Beques i ajuts de màster

Beques de caràcter general i ajuts UdG

Ajuts UdG

Convocatòria d'ajuts de matrícula, per a estudiants de màsters oficials de la Universitat de Girona i de màsters interuniversitaris coordinats per la UdG per a estudiants internacionals. 
Resolució dels ajuts

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu totes les bases de la Convocatòria

Destinataris: Estudiants preinscrits a un estudi oficial de màster de la Universitat de Girona o bé un màster interuniversitari coordinat per la UdG, i que hagin obtingut el títol que dóna accés al màster en una universitat que no pertanyi al sistema universitari espanyol.

Dotació: 20 ajuts d'un import màxim de l'import total de la matrícula d'un màster oficial de 60 crèdits

Presentació sol·licituds dels ajuts: del 21 d'abril al 31 de maig de 2018.

Requisits:

  • Haver cursat els estudis que donen accés al màster en una universitat de fora de l’Estat espanyol i no ser resident a l’Estat espanyol.
  • Haver fet la preinscripció per a qualsevol dels màsters oficials que es relacionen en l’annex I de la convocatòria
  • Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per a màsters universitaris, d’acord amb el decret de preus vigent pels serveis acadèmics de les universitats públiques catalanes.
  • Que sigui primera matrícula a una màster oficial de la UdG

Resolució: llistat de resolució dels ajuts

Convocatòria de 80 ajuts de matrícula, per a estudiants de màsters oficials de la Universitat de Girona i de màsters interuniversitaris coordinats.
Llistat de sol·licituds admeses / excloses termini presentació al·legacions el 8/10/2018

Ajuts UdG, Banco de Santander i Consell Social de la Universitat de Girona 

Destinataris: estudiants provinents del sistema educatiu espanyol que es preinscriguin a qualsevol dels màsters oficials de la UdG  o als màster interuniversitaris coordinats per la UdG 

Dotació: 80 ajuts d'un import màxim de cada ajut serà el total de l'import de la matrícula de 60 crèdits d'un màster oficial pel curs 2018-2019

Presentació sol·licituds: del 9 de maig al 17 de setembre de 2018. Per mitjà del model normalitzat Annex II de la convocatòria que caldrà presentar a un dels registres d'entrada de la Universitat de Girona o per qualsevol dels mitjans autoritzats.

Requisits: estudiants provinents del sistema educatiu espanyol en possessió del títol que dona accés al màster i preinscrit a qualsevol dels màsters oficials de la UdG  o als màster interuniversitaris coordinats per la UdG que hagin abonat la taxa de preinscripció i compleixin els requisits de la convocatòria.

Resolució:Data màxima de resolució el 30 d'octubre de 2018.

Convocatòria de beques de l'ajuntament de Palafrugell per als estudis de màster en Patrimoni de la Universitat de Girona
Presentació de Sol·licituds

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu totes les bases de la Convocatòria

Destinataris: Estudiants preinscrits al màster en Patrimoni (especialitats Patrimoni Cultural i Patrimoni Natural)

Dotació: 2 beques  d'un import màxim de 5.831,8€ que es destinarà a cobrir totalment o parcial l'import dels preus públics de la matrícula de 60 crèdits, en dos cursos successius.

Presentació sol·licituds dels ajuts: fins l'11 d'octubre de 2018.

Requisits:

  • Haver fet la preinscripció i haver obtingut plaça per al màster en Patrimoni.
  • Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per màsters universitaris del procés de preinscripció, d’acord amb el decret de preus vigent dels serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes.

Resolució: en el termini màxim de 2 mesos des de la proposta de resolució de la Comissió Avaluadora.


Convocatòria d'ajuts per a estudiants del màster en Recerca en Humanitats
Presentació de sol·licituds

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu totes les bases de la Convocatòria

Destinataris: Estudiants preinscrits i que hagin obtingut plaça en el màster en Recerca en Humanitats de la Universitat de Girona

Dotació: 2 ajuts pel pagament de la matrícula, per un import màxim de 3000€.

Presentació sol·licituds dels ajuts: fins l'11 d'octubre de 2018 a les 14 h. 

Requisits:

  • Haver fet la preinscripció i haver obtingut plaça per al màster en Recerca en Humanitats per al curs 2018-2019.
  • Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per màsters universitaris del procés de preinscripció, d’acord amb el decret de preus vigent dels serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes.
  • No haver realitzat amb anterioritat cap altre estudi de màster.

Resolució: en el termini màxim de 2 mesos des de la proposta de resolució de la Comissió Avaluadora.


Ajuts de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona
Llistat de sol·licituds admeses / excloses. Termini per presentar al·legacions fins el 8/10/2018

Destinataris: estudiants preinscrits al màster universitari en Biotecnologia Alimentària o al màster universitari en Turisme Cultural, especialitat en Gastronomia de la Universitat de Girona

Dotació4 ajuts a estudiants per a la matrícula en els estudis oficials de màster de la Universitat de Girona de l’àmbit de la gastronomia, la cultura i el turisme. Ajuts per un import màxim de l'import total de la matrícula d'un màster oficial de 60 crèdits.

Presentació sol·licituds: fins el 12 de setembre de 2018 a les 24.00h. La sol·licitud es pot fer per mitjà del formulari que trobareu en aquest enllaç i caldrà presentar una carta de motivació en el moment de la sol·licitud

Requisits: 

 a) Haver fet la preinscripció i haver obtingut plaça per al màster de Biotecnologia alimentària o el de Turisme Cultural.

b) Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per màsters universitaris, d’acord amb el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques vigent.

Consulta la convocatòria

Resolució: Data màxima de resolució el 30 d'octubre de 2018. 

Per tal d'incentivar la participació de professors universitaris, d'investigadors i professionals experts de reconegut prestigi en la docència de màsters oficials es convoquen aquest ajuts amb les característiques següents: 

Destinataris: Poden sol·licitar els ajuts els coordinadors de màsters oficials programats a la UdG pel curs acadèmic 2018/2019  dels màsters que figuren a l'annex  I de la convocatòria.

L'objecte de l'ajut: Convidar professors visitants, investigadors o professionals de reconegut prestigi internacional que no tinguin vinculació contractual amb la UdG.

Dotació: Es concediran 20 ajuts per un import màxim de 3000€.

Presentació de la sol·licitud: Fins el 15 de juny  de 2018 per mitjà de sol·licitud presentada al Registre d'Entrada de la Universitat de Girona o per qualsevol mitjà autoritzat.

Documentació a presentar juntament amb la sol·licitud: Breu memòria del Pla d'activitats previst pel professor, explicació de les raons que justifiquen la subvenció i currículum abreujat del professor, investigador o professional convidat. 

Resolució: Resolució de concessió del ajuts

Resolta

DestinatarisEstudiants matriculats a un Màster oficial o Doctorat de la Universitat de Girona

DotacióPer un import màxim de 600€ si el congrés es fa a l'Estat Espanyol, 1000€ si és a la Unió Europea  i 1500€ a la resta del món

Presentació sol·licituds: Fins el 30 de novembre de 2017

Requisits: Estar matriculat en algun dels estudis oficials de Màster o Doctorat de la Universitat de Girona durant el curs 2017-2018 convocatòria

Resolució: Data màxima de resolució 30 de gener de 2018. Resolució

Resolta

Beques de caràcter general

L’acreditació de caràcter econòmic NOMÉS té l'efecte exclusiu de poder formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics.

L'acreditació l'has de sol·licitar en cas que vulguis matricular-te amb condició de becari/ària (només pagar les taxes) i si anteriorment no has gaudit de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional o te l'han denegat.

L’obtenció de l’acreditació econòmica no comporta el dret a la beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional, has de formalitzar i presentar la sol·licitud de la beca de caràcter general i complir els requisits que estableixi la convocatòria.

Si en el moment de matricular-te no has rebut la resposta, fes la matrícula ordinària i quan la universitat rebi la teva acreditació, si t'han acreditat, t’actualitzarà el tipus de matrícula a “matrícula amb condició de becari” i t’ho comunicarà mitjançant una notificació.

BECA EQUITAT

Màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades; màsters que disposen de recomanacions acordades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional

Si reuneixes els requisits per la beca Equitat per a la minoració del preu del crèdit dels estudis universitaris, podràs gaudir d'un 5% a un 25% de descompte. Per poder gaudir d’aquest descompte hauràs de sol·licitar i tenir denegada la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Els estudiants de màsters habilitadors que hagin estat becaris el curs 2017-2018 cal que sol·licitin, també, la beca EQUITAT, si se’ls denega la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional podran gaudir del descompte que els toqui per llindar de renda.

El termini de presentació de sol·licituds està obert des del 5 de juliol de 2018 fins al 15 d'octubre de 2018.

Contacte: beques.agaur@gencat.cat

 

Convocatòria
TANCADA

El termini de presentació de sol·licituds: del 5 de juliol de 2018 fins al 15 d'octubre de 2018.

Si reuneixes els requisits podràs gaudir de l'exempció de preus públics de les assignatures matriculades per primera vegada i, si s'escau, d'altres ajuts.

El termini per presentar les sol·licituds: del 17 d'agost al 15 d'octubre de 2018
 

TANCADA