¿Internacional > Quieres saber más de la ORE? > Programas gestionados
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú

Programes gestionats per l'ORE

Programes Actius

En línies generals, són competència dels serveis de relacions internacionals (a la UdG, l'ORE) aquells programes que tenen com a objectiu la internacionalització de la institució o l'intercanvi d’estudiants  PDI i PAS, tot i que de vegades se n’hi afegeixen d’altres com a resultat d’alguna “tradició de gestió”, interna de cada institució o, fins i tot, d'alguna convocatòria esparsa d'algun organisme emissor. 

ERASMUS MUNDUS (EU)

Erasmus Mundus és un programa de cooperació i mobilitat en l’àmbit de l’educació superior que té com a objectiu millorar la qualitat de l’educació superior europea través de la cooperació amb tercers països. A més, contribueix a l’augment de la mobilitat entre la Unió Europea i aquests països.

El programa Erasmus Mundus es divideix en 3 accions:

 • Acció 1. Dedicada a institucions d’educació superior que desitgin implementar programes conjunts de màster i de doctorat oferts per un consorci de països europeus. Els consorcis han d’incloure un mínim de 5 institucions d’educació superior d’almenys 3 països d’Europa i una sèrie d’institucions d’educació superior de regions específiques no europees. AQUESTA ACCIÓ, A LA UDG, LA GESTIONA EL GABINET DE PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ (GPA). El màster inclou Mobilitat obligatòria, doncs aquesta és la seva pròpia naturalesa, i per tant, no es gestiona des de l'Oficina de Relacions Exteriors com una mobilitat Erasmus.

+ informació a: www.emtmmaster.net
e-mail a: Aina Roldán

LLP-ERASMUS (EU)

El programa Erasmus + va entrar en vigor l’1 de gener del 2014. És el programa de la Comissió Europea per a la formació, la joventut i l’esport. Pel que fa a l’Educació Superior, cal destacar que aquest és programa que engloba altres programes anteriors, entre els qual s’hi pot comptar el mateix Erasmus, l’LLP o els Eramus Mundus

Com en tots els programes d’intercanvi,  l'estudiant té l'avantatge d'exempció de matrícula a la institució de destí; la matrícula es paga únicament a la UdG. I també, com tots els programes d’intercanvi cal que el període d’estudis realitzats a fora tingui reconeixement acadèmic a la UdG. Això es garanteix mitjançant la signatura d’un acord d’estudis (learning agreement).

Les places que la UdG ofereix per sortir en el marc d’aquest programa per al curs 16-17 es poden trobar en l’oferta general de places d’intercanvi per al proper curs acadèmic (convocatòria del rector de 21 de desembre de 2015) i per a accedir-hi s’han de seguir els procediments habituals, començant per omplir el formulari MOBOUT. Per obtenir més informació sobre possibles ajuts, consulteu l'apartat beques.

L’actual Erasmus+ té 3 grans accions clau (Key Action, KA):

 • KA1- Dedicada al projectes de mobilitat per a estudis, pràctiques i docència per a estudiants, PDI i PAS.
 • KA2- Dedicada als projectes de Cooperació Institucional.
 • KA3- Dedicada als projectes de suport i promoció de les polítiques europees.

Dins dels projectes de mobilitat (KA1) s’hi poden distingir dos gran grups:

 • Erasmus+ Europa (nom oficial Erasmus+ Països del programa)
 • Erasmus+ Internacional (nom oficial Erasmus+ Països associats)

L’actual Erasmus+ té 3 grans accions clau (Key Action, KA):

 • KA1- Dedicada al projectes de mobilitat per a estudis, pràctiques i docència per a estudiants, PDI i PAS.
 • KA2- Dedicada als projectes de Cooperació Institucional.
 • KA3- Dedicada als projectes de suport i promoció de les polítiques europees.

Dins dels projectes de mobilitat (KA1) s’hi poden distingir dos gran grups:

 • Erasmus+ Europa (nom oficial Erasmus+ Paises del Programa)
 • Erasmus+ Internacional (nom oficial Erasmus+ Paises Asociados)

Erasmus+ Europa preveu la mobilitat de tots els col·lectius universitaris en el marc dels 28 estats de la Unió Europea, més Islàndia, Noruega, Liechtenstein, Turquia, l’Antiga República Iugoslava de Macedònia i Suïssa.

Aquesta mobilitat es fa en base a Acords Bilaterals signats entre institucions europees i, en principi, tenen vigència durant tota la durada del programa.

Per tal d’establir convenis Erasmus+ Europa cal que omplir el formulari que hi ha a  GEA. Es poden proposar convenis durant tot l’any, però a partir del 10 de desembre de cada any  ja no se’n tramitaran per a l’oferta del curs següent i l’oferta es tancarà amb els convenis que estiguin signats per ambdues parts.

L’actual Erasmus+ té 3 grans accions clau (Key Action, KA):

 • KA1- Dedicada al projectes de mobilitat per a estudis, pràctiques i docència per a estudiants, PDI i PAS.
 • KA2- Dedicada als projectes de Cooperació Institucional.
 • KA3- Dedicada als projectes de suport i promoció de les polítiques europees.

Dins dels projectes de mobilitat (KA1) s’hi poden distingir dos gran grups:

 • Erasmus+ Europa (nom oficial Erasmus+ Països del Programa)
 • Erasmus+ Internacional (nom oficial Erasmus+ Països associats)

Erasmus+ Internacional va obrir la seva primera convocatòria l’any 2015 i les primeres mobilitats (d’entrada a la UdG) es realitzaran en el curs 2015-16. Erasmus+ Internacional preveu, actualment,  la mobilitat d’estudiants i de PDI per a la realització d’estudis o docència en el marc dels països socis de la Unió Europea.

Aquesta mobilitat es fa en base a Acords bilaterals per als quals s’ha de demanar finançament,  a partir de la presentació d’un projecte dins del marc d’aquest programa.

Les places que la UdG ofereix per sortir en el marc d’aquest programa per al curs 16-17 es poden trobar en l’oferta general de places d’intercanvi per al proper curs acadèmic (convocatòria del rector de 21 de desembre de 2015) i per a accedir-hi s’han de seguir els procediments habituals, començant per omplir el formulari MOBOUT. Per obtenir més informació sobre possibles ajuts, consulteu aquí.

Per establir convenis Erasmus+Internacional cal omplir el  formulari que trobareu a GEA però cal que a més ens envieu un correu electrònic justificant el per què de cada institució en concret. El programa Erasmus+ Internacional, a diferència dels que s’estableix amb els països europeus és un programa competitiu que requereix la submissió d’un projecte en el qual cal justificar molt clarament el per què de la tria d’un país i una institució en concret, en què ens beneficiarà a nosaltres tenir aquest intercanvi i, sobretot, en què beneficiarà a la contrapart.

Per veure totes les mobilitats associades a aquest programa podeu consultar aquest apartat

Escoge qué tipos de galletas aceptas que la web de la Universidad de Girona pueda guardar en tu navegador.

Necesarias

Las imprescindibles para facilitar vuestra conexión. No hay opción de inhabilitarlas, dado que son las necesarias por el funcionamiento del sitio web.

Preferencias

Permiten recordar vuestras opciones (por ejemplo lengua o región desde la cual accedéis), con el fin de proporcionaros servicios avanzados.

Analytics

Proporcionan información estadística y permiten mejorar los servicios. Utilizamos cookies de Google Analytics que podéis desactivar instalándoos este plugin.

Marketing

Para ofrecer contenidos publicitarios relacionados con los intereses del usuario, bien directamente, bien por medio de terceros (“adservers”). Hay que activarlas si quieres ver los vídeos de Youtube incrustados en la web de la Universidad de Girona.