Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Estudi general de la història de l'art, en els seus diversos aspectes i manifestacions artístiques, al llarg del segle XIX.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA LLUISA FAXEDAS BRUJATS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE40- Analitzar i aplicar un coneixement diacrònic i contextualitzat de les diferents manifestacions artístiques i musicals que s'han succeït al llarg de la història en el domini universal i local
 • CE47- Reunir i interpretar dades rellevants que permetin elaborar treballs acadèmics i / o informes professionals sobre el valor i la significació d'una obra o conjunt d'obres i del seu abast social

Continguts

1. Introducció. El Rococó i la pintura galant. El llegat de la Il•lustració.

2. El Romanticisme. La filosofia de l'art en l'idealisme alemany: Una nova mirada a la història: el renaixement medieval. La naturalesa romàntica: el paisatge; les ruïnes i el laberint; els espais de l’abisme, la nit i les boires i tenebres.

          2.1. Romanticisme alemany (Friedrich i Runge), anglès (Constable i Turner) i francès (Géricault i Delacroix).

          2.2. Goya. Blake. Füssli.

          2.3. Natzarens. Pre-rafelites

3. El Neoclassicisme Els principis d'una nova estètica: classicisme i Neoclassicisme. L'antiguitat clàssica i l'ideal artístic: el concepte d'imitació en Winckelmann. La nova sensibilitat: naturalesa i arqueologia; el nu i el paisatge. El Grand tour. Art i revolució. L'acadèmia i els Salons.

          3.1. David i l'origen de la pintura moderna. Els Davidiens (Guérard, Girodet, Guérin).

          3.2. Ingres i la transformació del classicisme.

          3.3. Escultura: El model grecoromà. Canova.

4. El Realisme com a actitud crítica i positivista. La reacció literària: de Flaubert a Zola. Baudelaire i la modernitat.

          4.1. Corot i el paisatgisme, Courbet, Millet, Bonheur

          4.2. Caricatura i crítica social: Daumier

          4.3. La transformació de la ciutat i l'arquitectura del ferro

          4.4. El naixement de la fotografia

          4.5. Del Realisme a la modernitat: Manet

5. lmpressionisme. L'objectivitat i la percepció. Dissolució de la forma: la llum i el color. Noves teories. L'art i la vida quotidiana. Protagonisme de l'instant.

          5.1. L'Impressionisme: Monet, Renoir, Pissarro, Morisot, Degas i Cassatt.

          5.2. Japonisme

          5.3. Neoimpressionisme. Seurat i Signac.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 70,00 0 70,00
Prova d'avaluació 3,00 0 0 3,00
Sessió expositiva 22,50 30,00 22,50 75,00
Tutories individuals 2,00 0 0 2,00
Total 27,50 100,00 22,50 150

Bibliografia

 • Pizza, Antonio (1999 ). Arte y arquitectura moderna 1851-1933. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 11-07-2010, a http://biblioteca.udg.es/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=AR018XXX Catàleg
 • Ashton, Dore (DL 2001 ). Una fábula del arte moderno . Madrid: Turner. Catàleg
 • Chipp, Herschel B (1995 ). Teorías del arte contemporáneo : fuentes artísticas y opiniones críticas . Madrid: Akal. Catàleg
 • Pizza, Antonio (2002 ). Viena - Berlín : teoría, arte y arquitectura entre los siglos XIX y XX . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Boix, Esther (1987-1993 ). De l'art modern . Barcelona: Polígrafa. Catàleg
 • Argullol, Rafael (DL 1994 ). La Atracción del abismo : un itinerario por el paisaje romántico . Barcelona: Destino. Catàleg
 • Dufour-Kowalswka, Gabrielle (1992 ). Caspar David Friedrich : aux sources de l'imaginaire romantique . Lausanne: L'Age d'homme. Catàleg
 • Antal, Frederick (1978 ). Clasicismo y romanticismo . Madrid: A. Corazón. Catàleg
 • Rodríguez, Delfín (1996 ). Del Neoclasicismo al Realismo : la construcción de la modernidad . Madrid: Historia 16. Catàleg
 • Clark, Kenneth (1990 ). La Rebelión romántica : el arte romántico frente al clásico . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Honour, Hugh (1981 ). El Romanticismo . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Baudelaire, Charles (cop. 1996 ). Salones y otros escritos sobre arte . Madrid: Visor. Catàleg
 • Rodríguez, Delfín (1996 ). Del Neoclasicismo al Realismo : la construcción de la modernidad . Madrid: Historia 16. Catàleg
 • Honour, Hugh (1992 ). Neoclasicismo . Madrid: Xarait. Catàleg
 • Winckelmann, Johann Joachim (1998 ). Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura (2ª ed.). Barcelona: Península. Catàleg
 • Nochlin, Linda (1991 ). El Realismo . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Calvo Serraller, Francisco (DL 1998 ). El Realismo en el arte contemporáneo, 1900-1950 . Madrid: Fundación Cultural Mafre Vida. Catàleg
 • Rosen, Charles (1988 ). Romanticismo y realismo : los mitos del arte del siglo XIX . Madrid: Hermann Blume. Catàleg
 • Herbert, Robert L (1989 ). El Impresionismo . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Denvir, Bernard (1991 ). Impressionism : the painters and the paintings . New York: Mallard. Catàleg
 • Barasch, Moshe (1998 ). Modern theories of art.. New York: New York University Press. Recuperat 11-07-2010, a http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=72234 Catàleg
 • Pissarro, Joachim (cop. 2005 ). Pioneering modern painting : Cezanne and Pissarro 1865-1885 . New York: Museum of Modern Art. Catàleg
 • Druick, Douglas W (cop. 2001 ). Van Gogh y Gauguin, el estudio del sur . Chicago: The Art Institute of Chicago ;|aAmsterdam :Van Gogh Museum. Catàleg
 • Stoichita, Victor I (cop. 2005 ). Ver y no ver : la tematización de la mirada en la pinturaimpresionista . Madrid: Siruela. Catàleg
 • Adams, Steven (1991 ). El Mundo de los impresionistas : Steven Adams . Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Abélès, Luce (cop. 2004 ). Turner, Whistler, Monet . [London]: Tate Gallery. Catàleg
 • Amiot-Saulnier, Emmanuelle (cop. 2005 ). Le Néo-impressionnisme : de Seurat à Paul Klee : Paris 14.3-10.7.05 . Paris: Réunion des musées nationaux. Catàleg
 • Diderot, Denis (1994 ). Escritos sobre arte . Madrid: Siruela. Catàleg
 • Podro, Michael (1990). Les Historiens d'art . Saint-Pierre-de-Salerne (Brionne): Gérard Monfort. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes teòriques Capacitat de síntesi i raonament crític, capacitat de treballar els coneixements vistos a classe, correcció linguística, completesa de les respostes. 30 No
Elaboració de treball de curs Capacitat de síntesi i raonament crític, capacitat de treballar amb la bibliografia i assimilació de les lectures realitzades, originalitat del plantejament del treball, correcció lingüística. 40 No
Presentació de ressenyes d'exposicions i/o comentaris de textos o pel·lícules. Es valorarà la capacitat de crítica, interpretació i raonament, aíxí com la qualitat de l'escriptura. 30 No

Qualificació

Els elements d'avaluació seran els següents:

- examen: l'examen tractarà sobre la matèria donada al llarg del curs, incloent el material de les lectures, visionat de pel·lícules, sortides,..., tot i que la professora especificarà quins temes concrets en seran objecte.
Es portaran a terme dos exàmens: un examen parcial a mitjans de curs, en el que s'avaluarà la matèria donada fins al moment, i un altre examen parcial al final de curs, en el que s'avaluarà la resta de la matèria; en el mateix dia i hora d'aquest segon examen es farà també una recuperació per als estudiants que haguessin suspès el primer parcial.
- treball de curs: es tracta d'un treball escrit i tutoritzat que es realitzarà al llarg de l'assignatura i s'entregarà el darrer dia de curs. Els paràmetres per la seva realització es donaran a classe.
- entrega de comentaris i ressenyes: al llarg del curs, els estudiants hauran d'entregar com a mínim tres comentaris o ressenyes de llibres, textos, pel·lícules i/o exposicions, segons indicació de la professora.

Percentatge de les qualificacions:

Examen 30% (15% cada examen parcial; les dues notes faran mitjana a partir de 5)
Treball de curs 40%
Comentaris i ressenyes 30% (10% cadascuna)

Per fer la mitjana de les qualificacions caldrà que tant la nota dels exàmens com la del treball siguin com a mínim de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que un alumne no s'ha presentat quan no entregui el treball de curs escrit en el termini establert o no es presenti a algun o cap dels exàmens escrits en la data fixada, o no els entregui.

Avaluació única:
L’avaluació única constarà de dues parts:

(1) Un examen en la data que es fixi (abans que finalitzi l’avaluació continuada) que tindrà un pes del 40%. Aquest examen serà recuperable en la data que es programi en el seu moment per a l'avaluació continuada.

(2) L’entrega d'un treball de curs de les característiques del que consta en l’avaluació continuada amb un pes del 60%. Aquest treball es lliurarà en la mateixa data que l’examen del punt anterior.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Tutoria

A través del correu electrònic directe a la professora de l’assignatura podeu concertar trobades per fer tutories virtuals. Les preguntes per correu s'atendran en horari laboral ordinari.

Si és possible fer tutories presencials, l'horari serà els dimecres de 12.00 a 13.00 hores; en aquest horari, no caldrà demanar cita prèvia.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A l’hora de classe presencial es donaran totes les instruccions necessàries pel seguiment de l’assignatura; d'aquelles més importants es farà una entrada al fòrum de l’assignatura o a Moodle per a que en quedi
constància.

També es comunicaran informacions importants per correu electrònic si és necessari. Les preguntes per correu s'atendran en horari laboral ordinari.

Assignatures recomanades

 • Art contemporani II
 • Art i cinema
 • Art i gènere
 • Cultura visual: del gravat al net-art
 • Cultures artístiques del món
 • Estètica de la fotografia
 • Història de la música
 • Història de les idees estètiques
 • Museologia
 • Tècniques artístiques
 • Teoria de l'art
 • Tradició i modernitat en l'art contemporani

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l'assignatura s’ha fet per la docència en un escenari de presencialitat total, o de tanta presencialitat com virtualitat.

En cas que s'hagi de passar a un escenari de total virtualitat, les classes es faran per Google Meet (o plataforma similar) en el mateix dia i horari, i segons el mateix programa previst. Algunes de les classes podran ser en directe i altres gravades.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació no canviarà en cas de pas a una situació de total virtualitat, però s'adaptarà a les circumstàncies pel que fa als formats d'entrega i de realització de les diferents activitats avaluatives.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació amb l’estudiantat es farà tal i com es defineix en la pestanya de "Tutoria i Comunicació", eliminant, és clar, les tutories presencials.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.