Càtedra de Promoció de la Salut

Qui som?

28th ETC - PHHP Summer Course 2019

Compromesos amb la Salut

Actiu en l’àmbit de la promoció de la salut. Tranferència de coneixement, recerca i treball en xarxa

Formació

Càtedra de Promoció de la Salut

La Càtedra de Promoció de la Salut fomenta la transferència del coneixement i la recerca en relació a la Promoció de la Salut. Des de la Càtedra s’organitzen jornades, seminaris i cursos de promoció de la salut, s’actua de punt de trobada entre institucions i empreses sanitàries i es porta a terme una tasca de sensibilització i assessorament als professionals.