Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Coneix la UdG

Comissió Delegada de Personal del Consell de Govern


Correspon a la Comissió Delegada de Personal per delegació del Consell de Govern les competències següents: 

 

a)    Resoldre les sol·licituds de prejubilacions o jubilacions incentivades del PDI i emeritatges.

b)    Resoldre les concessions de períodes sabàtics del PDI a temps complet

c)    Aprovar la composició de les comissions d'accés i de selecció de PDI i els seus criteris de selecció.

d)    Aprovar els canvis de règim de dedicació del PDI permanent.

e)    Aprovar  les adscripcions temporals a departaments del PDI i les seves renovacions

f)     Informar al Consell Social per a l’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat.

g)    Elevar al consell social la proposta d’assignació de complements específics i el seu import dels llocs de treball del personal d’administració i serveis, així com la quantia total destinada al complement de productivitat i els criteris per a la seva assignació.

h)    Aprovar els procediments en matèria de  seguretat i salut laboral que desenvolupin el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la UdG.

i)     Desenvolupar les normatives o acords referents a personal i salut laboral que així ho requereixin.

 

Correspon a la Comissió Delegada de Personal les competències pròpies d’assessorament següents: 

 

a)    Debatre, analitzar  i preparar la política general de personal de la Universitat, els instruments per al seu desplegament i les prioritats anuals d'actuació.

b)    Debatre, analitzar  i preparar la política general en matèria de salut laboral.

c)    Proposar i debatre les normatives de personal i les seves modificacions

d)    Proposar i debatre les normatives de salut laboral i les seves modificacions