Requisits d'accés als màsters universitaris

Pots accedir a un màster universitari:

 • Amb un títol universitari oficial de grau.
 • Amb un títol de llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Amb un títol de diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica. En aquests casos, la UdG et pot exigir formació addicional per adaptar els teus coneixements als que requereix el màster.
 • Amb un títol universitari estranger. Aquest títol ha d'acreditar un nivell de formació equivalent als títols espanyols de grau i ha de donar accés a estudis de postgrau en el seu país d’expedició.
  Per accedir als màsters professionalitzadors caldrà l’homologació del títol d’accés. Els màsters professionalitzadors que impartim a la UdG són els següents: 
  • Màster en Advocacia
  • Màster en Arquitectura
  • Màster en Enginyeria Industrial
  • Màster en Formació del Professorat, d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes
  • Màster en Psicologia General Sanitària
 • Alguns màsters també inclouen d'altres requisits d'accés com per exemple de llengua estrangera. Consulteu l'apartat de requisits d'accés al màster al qual vulgueu accedir.