Càtedra de Medicina de Muntanya i del Medi Natural i Simulació Clínica

Evacuació en paret

Evacuació en vol estacionari

Càtedra de Medicina de Muntanya i del Medi Natural i Simulació Clínica

Investigació, divulgació i arrelament al territori