¿Internacional > Quieres saber más de la ORE? > Registro de invitados
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Registre de convidats

Aplicació on line

El Registre de Convidats és una aplicació on line que té com a objectiu que la UdG tingui coneixement de l’arribada i estada en la nostra comunitat d’aquelles persones que, procedents d’altres institucions, no estan vinculades “contractualment” a la nostra universitat. Davant dels possibles dubtes que us puguin sorgir, a banda del vostre amfitrió, cada centre docent té designat un responsable del Registre de Convidats que us atendrà en tot allò que us calgui.

Aquesta informació ens ha de permetre no només completar el coneixement de saber qui ve a la UdG i què hi ve a fer, sinó també -i encara més important des de la perspectiva de la seva acollida- poder oferir-los els nostres serveis.

Avui per avui, i sense cap voluntat de limitar-nos-hi, aquests són:

  • una acreditació UdG per a l’accés a les instal·lacions universitàries.
  • un identificador i una paraula clau per garantir l’accés al serveis de wi-fi de la UdG, així com l’accés a la intranet si s’escau

En cap cas, aquest formulari substitueix cap tràmit que no siguin els indicats. Per allotjament, desplaçaments, etc... s’ha de recórrer als circuits habituals.

Accediu a l'aplicació de registre de convidats