Oficina Universitat Empresa

UdG Treball

Contacte

Universitat de Girona

Campus de Montilivi

Mòdul 20-031

17003 Girona

Telf. 972 419 684

Fax. 972 419 687

oue@udg.edu

Horari atenció públic

Qui som 

UdG Treball

En un context d’economia global i alta competitivitat el futur de les empreses passa per incorporar professionals qualificats capaços d’afrontar nous reptes.

La cerca de talent, ja sigui mitjançant pràctiques a l’empresa o per incorporació de titulats, és una de les prioritats de la UdG. La universitat fomenta el transvasament de coneixements mitjançant els convenis de cooperació i la inserció professional a través de dues vies:


ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES

La Universitat de Girona (UdG) mitjançant les pràctiques professionals permet que les empreses o entitats puguin disposar de la col·laboració d’estudiants que hagin superat el 50% dels crèdits acadèmics. Aquestes pràctiques sempre han de ser compatibles amb els estudis, no suposen cap relació contractual i l’estudiant queda cobert per l’assegurança escolar.

Avantatges per l'empresa

  • Disposar de personal amb un alt grau de formació; possibilitat de captar nou talent, persones joves i qualificades que aporten noves idees, així com dinàmiques de treball del tot actualitzades.
  • Conèixer en condicions reals de treball candidats per incorporar-se en un futur a l’empresa.
  • La relació s’estableix per conveni, que signen les tres parts: l’empresa, l’estudiant i la universitat. En qualsevol moment es pot rescindir i/o ampliar. L’empresa defineix d’acord amb la universitat el pla de treball i el perfil per a la selecció de l’estudiant i designa una persona que en tutela l’estada.
  • Formar part de les empreses col·laboradores de la UdG permet apart utilitzar el catàleg de serveis de la Universitat de Girona de manera preferent i projectar una imatge de prestigi.
    Tenint en compte que la responsabilitat social corporativa és un dels elements que més reputació donen avui en dia a l’empresa.
  • Notorietat de l’empresa, per la seva vinculació amb un centre públic docent modern, de qualitat i prestigi; per participar de manera activa en l’actualització de la formació, contribuint d’aquesta manera a la formació integral i complementant l’aprenentatge teòric i pràctic.
INCORPORACIÓ DE PROFESSIONALS