PR-47/18 Convocatòria procés selectiu a càrrec de projectes de recerca Campus Compòsits

Resolució del rector de la Universitat de Girona, de 12 de juny de 2018, de convocatòria de procés selectiu per a la contractació temporal de personal d’administració i serveis a càrrec de projectes de recerca i transferència i contractes o convenis (referència PR-47/18).

Termini de presentació de sol·licituds fins el dia 29 de juny de 2018 (inclòs).