Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
L’assignatura pretén proporcionar informació (des d’una perspectiva àmplia) entorn del fenòmens de consum i dependència de les drogues, tot millorant la qualificació de l’estudiantat per al desenvolupament de la funció professional de la intervenció social especialitzada en el camp de les drogodependències, en les àrees de prevenció, tractament i inserció.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Carmen Martin Bustos
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa

Continguts

1. TEMARI

          1.1. Drogodependències: aspectes generals: Conceptes bàsics, terminologia, classificació; El procés d’incorporació de les drogues; Factors de risc i protecció.

          1.2. Substàncies: descripció, patologia i terapèutica: Alcohol; Tabac; Cocaïna; Opiacis; Cànnabis; Abús de psicofàrmacs (ansiolítics / hipnòtics); Dissolvents volàtils; LSD i altres al•al·lucinògens; Psicoestimulants i drogues de síntesi.

          1.3. Mesures preventives: El marc de la prevenció; Binomi prevenció i drogues; Principals teories i models explicatius del consum de drogues; Prevenció entesa com a intervenció, primària, secundària i terciària: reducció de riscos i reducció de danys relacionats amb l’ús de les drogues. Model comprensiu i seqüencial de les fases del consum; Principals estratègies preventives; Procés de la intervenció preventiva; Estructuració de les intervencions preventives; Avaluació; Metodologia i disseny de projectes de prevenció comunitària en drogodependències.

          1.4. Models d’intervenció, plans d’actuació i aspectes legislatius: Revisió històrica dels models aplicats a la intervenció; Nous paradigmes d’intervenció; Plans d’actuació territorial.

          1.5. La inserció social de la persona drogodependent: figures professionals i programes; la persona drogodependent; Continguts de la inserció; el vincle entre el professional i la persona drogodependent.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15,00 26,00 0 41,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4,00 10,00 0 14,00
Cerca i anàlisi d'informació 10,00 10,00 0 20,00
Total 29,00 46,00 0 75

Bibliografia

 • Barriuso, Martín (2004 ). El Uso de ketamina en el País Vasco : de fármaco anéstésico a droga de fiesta . Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Catàleg
 • Becoña Iglesias, Elisardo (DL 2004 ). Manual de intervención en drogodependencias . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Becoña Iglesias, Elisardo (DL 2001 ). Bases teóricas que sustentan los programas de prevención de drogas . Madrid: Ministerio del Interior. Delegación del Gobiernopara el Plan Nacional sobre Drogas. Catàleg
 • Castel, Robert (1997 ). Las Metamorfosis de la cuestión social : una crónica del salariado . Buenos Aires [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Comas, Domingo (1985 ). El uso de drogas en la juventud . Barcelona [etc.]: Publicaciones de Juventud y Sociedad [etc.]. Catàleg
 • Comas, Domingo (1990 ). El Síndrome de Haddock : alcohol y drogas en enseñanzas medias . Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de Publicaciones. Secretaría General Técnica. Catàleg
 • Escohotado, Antonio (1998 ). Historia general de las drogas (7ª ed. rev. y ampliada). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Escohotado, Antonio (cop. 1995 ). Aprendiendo de las drogas : usos y abusos, prejuicios y desafíos . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Funes i Artiaga, Jaume, 1947- (DL 1991 ). Drogodependencias e incorporación social : propuestas para pensar y actuar . Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. Catàleg
 • Funes i Artiaga, Jaume (1990 ). Nosotros, los adolescentes y las drogas . Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. Catàleg
 • Romaní, Oriol (2004 ). Las Drogas : sueños y razones (2a ed. actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Romaní, Oriol (1983 ). A tumba abierta : autobiografía de un grifota . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Contextos, sujetos y drogas : un manual sobre drogodependencias (cop. 2000 ). Madrid [etc.]: Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción:Ajuntament de Barcelona. Catàleg
 • Castel, Robert (1984 ). La Gestión de los riesgos : de la anti-psiquiatría al post-análisis . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • American Psychiatric Assotiation (1980). American Psychiatric Assotiation.
 • Barnes, B (1986). "T.S Kunh y las ciencias sociales" . México FCE. Catàleg
 • Savater, F. (1988). Ética como amor própio. Mondadori. Catàleg
 • VVAA (1976). Introducción al estructuralismo. Alianza. Catàleg
 • VVAA (1987). Reinserción social y drogodependencias. Asociación para el estudio y la promoción del bienestar social.
 • Comas, Espin y Ramirez (1992). Fundamentos teóricos en prevención. Grupo Interdisciplinar sobre Drogas y Editorial Fundamentos.
 • Korman, V. (1996). Y antes de la droga ¿qué?. Una introducción a la teoría psicoanalítica de la est. IGIA Barcelona.
 • Pallarés, Joan.; Díaz, A.; Barruti, Mila (2005). Observatori de nous consums de drogues de l'àmbit juvenil de Catalunya: Metodolo. IGIA Barcelona.
 • GID (1995). Los programas de integración social de drogodependientes. Madrid: GID.
 • GID (1997). Informe sobre la reducción de la demanda de drogas en España. PNsD.
 • Jack Herer (1995). El cáñamo y la conspiración de la Marihuana. El Emperador está desnudo. Castellarte, S.L.
 • VVAA (2007). Intervención en drogodependencias con enfoque de género. Instituto de la mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
 • VVAA (1999). Contextos, sujetos y drogas: un manual sobre drogodependencias. Grup IGIA. Catàleg
 • GUTIERREZ RESA, Antonio (2008). Drogodependencias y Trabajo Social. Ediciones académicas.
 • COMAS ARNAU, D. (2006). Comunidades terapeuticas en España. Grup GID.
 • VVAA (2000). Contextos, sujetos y drogas: un manual sobre drogodependencias. Grup IGIA. Catàleg
 • VVAA, Coordinador: MAROTO SAEZ, A.L. (2005). Manual de buena práctica para la atención a los drogodependientes en los centros. Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistent.
 • MELERO, J.C i ORTIZ DE ANDA, M.A. (2000). El fenómenos de las drogodependencias: una perspectiva comunitaria Cap. 72 . Mac Graw-Hill .
 • ALONSO, J.M. ; DURAN, A.M; LARRIBA, J. (2014). Què podem fer els serveis socials bàsics davant les drogodependències? Eines 16. Departament de Benestar i Família i PSD .
 • ALVARADO SANCHEZ; Ruth (2012). Perspectiva histórica y problemas actuales de la institución penitenciaria en Es. Ediciones Universidad de Salamanca .
 • INIESTA, M.C.; VALLS, M. (1990). Els serveis socials i les drogodepèndies. . Generalitat de Catalunya - ICASS.
 • Jack Herer (2002). El emperador está desnudo (2002Segona ampliada ). Castellarte S.L., Edición Multicultural .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes pràctiques / Lectures Realització i entrega dels materials pràctics. 20 No
Videofòrum Realització i entrega de materials pràctics. Participació a l'aula. 5 No
Activitats dimecres, participació persones convidades i reflexió inicial d'aula Assistència a l'activitat i treball crític posterior. 25 No
Treball final individual Estudi individual comparatiu primera activitat aula/activitat final assignatura. 25 No
Treball en equip / Subtàncies Realització treball substàncies i presentació al grup aula. 25 No

Qualificació

L'assistència és obligatòria. No s'avaluaran alumnes que no assiteixin a classe de forma regular.

Les cinc activitats són de caràcter obligatori. La realització de totes elles és obligatòria per a superar l’assignatura. La nota final es construirà seguint la ponderació de cada activitat. Totes les activitats estan directament relacionades amb classes pràctiques a les que cal assistir.

El plagi suposa el suspens directe de l’assignatura. Es recomana utilitzar cites d'altres autors i autores, degudament documentades i especificades com a tals.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà "No presentat" a l'alumnat que no presenti les proves d'avaluació.

Avaluació única:
A pactar amb el professorat

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats lectives referents als continguts teòrics han estat modificades, adaptant els contiguts preparats per a treballar a l'aula en materials escrits de lectura i reflexió per part de l'alumnat; reflexió que ha de tenir retorn en dos canals fonamentals: els fòrums i les videoconferències entre l'alumnat i la professora. En els casos necessaris, es realitzen tutories tant a demanda de l'alumnat com de la professora.
Les activitats pràctiques tant amb la professora com amb les persones convidades (en horari de classe o activats de dimecres) han estat modificades de manera que la part pràctica es fa amb els mateixos continguts que s'haurien de treballar amb les persones convidades, però a casa i per part de l'alumnat; ho faran amb materials que han preparat les persones que havien de venir i amb retraocció directa amb aquestes professionals, a través del correu electrònic i amb la professora.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació serà contínua, valorada amb activitats presencials que ja s'havien dut a terme a l'aula, vídeos i treballs enviats a través de la plataforma i petites entregues a través de les "tasques" del Moodle.

Tutoria i comunicació:
La comunicació entre l'alumnat i la professora es du a terme a través del correu electrònic i de la plataforma Moodle. Així mateix, es realitzen classes on-line amb el programa Google Meet i les turories adients també a través de la eina Meet i el correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.