Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

Cursos anteriors

Curs 2012-2013

Audrey Bureau

Xavier Cortina Sagredo

Miquel-Àngel Ruiz Àlvarez

Begoña, Cortina Sagredo (coordinació)

Sandrine, Doucinet Casol (coordinació)

 

Curs 2011-2012

Audrey Bureau

Xavier Cortina Sagredo

Pilar Guix Huguet

Miquel-Àngel Ruiz Àlvarez

Begoña, Cortina Sagredo (coordinació)

Sandrine, Doucinet Casol (coordinació)