Sr.  SERRA SAURINA, OCTAVI

Plana personal

Categoria:
PROFESSOR ASSOCIAT
Departament:
ECONOMIA
Àrea de coneixement:
FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA

Currículum abreujat

Llicenciat Economia UAB 1999; Doctorat UdG 2002 amb tesina  "VaR: Valor en riesgo".


Professional:


Professional:


Professional: Caixa Girona 2000-2007; Caixa Girona Gestió SGIIC en la branca de front-office 2007-2011; Director GVC Gaesco Girona 2011 - actualitat. 


Professional: Caixa girona - parquet de borsa 2000-2005; banca privada 2005-2007; Caixa Girona Gestió SGIIC al dept de  front-office 2007-2011. Des d'aleshores director oficina Girona GVC Gaesco. Docent UdG en l'assignatura de Teoria Econòmica Financera des de 2012.