¿Internacional > Quieres saber más de la ORE? > Convenios de intercambio
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú

Convenis d'intercanvi

Política d’internacionalització de la UdG

La política d’internacionalització de la UdG preveu la promoció activa d’un ampli ventall d’activitats acadèmiques: mobilitat d’estudiants de grau, postgrau i doctorat, mobilitat de professors i investigadors, mobilitat de personal d’administració i serveis, programes conjunts d’estudis de grau i postgrau, participació estable en xarxes de col·laboració en docència i recerca i presència institucional en els principals fòrums de debat i decisió. Això s'assoleix, principalment, mitjançant la promoció de convenis d'intercanvi i amb l’adhesió a xarxes internacionals.

Un conveni és un document que se subscriu entre dues parts en el qual s’hi manifesta la voluntat i compromís de desenvolupar de manera planificada activitats d’interès comú. El procés es pot iniciar amb la signatura d’un conveni marc, (després de la qual s’acorden accions concretes mitjançant la signatura d’un o més convenis específics) o bé directament amb la signatura d'un conveni específic. D’entre els específics s’hi compten els d'intercanvi, dels quals en formen part els Acords bilaterals Erasmus, p. e.

Únicament el PDI  poden proposar la signatura de convenis d'intercanvi, i sempre hauran de tenir el vist i plau del deganat o direcció del centre que es veurà afectat per la mobilitat.

A la Universitat de Girona, com es desprèn de l’article 97.1 dels seus Estatuts, la signatura dels convenis és competència del rector/a, que pot delegar-ne la representació. Actualment, aquesta competència, pel que fa als convenis internacionals està delegada en el Vicerector de Política Internacional, mentre que l'ORE és la responsable de la redacció i tramitació dels convenis d'intercanvi i del registre dels convenis dels programes ERASMUS i SICUE, en aquest cas coneguts com Acords Bilaterals i Acuerdos bilaterales, respectivament. Per poder iniciar els tràmits de signatura d’un d'aquests convenis caldrà que la persona interessada n’entri les dades i els requeriments necessaris al formulari d’accés restringit GEA-PONTOS  .

La resta dels convenis internacionals els té registrats la Secretaria General. Podeu contactar amb ells per consultar-ne el seu contingut com per conèixer el grau de desplegament o els compromisos adquirits, (972 41 95 10 o secretari.general@udg.edu ) .

GEA-PONTOS

Què és GEA-PONTOS?

GEA-PONTOS és la base de dades que gestiona l’ORE que recull l'oferta de places de mobilitat per a estudis que ofereix la UdG a través dels convenis UdG que impliquen mobilitat o/i intercanvi. Fins al curs 14-15 recollia també aquells projectes acadèmics que emanaven, bàsicament, dels programes de la DG XXII (p.e. accions KA102 d'Erasmus Plus). Actualment la gestió d'aquests projectes és responsabilitat de l'OITT.

Amb aquesta aplicació, l’ORE vol facilitar la traçabilitat dels convenis de mobilitat, de manera que cada responsable conegui en tot moment l’estat del conveni i el grau de desplegament d’aquest.

Què pretén GEA-PONTOS?

  • Donar raó del tipus d’activitat “acadèmica” que tenim amb diferents institucions, siguin nacionals o no, vinculada a programes d'intercanvi.
  • Donar raó del nombre d’institucions amb les quals la UdG té conveni per a aquests tipus d’activitat acadèmica.

Què inclou?

  • Convenis específics de mobilitat i/o intercanvi internacional per a l'execució del programa PROMETEU.
  • Convenis específics de mobilitat i/o intercanvi europeu per a l'execució del programa ERASMUS i altres iniciatives.
  • Convenis específics de mobilitat i/o intercanvi nacional per a l'execució del programa SICUE.

Què NO inclou?

  • Acords de mobilitat de persones específiques.
  • Convenis institucionals no vinculats a l'execució dels programes de mobilitat i/o intercanvi en els quals participa la UdG.
  • Convenis per a la creació/impartició de titulacions conjuntes.

Escoge qué tipos de galletas aceptas que la web de la Universidad de Girona pueda guardar en tu navegador.

Necesarias

Las imprescindibles para facilitar vuestra conexión. No hay opción de inhabilitarlas, dado que son las necesarias por el funcionamiento del sitio web.

Preferencias

Permiten recordar vuestras opciones (por ejemplo lengua o región desde la cual accedéis), con el fin de proporcionaros servicios avanzados.

Analytics

Proporcionan información estadística y permiten mejorar los servicios. Utilizamos cookies de Google Analytics que podéis desactivar instalándoos este plugin.

Marketing

Para ofrecer contenidos publicitarios relacionados con los intereses del usuario, bien directamente, bien por medio de terceros (“adservers”). Hay que activarlas si quieres ver los vídeos de Youtube incrustados en la web de la Universidad de Girona.