l'has de sol·licitar en cas que vulguis matricular-te amb condició de becari/ària (només pagar les taxes) i si anteriorment no has gaudit de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport o te l'han denegat.

L’acreditació econòmica es sol·licita omplin el formulari via electrònica.

Els estudiants que hagin estat becaris el curs 2016-2017, NO han de sol·licitar aquesta acreditació per matricular-se amb condició de becari.

El termini de presentació: 16 d'octubre de 2017

L’obtenció de l’acreditació econòmica no comporta el dret a la beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, has de formalitzar i presentar la sol·licitud de la beca de caràcter General i complir els requisits que estableixi la convocatòria.

Si en el moment de matricular-te no has rebut la resposta, fes la matrícula ordinària i quan la universitat rebi la teva acreditació, si t'han acreditat, t’actualitzarà el tipus de matrícula a “matrícula amb condició de becari” i t’ho comunicarà mitjançant una notificació.

Contacte: beques.agaur@gencat.cat

Convocatòria
Tancada

El termini de presentació: 16 d'octubre de 2017

Màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades; màsters que disposen de recomanacions acordades pel Ministeri d'Educació Cultura i Esport.

Si reuneixes els requisits per la beca Equitat per a la minoració del preu del crèdit dels estudis universitaris, podràs gaudir d'un 5% a un 25% de descompte. Per poder gaudir d’aquest descompte hauràs de sol·licitar i tenir denegada la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació Cultura i Esports.

La beca Equitat per a la minoració del preu del crèdit dels estudis universitaris es sol·licita omplin el formulari via electrònica.

El termini de presentació de sol·licituds està obert des de l'1 de setembre de 2017 fins al 16 d'octubre de 2017.

Convocatòria
Tancada

Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 de setembre de 2017 fins al 16 d'octubre de 2017

Ajuts UdG

Convocatòria d'ajuts de matrícula, per a estudiants de màsters oficials de la Universitat de Girona i de màsters interuniversitaris coordinats per la UdG per a estudiants internacionals. 
Obert el període de sol·licituds dels ajuts

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu totes les bases de la Convocatòria

Destinataris: Estudiants preinscrits a un estudi oficial de màster de la Universitat de Girona o bé un màster interuniversitari coordinat per la UdG, i que hagin obtingut el títol que dóna accés al màster en una universitat que no pertanyi al sistema universitari espanyol.

Dotació: 20 ajuts d'un import màxim de l'import total de la matrícula d'un màster oficial de 60 crèdits

Presentació sol·licituds dels ajuts: del 21 d'abril al 31 de maig de 2018.

Requisits:

  • Haver cursat els estudis que donen accés al màster en una universitat de fora de l’Estat espanyol i no ser resident a l’Estat espanyol.
  • Haver fet la preinscripció per a qualsevol dels màsters oficials que es relacionen en l’annex I de la convocatòria
  • Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per a màsters universitaris, d’acord amb el decret de preus vigent pels serveis acadèmics de les universitats públiques catalanes.
  • Que sigui primera matrícula a una màster oficial de la UdG

Resolució: Data màxima de resolució  finals de setembre de 2018

DestinatarisEstudiants matriculats a un Màster oficial o Doctorat de la Universitat de Girona

DotacióPer un import màxim de 600€ si el congrés es fa a l'Estat Espanyol, 1000€ si és a la Unió Europea  i 1500€ a la resta del món

Presentació sol·licituds: Fins el 30 de novembre de 2017 enllaç

Requisits: Estar matriculat en algun dels estudis oficials de Màster o Doctorat de la Universitat de Girona durant el curs 2017-2018 convocatòria

Resolució: Data màxima de resolució 30 de gener de 2018. Resolució

Resolta

Curs 2017-2018

Convocatòria d'ajuts de matrícula, per a estudiants de màsters oficials de la Universitat de Girona i de màsters interuniversitaris coordinats.
Resolta

Ajut UdG, Banco de Santander i Consell Social de la Universitat de Girona 

Destinataris: estudiants provinents del sistema educatiu espanyol que es preinscriguin a qualsevol dels màsters oficials de la UdG  o als màster interuniversitaris coordinats per la UdG 

Dotació: 60 ajuts d'un import màxim de 3.000,00€ cada un (import parcial o total de matrícula)

Presentació sol·licituds: del 2 de juny al 12 de setembre de 2017. Tancat

Requisits: estudiants provinents del sistema educatiu espanyol en possessió del títol que dona accés al màster i preinscrit sa qualsevol dels màsters oficials de la UdG  o als màster interuniversitaris coordinats per la UdG que hagin abonat la taxa de preinscripció i compleixin els requisits de la convocatòria.

Resolució:Data màxima de resolució el 30 d'octubre de 2017. Llistat definitiu d'ajuts adjudicats

Curs 2017-2018

Ajuts de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona
Resolta

Destinataris: estudiants preinscrits al màster universitari en Biotecnologia Alimentària o al màster universitari en Turisme Cultural, especialitat en Gastronomia de la Universitat de Girona

Dotació: 7 ajuts d'import màxim 3.000,00€ (import parcial o total de matrícula)

Presentació sol·licituds: del 2 de juny al 12 de setembre de 2017. Tancat

Requisits: Està preinscrit en algun dels màsters objecte de la convocatòria i haver abonat la taxa de preinscripció així com les que indica la convocatòria

Resolució: Data màxima de resolució el 30 d'octubre de 2017. Llista definitiva d'adjudicació dels ajuts