Investiga > UE: Ajuts per la R+D+I amb finançament europeu i internacional concedits durant el 2021
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Investiga

El 2021 s’ha aconseguit finançament de diferents programes europeus i internacionals de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) per a 11 propostes presentades a convocatòries del 2020 i del 2021 amb participació de la Universitat de Girona. El finançament total ha estat de 2.816.188,51€ repartits de la següent manera:

Programes de finançament dels projectes concedits

Programa Horitzó 2020

Sis dels projectes finançats durant el 2021 rebran finançament de diferents convocatòries de l’Horitzó 2020:

  • Marie Sklodowska Curie: tres accions individuals d’Incorporació de personal investigador postdoctoral excel·lent i una acció individual amb la UdG com a institució per realitzar l’estada de recerca (secondment) del fellow (ATMESPHERE; Fullerene_PSC, MICRO-BIO)
  • Pilar 3 de Reptes Socials: un projecte col·laboratiu coordinat per la UdG per desenvolupar una plataforma de diagnòstic precoç del melanoma utilitzant la intel·ligència artificial (iToBoS)
  • Convocatòria “Pacte Verd Europeu”: dos projectes col·laboratius: un relacionat amb noves solucions per a l'avaluació, la monitorització i la restauració ambiental post incendi (DRYADS); i l’altre relacionat amb el desenvolupament i validació d’un marc trans-sectorial d’adaptació al canvi climàtic per accelerar la transició cap a una economia climàticament neutre (IMPETUS)

Programa ERA-Net

El programa ERA-Net BiodivERsA és una xarxa que finança projectes transnacionals de recerca en temes relacionats amb la biodiversitat, els serveis ecosistèmics i solucions basades en la natura. Està co-finançat entre la Comissió Europea (sota el programa marc H2020) i diferents agències nacionals de finançament de la RDI dels països participants, entre ells Espanya.

Durant el 2021, la UdG ha rebut finançament nacional per un projecte (Gradcatch) presentat a la convocatòria 2019, liderat per la Dr. Anna Romaní Cornet, Grup de recerca en Ecologia aquàtica continental (GRECO).

Altres programes europeus i internacionals

També ha estat finançat un projecte (Tr@ck-IN) a la convocatòria internacional EEA&Norway Grants, que té l’objectiu de reduir les disparitats socials i econòmiques a l’Espai Econòmic Europeu, enfortir les relacions bilaterals entre els països donants i beneficiaris i situar els països beneficiaris en una millor posició per fer ús del mercat interior. Per part de la UdG està liderat pel Dr. Òscar Prieto Flores, Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals (Institut de Recerca Educativa).

Rol de la UdG en els projectes concedits al 2021

La UdG actua com a coordinadora en dos dels projectes concedits durant el 2021, mentre que a la resta, o bé forma part d’un consorci amb institucions d’arreu del món, o bé són projectes desenvolupats de manera individual.

Els projectes coordinats per la UdG són:

  • iToBoS - Intelligent Total Body Scanner for Early Detection of Melanoma (referència oficial GA – 965221), liderat pel Dr. Rafel García Campos, de l’Institut de Recerca en Visió en Computador i Robòtica (VICOROB). Es tracta d’un projecte finançat per la Comissió Europea, dins de la convocatòria Horizon 2020 - SocialChallenge1- Better Health and care, economic growth and sustainable health systems 2018-2020. Té un pressupost total d’11.683.081,25€ i un finançament, per a la UdG, d’1.138.875€.
  • Colourful Childhoods - Empowering LGBTIQ children in vulnerable contexts to combat violence across Europe (referència oficial 101049251), liderat pel Dr José Antonio Langarita Adiego, del Grup de Recerca en Ciències Aplicades (Institut de Recerca Educativa). Es tracta d’un projecte cofinançat per la Comissió Europea, dins de la convocatòria Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV). Té un pressupost total de 577.238,91€ i un finançament, per a la UdG, de 144.602,15€.

Països participants en els ajuts concedits

A nivell europeu, els consorcis amb participació de la Universitat de Girona que han aconseguit finançament durant el 2021 estan formats per una mitjana de 9 socis, establerts a 20 països:

Dades sobre els ajuts concedits

La informació detallada dels projectes finançats es pot trobar al següent document: Ajuts concedits amb fons europeu i internacional 2021

Propostes presentades en programes de finançament europeu i internacional de la RDI al 2021

Aquest any ha estat de transició entre dos programes marc de finançament de la RDI de la Comissió Europa: de l’Horitzó 2020 (2014-2020) al programa Horitzó Europa (2021-2027). Al 2020 hi va haver les darreres convocatòries del programa H2020 i, durant el 2021, han començat a obrir-se les primeres de l’Horitzó Europa. Veure notícia UE: HEU - Publicats els Programes de Treball Horizon Europe (2021/2022), del 16 de juny 2021. Aquesta transició ha fet disminuir la publicació de convocatòries.

De les 68 propostes presentades al 2021 per aconseguir finançament europeu per projectes de recerca i innovació a la UdG: 1 ha estat concedida, 16 denegades i 51 resten a l’espera de l’avaluació pertinent.

Entre les denegades i les que encara estan pendents de resolució, 51 s’han presentat a convocatòries del programa marc de finançament de la RDI: 9, al programa finalitzat Horitzó 2020 (2014-2020) i 42, al nou programa Horizon Europe (2021-2027):

Horizon 2020 (9 propostes):

  • Apropar la recerca i el personal investigador al públic i a la societat en general, a través del programa Marie Sklodowska Curie - NIGHT (2 propostes)
  • Reforçar l’excel·lència científica europea mitjançant ajuts individuals a personal investigador excel·lent per desenvolupar projectes innovadors, d’alt risc i alt benefici, en qualsevol àrea de coneixement, programa de l’European Research Council (Starting Grants, 1 proposta)
  • Convocatòria Pacte Verd Europeu per impulsar la transició ecològica europea (5 propostes)
  • Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area - PRIMA (1 proposta): programa de finançament de projectes transnacionals sobre el desenvolupament i aplicació de solucions innovadores pels sistemes alimentaris i els recursos hídrics en la conca mediterrània, cofinançat entre el programa Horizon 2020 i les agències nacionals finançadores de la RDI dels països participants.

Horizon Europe (42 propostes):

  • Incorporació de personal investigador postdoctoral excel·lent, programa Marie Sklodowska-Curie: Postdoctoral Fellowships (20 propostes)
  • Xarxes per la Implementació de programes de doctorat excel·lents, incloent la incorporació i formació de personal predoctoral, programa Marie Sklodowska-Curie: Doctoral Network (4 propostes)
  • Apropar la recerca i el personal investigador al públic i a la societat en general, programa Marie Sklodowska-Curie and Citizenship (1 proposta)
  • Reforçar l’excel·lència científica europea mitjançant ajuts individuals a personal investigador excel·lent per desenvolupar projectes innovadors, d’alt risc i alt benefici, en qualsevol àrea de coneixement, programa de l’European Research Council (Advanced Grants, 1 proposta)
  • Respondre a diferents reptes globals plantejats per convocatòries dels Clústers del Pilar II (12 propostes): Clúster 1. Salut (1 proposta); Clúster 2. Cultura, creativitat i societat inclusiva (1 proposta); Clúster 4. Món digital, indústria i espai (3 propostes); Clúster 5. Clima, energia i mobilitat (3 propostes); Clúster 6. Alimentació, bioeconomia, recursos naturals, agricultura i medi ambient (4 propostes).
  • Projectes de recerca col·laborativa, d’alt risc i alt benefici, a la frontera del coneixement, capaços de generar tecnologies radicalment noves i disruptives, programa Pathfinder Open (3 propostes)
  • Accions de coordinació i suport per crear mesures i transmetre bones pràctiques que puguin ajudar a millorar les capacitats RDI dels països “widening” (UE13), programa Twinning (1 proposta)

12 propostes s’han presentat a altres programes de la Comissió Europea:

  • ERA-NET_ Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC 2020-JPI Urban Europe) (5 propostes): convocatòria pensada per abordar els reptes urbans globals actuals amb l'ambició de desenvolupar un centre europeu de recerca i innovació en qüestions urbanes i crear solucions europees mitjançant la recerca coordinada.
  • Justice programme (3 propostes): convocatòria per promoure la cooperació judicial en matèria civil i penal i per ajudar a formar professionals del dret i facilitar l'accés efectiu a la justícia per a persones i empreses de tota Europa.
  • LIFE+ (1 proposta): programa de finançament de la UE per accions relacionades amb el medi ambient i l’acció climàtica.
  • Parteneriat Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area - PRIMA (1 proposta): programa de finançament de projectes transnacionals sobre el desenvolupament i aplicació de solucions innovadores pels sistemes alimentaris i els recursos hídrics en la conca mediterrània, cofinançat entre el programa Horizon Europe i les agències nacionals finançadores de la RDI.
  • Citizens, Equality, Rights and Values Programme (1 proposta): programa que vol contribuir al desenvolupament d'una àrea on es promoguin i protegeixin la igualtat i els drets de les persones, tal com estan recollits en el Tractat Europeu, la Carta Europea i els convenis internacionals de drets humans.
  • Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) (1 proposta): promoure la gestió dels fluxos migratoris i la implementació, enfortiment i desenvolupament d’un enfocament comú d’asil i immigració a la Unió Europea.

4 propostes, a altres programes europeus i internacionals

  • EuroRegió (1 proposta): programa de cooperació política entre Catalunya, les Illes Balears i l’Occitània. El seu objectiu és crear al nord-oest de la Mediterrània un pol de desenvolupament sostenible basat en la innovació i la integració social i econòmica del territori, i contribuir a la construcció d'una Europa unida, solidària i propera a la ciutadania.
  • Research Grants on Education – Spencer Foundation (1 proposta): programa que dona suport a projectes de recerca educativa que contribueixin a la millora de l’educació, amb una concepció àmplia de la mateixa.
  • European Climate Iniciative_EUKI Call 2021 (1 proposta): instrument de finançament de la RDI del Govern alemany, que té l'objectiu de fomentar la cooperació climàtica dins de la UE i mitigar les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
  • FORMAS (1 proposta): és l’agència governamental sueca de finançament de la RDI per al desenvolupament sostenible. Les àrees d'activitat inclouen el medi ambient, les ciències agrícoles i l'ordenació del territori.

Ajuts de l’EACEA

L’Agència Executiva d’Educació, Audiovisual i Cultura (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA) gestiona el finançament per activitats relacionades amb /en els àmbits de de l’educació, la cultura, l’audiovisual, l’esport, la ciutadania i el voluntariat.

Durant el 2021, investigadors i investigadores de la UdG han participat en alguns dels programes que coordina l’EACEA, en concret a l’Erasmus+. S’han presentat 9 projectes (acció clau KA2 i Jean Monnet Actions) i encara s’està a l’espera de resolució. De les propostes presentades l’any 2020, 3 han estat concedides durant el 2021 amb un finançament total per la UdG de 133.090€.

Sobre el Programa Erasmus+

El programa Erasmus+ de la Unió Europea és un programa de finançament per donar suport a activitats en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport.

El programa està format per tres "accions clau" i una acció addicional. Aquestes estan gestionades, en part, per les agències nacionals respectives de cada beneficiari i, en part, de manera centralitzada a nivell europeu, per l'EACEA.

Accions Clau

  1. Acció clau 1: Mobilitat d'aprenentatge de les persones

L’acció clau 1 dona suport a la mobilitat del individus, tant per estudiants com per personal de les institucions elegibles dels sectors de l’educació, de la formació i del jovent. Té com a objectiu aportar beneficis de llarga durada a participants i organitzacions implicades.

  1. Acció clau 2: Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques

Les accions de KA2 permeten a les organitzacions de diferents països participants treballar junts, desenvolupar, compartir i transferir les millors pràctiques i enfocaments innovadors en els camps de l'educació, la formació i la joventut.

  1. Acció clau 3: Suport al desenvolupament de les polítiques

L’acció clau 3 proporciona subvencions per a accions destinades a estimular el desenvolupament de polítiques innovadores, el diàleg i l’intercanvi de coneixement en els camps de l’educació, la formació i la joventut.

Altres accions Erasmus+

Accions Jean Monnet: activitats dissenyades per promoure l’excel·lència en la docència i la investigació en el estudis de la Unió Europea a tot el món. Les activitats també fomenten el diàleg entre el món acadèmic i els responsables polítics, en particular amb l'objectiu de millorar la governança de les polítiques de la UE.


Els grups de recerca de la UdG treballen amb socis de països de 5 continents, tenint en compte tant els ajuts concedits que financen la RDI com altres ajuts també amb finançament europeu i/o internacional, (2021):

Aspectes transversals

Propostes presentades per gènere

De les 77 propostes presentades al 2021, tant a programes de recerca com programes de cooperació i innovació acadèmica, 54 estan liderades per homes i 23, per dones. El lideratge varia segons el programa de finançament al què es presenten: les propostes presentades a programes d’innovació i cooperació acadèmica (Erasmus+) tenen un percentatge més equilibrat:

Propostes presentades per àrees de coneixement i per grup de recerca

51 de les propostes presentades aquest 2021 estan liderades per IPs de l’àrea científica i tecnològica de la UdG, i 22, de l’àrea d’Humanitats i Ciències Socials.

El 36% dels GR de la UdG han presentat propostes per aconseguir finançament europeu per la seva RDI, el 4% d’aquests han presentat 5 o més propostes durant el 2021.

Notícies relacionades

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.