Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Indicadors de qualitat de l'aigua. Processos de depuració d'aigües físics, químics i biològics. Processos de potabilització d'aigua.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Gaëtan Blandin  / Sílvia Busquets Font  / Joaquim Comas Matas
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina
 • Avaluar les tecnologies ambientals per desenvolupar una gestió sostenible de recursos hídrics , de residus i / o energia

Continguts

1. Introducció al tractament de les aigües residuals

          1.1. Origen i caracterització de les aigües residuals: indicadors de qualitat.

          1.2. Legislació bàsica.

          1.3. Classificació dels mètodes de tractament. Diagrama de flux dels tractaments.

2. Pre-tractament i tractament primari

          2.1. Reixes i tamissos. Separació de sorres i greixos. Regulació de cabals i càrregues (homogeneïtzació).

          2.2. Sedimentació. Coagulació i floculació.

          2.3. Altres tractaments primaris per aigües industrials.

3. Tractament biològic (secundari)

          3.1. Fonaments del procés: sistema de fangs actius. Balanç de biomassa i substrat. Configuracions existens.

          3.2. Sistemes alternatius: biomassa fixada i sistemes naturals.

          3.3. Eliminació biològica de nutrients. Configuracions.

4. Gestió dels fangs

          4.1. Espessiment dels fangs.

          4.2. Estabilització química i biològica dels fangs.

          4.3. Condicionament. Deshidratació.

5. Tractaments terciaris/avançats

          5.1. Filtració.

          5.2. Adsorció en carbó actiu.

          5.3. Desinfecció.

          5.4. Processos de membrana.

6. Abastament d'aigües

          6.1. Fonts (origen) d'aigua. Requeriments de quantitat i qualitat.

          6.2. Tractaments aplicats per a la potabilització de l'aigua.

7. Pràctiques de laboratori

8. Treball en grup

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 9,00 0 15,00
Prova d'avaluació 6,00 21,00 0 27,00
Resolució d'exercicis 7,00 10,00 0 17,00
Sessió expositiva 30,00 10,00 0 40,00
Sessió pràctica 20,00 10,00 0 30,00
Treball en equip 2,00 13,00 0 15,00
Tutories de grup 6,00 0 0 6,00
Total 77,00 73,00 0 150

Bibliografia

 • Davis, Mackenzie L (cop. 1998 ). Introduction to environmental engineering (3rd ed.). Boston [etc.]: WCB/McGraw-Hill. Catàleg
 • Water treatment (cop. 2003 ) (3rd ed.). Denver: American Water Works Association. Catàleg
 • Ramalho, R. S (1991 ). Tratamiento de aguas residuales . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Tchobanoglous, George Burton, Franklin L. (cop. 1995). Ingeniería de aguas residuales : tratamiento, vertido y reutilización (3ª ed.). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Tchobanoglous, George Burton, Franklin L. Stensel, H. David (2003 [sic] ). Wastewater engineering : treatment and reuse (4th ed.). Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Eckenfelder, W. Wesley (cop. 1989 ). Industrial water pollution control (2nd ed.). New York [etc.]: McGraw Hill. Catàleg
 • Poch Espallargas, Manuel (1999 ). Les Qualitats de l'aigua . Barcelona: Rubes :Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Catàleg
 • Agència Catalana de l'Aigua (2011). Recuperat , a http://aca-web.gencat.cat/aca/
 • Balaguer i Condom, Maria Dolors (2007 ). Gestió i tractament d'aigües residuals. Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Recuperat 10-07-2015, a http://hdl.handle.net/10256/697 Catàleg
 • Balaguer i Condom, Maria Dolors (1998 ). Tractament biològic d'aigües residuals urbanes . Girona: Universitat de Girona. Departament d'Enginyeria Industrial i Departament d'Enyinyeria Química Agrària i Tecnologia Agroalimentària. Catàleg
 • Mario Díaz (coord.) (2019). Ecuaciones y cálculos para el tratamiento de aguas (1a Ed.). Madrid: Paraninfo S.A..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució de problemes plantejats a classe i resolts a classe o a casa (entregables). Treballs aula: Preguntes; resolució casos pràctics (individuals o en grup). Avaluació continuada mitjançant ressolució de proves, exercicis i problemes proposats. Es valoren els coneixements i les habilitats que es van adquirint (de la capacitat d’aplicar els coneixements a la resolució de problemes, d’analitzar i interpretar els resultats) així com el treball a les sessions d’aula. Inclou un examen parcial que val la meitat d'aquest 10%. 5 No
Elaboració d'un treball en grup sobre tractament d'aigües i presentació oral individual Valoració dels informes i qüestionaris previs i de la memòria final del treball. Es valorarà l'estructura, la claredat, la utilització del llenguatge científic i formal, la presentació, la rigurositat i la discussió dels resultats presentats. També es valoren els coneixements i les habilitats que es van adquirint (de la capacitat d’aplicar els coneixements a la resolució de problemes, d’analitzar, organitzar i planificar). Es valora també la presentació oral del treball. 10 No
Autoavaluació de l'estudiant (pre-labs) Preguntes o càlculs senzills abans de començar les pràctiques 2,5 No
Informe de les pràctiques de laboratori Avaluació dels informes de les pràctiques realitzades al laboratori 20 No
Prova avaluació parcial S'avaluaran els continguts teòrics i pràctics desenvolupats fins al període en què s'aturen les classes per fer activitats d'avaluació continuada 10 No
Prova final escrita Examen escrit teòric i exercicis/casos per validar l'aprenentatge de l'alumne mitjançant ressolució de problemes. S'ha d'obtenir mínim un 5 d'aquesta part per aprovar l'assignatura. A més aquesta part és recuperable. 52,5

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura és continuada i es realitza en funció dels següents criteris:
- Treballs d'aula (individual o en grup), ressolució de problemes (entregables) i seguiment coneixement i habilitats, 5% de la nota.
- Treball en grup sobre tractament d'aigües i presentació oral, 10% de la nota.
- Autoavaluació de l'estudiant amb preguntes pre-lab, 2.5% de la nota.
- Informe de pràctiques de laboratori, 20% de la nota
- Prova d'avaluació parcial, 10% nota
- Prova final escrita (52.5% de la nota, data encara per determinar).

La nota final vindrà donada per la nota de les activitats d'avaluació tenint en compte els percentatge assignats.

Cal presentar obligatòriament els exercicis, problemes, informes i treballs plantejats dins dels terminis establerts per aprovar l'assignatura.

Per aprovar és obligat haver obtingut de la prova final escrita com a mínim un 5.

L'única activitat que és recuperable en segona convocatòria és la prova final escrita. La data de la segona convocatòria també està encara per determinar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assistència dels alumnes a les pràctiques quedant automàticament suspesos en cas d'abscència no justificada qualsevol dels dies establerts a l'horari.
No presentar-se a la prova final i no fer l'avaluació continuada.

Avaluació única:
En casos molt excepcionals, es podrà realitzar una avaluació única i consistirà en una prova d'avaluació com l'examen final de l'avaluació continuada amb qüestions teòriques, preguntes sobre les pràctiques i problemes i serà recuperable. Les dates seran les mateixes que es programin per l'examen final i la recuperació de l'avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

L'estudiant demanarà tutoria per correu-e, i professor i estudiant es posaran d'acord amb dia i hora.
La tutoria serà presencial al despatx, per correu-e (si els dubtes són curts) i, en cas necessari, per videotrucada a través de Google Meet.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els mecanismes de comunicació i interacció amb l'estudiantat seran principalment:
- Presencialment, a través de les sessions d'aula a la Facultat.
- A través del Fòrum del Moodle de l'assignatura si la informació és per al grup de classe.
- Per correu-e, si és per comunicació individual amb l’estudiant.
- En cas que sigui necessari, per videotrucada a través de Google Meet.

Observacions

Horari de l'assignatura:
Del 10 de febrer al 20 de març:
Dimecres i divendres, de 10:30 a 11:30 (Aula PB24)
i Dimarts GM1 de 10:30 a 11:30 (aula AC-021) i GM2 de 11:30 a 12:30 (Aula AC-020).

Del 27 de març al 18 de maig:
Dimecres i divendres, de 10:30 a 11:30 (Aula AC017)
i Dimarts GM1 de 10:30 a 11:30 (aula AC-021) i GM2 de 11:30 a 12:30 (Aula AC-020).

Professor responsable:
Quim Comas. Despatx 156-B de la Facultat, joaquim.comas@udg.edu; telèfon 972 41 83 55 o 972 18 33 80.

Turories:
Qualsevol dia al despatx, millor concertant cita prèviament via correu-e.

Informació adicional: pàgina web de l’assignatura a Moodle:http://moodle2.udg.edu/course/view.php?id=11770

Assignatures recomanades

 • Enginyeria ambiental
 • Matemàtiques
 • Química
 • Química ambiental
 • Química del medi ambient i contaminació
 • Tècniques científiques integrades I
 • Tècniques científiques integrades II

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Segons com evolucioni la pandèmia provocada pel coronavirus, es podran donar 3 possibles escenaris:

-Escenari semi-presencial
Es farà part de la docència de forma presencial amb la meitat del grup classe on es treballarà part de la teoria, es resoldran dubtes i s’utilitzarà per a desenvolupar exercicis/problemes i casos per assolir la part teòrica.

La part de docència no presencial seran sessions en streaming destinades a explicar els conceptes teòrics més rellevants com el desenvolupament de problemes. Per la part de docència no presencial, es penjarà al Moodle el material de teoria necessari i es pautarà el treball de l’estudiant per estar coordinat amb les sessions presencials. També es farà seguiment mitjançant el Fòrum del Moodle.

-Escenari tancament UdG
Tota la docència passarà a ser no presencial. Tot el material de teoria, problemes i pràctiques es penjarà al Moodle. Es pautarà la teoria i es faran sessions per videotrucada i per resoldre els dubtes i fer exercicis guiats per assolir els coneixements. Les classes de problemes es faran per videotrucada o fent seguiment mitjançant el fòrum del Moodle. Les sessions de classe o tutoria es gravarien i quedarien també disponibles al Moodle. Es mantindrien els horaris de classe (com si fos presencial).
Es proporcionarà material de suport addicional (enllaços a recursos digitals, vídeos, etc.).
Us seguirem plantejant exercicis i tasques que haureu d’entregar (entregables, de fet això no canviarà).
El treball en grup l'hauríeu de gravar en vídeo (p.e. Powerpoint amb veu) i pujar-lo a un enllaç del Moodle.
Les pràctiques també s'haurien de fer de forma no presencial; es prepararia un document complementari al guió de pràctiques original (per fer-les de forma presencial). Com a resultats experimentals es passarien als estudiants un conjunt de dades obtingudes en sessions prèvies.

-Escenari tractament estudiants vulnerables o amb confinament temporal
Tot el material estarà disponible al Moodle. Es pautarà la teoria i es programaran sessions de tutoria individuals per a resoldre els dubtes. L’estudiant tindrà disponible el guió de pràctiques i se li passaran les dades obtingudes pel seu grup de pràctiques. Per a dubtes es faran tutories individuals amb el professor.

Modificació de l'avaluació:
-Escenari semi-presencial
No hi ha modificació en la proposta d'avaluació proposada.

-Escenari tancament UdG
L'avaluació final es faria de forma no presencial a partir dels recursos que ofereix la plataforma Moodle. L'activitat avaluable "pre-labs" evidentment no es podria realitzar. En aquest cas, l’avaluació corresponent a aquesta activitat “pre-labs” (2.5%) se sumaria a la prova final escrita (per tant aquesta passaria a valdre 55%).
La presentació del treball en grup s'haurà de fer mitjançant un video que incorpori les diapositives del Powerpoint i la veu (i cara si voleu) dels membres del treball.

-Escenari tractament estudiants vulnerables o amb confinament temporal
Si no poguessin fer les pràctiques, l'activitat avaluable "pre-labs" evidentment no es podria realitzar. En aquest cas, l’avaluació corresponent a aquesta activitat “pre-labs” (2.5%) se sumaria a la prova final escrita (per tant aquesta passaria a valdre 55%). No hi hauria modificació en la proposta d'avaluació de la resta d’activitats, només que les altres activitats/proves/exàmens seran virtuals.
La presentació del treball en grup s'haurà de fer mitjançant un video que incorpori les diapositives del Powerpoint i la veu (i cara si voleu) dels membres del treball.

Tutoria i comunicació:
- Escenari semi-presencial
No hi ha modificació en la proposta de tutoria i comunicació, tot i que per la part de tutoria es prioritza les tutories virtuals.

-Escenari tancament UdG
No hi ha modificació en la proposta de tutoria i comunicació, excepte que s'elimina l'opció presencial.

-Escenari tractament estudiants vulnerables o amb confinament temporal
No hi ha modificació en la proposta de tutoria i comunicació, excepte que s'elimina l'opció presencial.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.