Comissió Electoral


L'organització, el control, la proclamació dels resultats i la resolució de les impugnacions de tots els processos electorals de la Universitat de Girona correspondrà a la Comissió Electoral.