Investiga > UE: Ajuts amb finançament europeu per la R+D+I concedits durant el 2022
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Investiga

El 2022 s’ha aconseguit finançament de diferents programes europeus de R+D+I per a 17 propostes presentades a convocatòries del 2021 i del 2022 amb participació de la Universitat de Girona. El finançament total ha estat de 4.567.694,46€ repartits de la següent manera:

Programes de finançament dels projectes concedits

La informació detallada dels projectes finançats es pot trobar al següent document Projectes de RDI amb finançament europeu i internacional 2022 .

Programa Horitzó Europa

Horizon Europe (HE) s’orienta a la consecució de les prioritats polítiques de la UE, entre les que destaca el pacte verd per Europa (mitigar el canvi climàtic i aconseguir una economia més ecològica i sostenible), la digitalització i la recuperació de la situació de pandèmia actual (esdevenir societats més resilients i preparar-nos per futures crisis).

15 dels projectes finançats durant el 2022 rebran finançament de diferents convocatòries del programa Horitzó Europa:

  • 6 projectes al Pilar I. Ciència Excel·lent: Marie Sklodowska Curie: 4 accions individuals d’Incorporació de personal investigador postdoctoral excel·lent, Postdoctorals Fellowships (BLUE-PATHS; CONFIMET; IFT-MULTILAM; SEDIPLASTIC); 1 acció individual amb la UdG com a institució per realitzar intercanvis de personal investigador i tècnic de la RDI, Staff Exchange (FIRE-ADAPT). 1 projecte de divulgació científica, MSCA Citizens (NitRecerCat).
  • 8 projectes al Pilar 2 de Reptes Socials: 3 projecte col·laboratius: 3 projectes al Clúster 5. Clima, energia i mobilitat (CAELESTIS; OVERLEAF; RESCHOOL), 2 projectes al Clúster 2. Cultura, Creativitat i Societat Inclusiva (CARE4CARE; PATHS2INCLUDE); 1 projectes al Clúster 4. Digital, Indústria i Espai (REPOXYBLE); 2 projectes al Clúster 6. Alimentació, Bioeconomia, Recursos Naturals, Agricultura i Medi Ambient (Be-XyL; NYMPHE).
  • 1 projecte a la convocatòria Clean Aviation, finançat per l’Associació Institucional Clean Aviation (anterior CleanSky) (CONCERTO)

Programa Justícia – Convocatòria de suport a projectes transnacionals per millorar els drets de les persones sospitoses o acusades de delicte i els drets de les víctimes de delictes

El programa Justícia concedeix finançament per donar suport a la cooperació judicial en matèria civil i penal, en temes de formació de professionals del dret i l'accés efectiu a la justícia per la ciutadania i l’empresa.

Durant el 2022, la UdG ha rebut finançament per 1 projecte (COUNTER-HATE), presentat a la convocatòria 2021.

Programa LIFE

LIFE és el programa de la Unió Europea de suport a la protecció del medi ambient i al desenvolupament de projectes de mitigació i adaptació al canvi climàtic a tota la UE.

El 2022 s’ha rebut finançament per 1 projecte LIFE (LIFE21-ENV-BIODAPH2O).

Rol de la UdG en els projectes concedits al 2022

La UdG actua com a coordinadora en 4 dels projectes concedits durant el 2022, mentre que a la resta, o bé forma part d’un consorci amb institucions d’arreu del món, o bé són projectes desenvolupats de manera individual.

Els projectes coordinats per la UdG són:

  • Strategies and tOOls for Incentivization and management of flexibility in Energy Communities with distributed Resources (referència 101096490), liderat pel Dr Joaquim Meléndez Frigola, del Grup de Recerca Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents. EXIT. El pressupost total del projecte és de 6.118.594€. El finançament rebut per la UdG és de 751.063€. El consorci està format per 16 socis de 7 països (Espanya, Noruega, Països Baixos, Suècia, Alemanya, Grècia).
  • #NitRecercat: La Nit Europea de la Recerca (referència 101061189), liderat per la Dra Sílvia Simon Rabaseda, de l’Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) i la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital. El pressupost total del projecte és de 445.188,50€. El finançament a rebre per la UdG és de 50.000,00€. El consorci està format per 8 socis de Catalunya.
  • Counter-Hate. Improving the assistance of victims of hate crimes through a victim-centered and intersectional approach (referència oficial 101056636), liderat pel Dr José Antonio Langarita Adiego, del Grup de Recerca en Ciències Aplicades (Institut de Recerca Educativa). Es tracta d’un projecte cofinançat per la Comissió Europea, dins de la convocatòria JUST-2021-JACC. Té un pressupost total de 540.127,45€ i un finançament, per a la UdG, de 132.422,62€. El consorci està format per 6 socis de 6 països diferents (Espanya, Grècia, Hongria, Itàlia, Eslovènia, Lituània).
  • LIFE21-ENV-ES-BIODAPH20. Eco-efficient system for wastewater tertiary treatment and water reuses in the Mediterranean region (referència oficial 101074191), liderat per la Dra Victoria de Los Angeles Salvado Martin, del grup de recerca Química Analítica i Ambiental. Es tracta d’un projecte cofinançat per la Comissió Europea, dins de la convocatòria LIFE+ 2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT. Té un pressupost total de 2.128.772,06€ i un finançament , per a la UdG, de 323.006,25€. El consorci està format per 7 socis de 2 països diferents (Espanya i Grècia).

Països participants en els ajuts concedits

A nivell europeu, els consorcis amb participació de la Universitat de Girona que han aconseguit finançament durant el 2022 estan constituïts per una mitjana de  8,7 socis, establerts a 23 països europeus i 10 països de la resta del món:

Propostes presentades en programes de finançament europeu i internacional de la RDI al 2022

Aquest any s’han presentat 86 propostes a convocatòries competitives per accedir a finançament europeu i internacional per projectes de recerca i innovació a la UdG: 6 han estat concedides, 33 denegades i 47 resten a l’espera de l’avaluació pertinent.

Entre les denegades i les que encara estan pendents de resolució, 70 s’han presentat a convocatòries del programa marc de finançament de la RDI (6 a convocatòries del programa finalitzat Horitzó 2020, període 2014-2020; 59, al nou programa Horizon Europe, període 2021-2027; i 5, a convocatòries d’Associacions Europees); i 10 s’han presentat a altres convocatòries europees i internacionals.

Convocatòries amb finançament del programa Horizon 2020 (6 propostes):

Presentació a 2 crides per desenvolupar tasques sota el marc de 2 projectes ja finançats pel programa Horitzó 2020:

  • Projecte finançat COESO (ref. 101006325), sota la convocatòria H2020-SFS-2016-2017 - Seguretat alimentària sostenible: Convocatòria a les cadenes de valor resilients i eficients amb els recursos
  • Projecte finançat SYNERGY (ref. 872734), sota la convocatòria DT-ICT-11-2019 - Big data solutions for energy

M-ERA.NET 2022 (2 propostes): L'objectiu és finançar projectes ambiciosos transnacionals de RDI que abordin la recerca i la innovació de materials, inclosos materials per a la generació i l'emmagatzematge d'energia. M-ERA.NET té com a objectiu reforçar la contribució de l'R+D+I de materials a aplicacions relacionades amb l'energia. Està cofinançada entre la Comissió Europea (a través del programa Horizon 2020) i diferents agències nacionals de finançament de la RDI dels països participants, entre ells Espanya.

Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area – PRIMA 2022 (2 propostes): programa de finançament de projectes transnacionals sobre el desenvolupament i aplicació de solucions innovadores pels sistemes alimentaris i els recursos hídrics en la conca mediterrània, cofinançat entre el programa Horizon 2020 i les agències nacionals finançadores de la RDI, entre elles Espanya.

Horizon Europe (59 propostes):

Pilar I (35 propostes):

Pilar II (18 propostes):

Pilar III (4 propostes):

Pilar transversal (2 propostes):

  • Convocatòria Twinning: promou l'excel·lència en la recerca i la innovació mitjançant activitats de treball en xarxa i formació, augmentant la visibilitat de les institucions de recerca i les universitats i millorant la capacitat del seu personal. (2 propostes)

Associacions europees (5 propostes):

Les actuacions conjuntes de planificació i, en alguns casos, també les de gestió, es duen a terme a través de les anomenades Associacions Europees (European Partnerships), agrupacions transnacionals d'entitats públiques i/o privades amb les capacitats tècniques i financeres necessàries per afrontar aquests grans desafiaments que no podrien ser atesos a través d'un altre tipus d'iniciatives o projectes.

S’han presentat 5 propostes a:

Associacions europees institucionals del programa Horizon Europe (2 propostes): la participació i la contribució financera i/o en espècie de la UE i dels socis es regulen mitjançant actes legislatius específics (articles 185 i 187 del TFUE, KIC de l’EIT):

  • Clean Hidrogen (1 proposta): finança projectes de recerca i innovació per transformar l'aviació cap a un futur sostenible i climàticament neutre.
  • Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT-JU) (1 proposta): finança projectes de RDI en components i sistemes electrònics, implicant finançament de la UE i dels països participants per a activitats innovadores. És el successor del programa ECSEL JU. Està cofinançada entre la Comissió Europea, agències dels països participants i empreses del sector.

Associacions cofinançades (3 propostes): es creen pel cofinançament de la CE i els socis d’un programa comú d’activitats de R+D+I. La contribució financera d’Horitzó Europa se situa entre el 30% i el 70% del total.

  • BioDivErsa 2021 (2 propostes): xarxa que finança projectes transnacionals de recerca en temes relacionats amb la biodiversitat, els serveis ecosistèmics i solucions basades en la natura. Està co-finançada entre la Comissió Europea i diferents agències nacionals de finançament de la RDI dels països participants, entre ells Espanya.
  • Driving Urban Transitions European Partnership (DUT Partnership) (1 proposta): L’associació DUT cerca els canvis urbanístics a través de la recerca, la innovació i la capacitació dels diferents agents públics i socials.

 6 propostes s’han presentat a altres programes de la Comissió Europea:

  • Internal Security Fund (ISF) (1 proposta): El Fons vol contribuir a la seguretat a la UE, en particular mitjançant la prevenció i la lluita contra el terrorisme, la radicalització, la delinqüència greu i organitzada i la ciberdelinqüència.
  • Citizens, Equality, Rights and Values Programme (1 proposta): programa que vol contribuir al desenvolupament d'una àrea on es promoguin i protegeixin la igualtat i els drets de les persones, tal com estan recollits en el Tractat Europeu, la Carta Europea i els convenis internacionals de drets humans.
  • LIFE (1 proposta): programa de finançament de la UE per accions relacionades amb el medi ambient i l’acció climàtica. Finançat per la CE.
  • Interreg Euro-MED 2022 (1 proposta): Programa Europeu de Cooperació Territorial que té com a objectiu fer la regió mediterrània més intel·ligent, més verda i millorar la governança.
  • 4th EU-LAC 2022 - ERA-Net (1 proposta): L'objectiu de la convocatòria conjunta és iniciar una cooperació de recerca sostenible i multilateral entre personal investigador d'Europa, d’Amèrica Llatina i de països del Carib. Es convida a consorcis transnacionals a presentar propostes relacionades amb sis temes en els camps temàtics de reptes globals, salut, biodiversitat i energia. El finançament prové d’agències dels països participants.
  • Convocatòria conjunta Cultural Heritage, Society and Ethics (JPI) (1 proposta): La convocatòria té com a objectiu aprofundir en la comprensió de la relació entre el patrimoni cultural (material, immaterial, digital i natural) i les principals qüestions socials mitjançant projectes de recerca transnacionals.

4 propostes, a altres programes europeus i internacionals

  • Axa Chair 2022 (1 proposta): ajuts per la contractació de personal investigador sènior, que pugui desenvolupar un projecte de recerca significatiu.
  • Research Grants on Education – Spencer Foundation (1 proposta): programa que dona suport a projectes de recerca educativa que contribueixin a la millora de l’educació, amb una concepció àmplia de la mateixa.
  • CLARE - Climate Adaptation and Resilience (1 proposta): CLARE és una associació entre el Canadà i el Regne Unit per permetre accions socialment inclusives i sostenibles per millorar la resiliència al canvi climàtic i als perills naturals per a les persones del Sud global.
  • Understanding Society Research Data Fellowships UK (1 proposta): El programa d’ajuts Understanding Society permet al personal investigador demanar un permís per centrar-se en projectes de recerca relacionats amb els temes centrals del programa.

ASPECTES TRANSVERSALS

Propostes presentades per gènere

De les 86 propostes presentades al 2022, a programes de finançament de la RDI, 58 estan liderades per homes i 28, per dones.

Propostes presentades per àrees de coneixement

El 78% de les propostes presentades aquest 2022 estan liderades per IPs de l’àrea científica i tecnològica de la UdG, i el 22%, per l’àrea d’Humanitats i Ciències Socials. 

 

Notícies relacionades

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.