Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Voluntariat al menjador social de Jujuy. Argentina

Voluntariat al menjador social de Jujuy. Argentina.

OBJECTIU:Organitzar activitats que combinin estudi amb lleure. Les activitats d'estudi seran de reforç de que els nens hagin fet a classe, mentre que les activitats lúdiques tenen com a objectiu el desenvolupament integral dels infants i joves, fomentant valors com: la participació, la igualtat, la convivència, etc.
SOL·LICITANT:Estefania Trias Puig (estudiant UdG)
CONTACTE:Associació d'amics del CCU
CORREU ELECTRÒNIC:pa-mplines@hotmail.com
CONTRAPART:Sociedad Femenina de Fomento
UBICACIÓ:San Salvador de Jujuy (Argentina)
FINANÇAMENT UdG:Mobilitat: 1.400€ (4 estudiants de la UdG)