Inauguracions de curs

Curs 2017-2018

Lliçó inaugural "Compromís social: el repte pendent de la universitat”, a càrrec de la Sra. Montse Castro membre del personal d’administració i serveis de la Unitat de Compromís Social de la UdG.

Parlament del represent dels estudiants:
Pau Parals
Parlament del representant del Personal Administratiu i Serveis:
Oriol Pellicer
Parlament de la representant del personal docent i investigador:
Òscar Prieto
Parlament de la presidenta del Consell Social:
Rosa Núria Alexandre
Discurs inauguració del Rector: 
Sergi Bonet

Nota: tots els documents són en .pdf