Càtedra de Promoció de la Salut

Qui som?

28th ETC - PHHP Summer Course 2019

Compromesos amb la Salut

Actiu en l’àmbit de la promoció de la salut. Tranferència de coneixement, recerca i treball en xarxa