Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Lidia Ballesta Marti  / Maria Esther Jordana Santiago  / Alexandre Moreno Urpi
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Lidia Ballesta Marti  / Mariona Illamola Dausà  / Maria Esther Jordana Santiago  / Alexandre Moreno Urpi
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Esther Jordana Santiago  / Alexandre Moreno Urpi
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • 19. Conèixer la política internacional.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 28. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE19. Conèixer la política internacional

Continguts

1. INTRODUCCIÓN

          1.1. Lección 1.- Origen, evolución y características de la sociedad internacional contemporánea.- Estructuras de la sociedad internacional contemporánea.- Concepto, características y funciones del Derecho Internacional Público.

2. LOS SUJETOS DE DERECHO INTERNACIONAL

          2.1. Noción de subjetividad internacional.- Tipología de sujetos internacionales.- Atribución y consecuencias de la subjetividad internacional.- Otros sujetos internacionales: el individuo.

          2.2. El estatuto jurídico internacional del Estado: concepto y elementos.- Reconocimiento de Estados y de gobiernos.- Tipología de Estados: el Estado español.- Inmunidad de jurisdicción y de ejecución.- Sucesión de Estados: efectos jurídicos respecto de la población, y de los Tratados Internacionales.

          2.3. Las Organizaciones internacionales: concepto, características, personalidad jurídica internacional y tipología.- Tratado constitutivo y competencias de las Organizaciones internacionales.

3. EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS INTERNACIONALES

          3.1. El concepto de fuente.- Relevancia del consentimiento del Estado en el proceso de formación.- Procedimientos de creación de las normas jurídicas internacionales.- El artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia

          3.2. La Costumbre Internacional: concepto y elementos.- Tipos y prueba de las normas consuetudinarias.- Interacción entre la Costumbre y el Tratado.

          3.3. Concepto y clasificación de los Tratados Internacionales.- Capacidad para concluir tratados y fases de la elaboración de los tratados.- Las reservas a los tratados.- El depósito, registro y publicación de los tratados.- Conclusión de los Tratados en el Derecho español.

          3.4. La entrada en vigor de los Tratados.- Efectos de los Tratados en el tiempo y en el espacio.- La aplicación de los Tratados sucesivos concernientes a la misma materia.- La interpretación de los Tratados Internacionales.- Los Tratados y los terceros Estados.- La enmienda y modificación de los Tratados.- La nulidad, terminación y suspensión de los Tratados.

          3.5. Los principios generales del Derecho.- La equidad.- Los medios auxiliares: la jurisprudencia y la doctrina científica.Los actos unilaterales de los Estados: concepto, elementos, fundamento y efectos jurídicos.- Clasificación.La competencia normativa interna y externa de las Organizaciones internacionales.- Las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

4. LA APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL

          4.1. La recepción de las normas internacionales en los ordenamientos jurídicos internos y su rango jerárquico: referencia al derecho español.- La aplicación de las normas internacionales por los órganos internos de los Estados: referencia al derecho español.

          4.2. La responsabilidad internacional.: concepto, características y elementos.- Transformaciones en el ámbito de la responsabilidad internacional.- Consecuencias de la responsabilidad internacional.- Circunstancias que excluyen la ilicitud.

          4.3. Los medios descentralizados de aplicación del Derecho Internacional.- La aplicación no espontánea: las medidas de retorsión y las represalias.

          4.4. Los medios institucionalizados de aplicación del Derecho internacional.- Las medidas de vigilancia y control internacional.- El sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas: alternativas al sistema.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 29,00 6,00 41,00
Prova d'avaluació 7,00 15,00 4,00 26,00
Tasques i qüestionaris formatius 5,00 21,00 7,00 33,00
Total 18,00 65,00 17,00 100

Bibliografia

 • Abellan Honrubia, Victoria (2005). Prácticas de Derecho Internacional Público. Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Carrillo Salcedo, Juan Antonio (cop. 1991). Curso de derecho internacional público, : introducción a su estructura, dinámica y funciones. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Casanovas y de la Rosa, Oriol (2005). Prácticas de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Díez de Velasco Vallejo, Manuel (2013 ). Instituciones de derecho internacional público (18ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Díez de Velasco, Manuel (2008). Las Organizaciones Internacionales. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • González Campos, J; Sánchez Rodríguez, L.I.; Andrés Sáenz de Santa María, M.P. (2008). Curso de Derecho Internacional Público. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Catàleg
 • González Campos, J; Andrés Sáenz de Santa María, M.P. (2005). Legislación básica de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Gutiérrez Espada, C. (2005). Derecho Internacional Público. Madrid: Trotta. Catàleg
 • Jiménez Piernas, C. (2009). Introducción al Derecho Internacional Público. Práctica española. Madrid : Tecnos. Catàleg
 • Mariño Menéndez, F. (2005). Derecho Internacional Público. Parte General. Madrid: Trotta. Catàleg
 • Pastor Ridruejo, José Antonio,|eautor. Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales (Vigésima edición). . Recuperat 04-07-2017, a http://udg.xebook.es/Record/Xebook1-1361
 • Pastor Ridruejo, José Antonio (2014 ). Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales (18a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Rodríguez Carrión, A: (2006). Lecciones de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Torres Ugena, N. (2008). Textos normativos de Derecho Internacional Público. Madrid: Thomson, Civitas. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen global (40% nota final). Examen consistent en la resolució d'un cas pràctic. S'ha de fer l'examen en el grup que s'està matriculat (i en cas que hi hagi subgrups en la data i hora assignats), no s'accepten canvis extraoficials. ATENCIÓ:Per tal que es sumin les notes dels casos pràctics i dels test de síntesi, cal tenir com a mínim una nota igual o superior a 5 punts a l'examen global. 40
Cas pràctic 1 (15% nota final). Es tracta d'una activitat NO Recuperable.
15% de la nota final. La pràctica es basa en la resolució d'un cas pràctic. Cada setmana es resoldrà un cas pràctic diferent. Els alumnes del subgrup corresponent faran una entrega individual i contruiran la resolució del cas amb una eina de creació col·lectiva (wiki). A l'avaluació de l'activitat es tindrà en compte l'entrega realitzada, les contribucions wiki i la participació de l'estudiant a classe.
15 No
Cas pràctic 2 (15% nota final). Es tracta d'una activitat NO Recuperable.
15% de la nota final. La pràctica es basa en la resolució d'un cas pràctic. Cada setmana es resoldrà un cas pràctic diferent. Els alumnes del subgrup corresponent faran una entrega individual i contruiran la resolució del cas amb una eina de creació col·lectiva (wiki). A l'avaluació de l'activitat es tindrà en compte l'entrega realitzada, les contribucions wiki i la participació de l'estudiant a classe.
15 No
Activitat de Síntesi 1 (5% nota final) Activitat NO recuperable. Consistirà en un test de 10 preguntes sobre el tema 1. Més enllà de les classes amb el professor i els materials audiovisuals complementaris, per preparar aquesta activitat els estudiants disposaran de materials escrits i sessions de tutoria grupal. 5 No
Activitat de Síntesi 2 (5% nota final) Activitat NO recuperable. Consistirà en un test de 10 preguntes sobre el tema 2. Més enllà de les classes amb el professor i els materials audiovisuals complementaris, per preparar aquesta activitat els estudiants disposaran de materials escrits i sessions de tutoria grupal. 5 No
Activitat de Síntesi 3 (10% nota final) Activitat NO recuperable. Consistirà en un test de 10 preguntes sobre el tema 3. Més enllà de les classes amb el professor i els materials audiovisuals complementaris, per preparar aquesta activitat els estudiants disposaran de materials escrits i sessions de tutoria grupal. 10 No
Activitat de Síntesi 4 (10% nota final). Activitat NO recuperable. Consistirà en un test de 10 preguntes sobre el tema 4. Més enllà de les classes amb el professor i els materials audiovisuals complementaris, per preparar aquesta activitat els estudiants disposaran de materials escrits i sessions de tutoria grupal. 10 No

Qualificació

Per la qualificació de les activitats d'avaluació es valorarà:
- L’adequació del discurs i la resolució totes de les qüestions plantejades de forma clara i entenedora.
- La claredat dels arguments i la coherència del discurs.
- La correcta redacció (en tot cas, se suspendran les entregues en el cas d'haver-hi errors ortogràfics o tipogràfics).
- El respecte estricte de l’extensió assignada, així com qualsevol altra indicació de format donada.
- La utilització de fonts de coneixement complementàries.
- La citació de fonts de coneixement de forma sistemàtica i endreçada.
- El coneixement de la matèria.

ATENCIÓ: Per tal que es sumin les notes dels casos pràctics i de l'activitat de síntesi, cal tenir com a mínim una nota igual o superior a 5 punts a l'examen global.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Casos pràctics i activitats de síntesi: qui no el presenti, perd aquesta part de la nota.
Examen global: es recupera en la data oficial de recuperació.

Avaluació única:
Examen final únic consistent en:
- un test de 40 preguntes
- la resolució d'un cas pràctic
S'ha d'obtenir un mínim de 5 punts al test (aprovar-lo) per tal de sumar la nota del cas pràctic.
S'ha de fer l'examen en el grup que s'està matriculat (i en cas que hi hagi subgrups en la data i hora assignats), no s'accepten canvis extraoficials.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5,0.
ATENCIÓ!
- Avaluació continuada: Cal obtenir un mínim de 5 punts per sumar els resultats obtinguts a la resta d'activitats d'avaluació continuada.
- Avaluació única: Cal obtenir un mínim de 5 punts al test per sumar la puntuació del cas pràctic.

Tutoria

En la mesura del possible els dubtes s'intentaran resoldre durant les classes presencials, doncs el seu plantejament és eminentment participatiu. En cas que això no sigui possible, les tutories només es faran mitjançant la plataforma proporcionada per la UdG (google meet, collaborate...). No es faran tutories per cap altre mitjà: ni per via telefònica, ni per correu electrònic.
Més enllà de l'aprofitament de les classes per la resolució de dubtes al final de cada classe, al llarg del curs el professor indicarà horaris concrets per a fer tutories grupals en línia. En cas de voler participar en una d'aquestes tutories els estudiants hauran de confirmar la seva assistència i fer arribar 24h abans al professor per correu electrònic les qüestions principals que vulguin plantejar.
En cas de necessitar una tutoria individual, l'estudiant haurà de fer una reserva al gestor del moodle en els horaris destinats a tal efecte. En tot cas, s'ha de fer arribar 24h abans al professor per correu electrònic les qüestions principals que es vulguin plantejar.
En cas de trobada en línia, tant grupal com individual, l'estudiant haurà de poder utilitzar un dispositiu amb micròfon i càmera. No s'atendran les consultes per xat (excepte si ho indica el professor).
No es faran tutories amb persones que no plantegin dubtes o que no s'identifiquin (correu UdG) i per tant no es pugui comprovar que són estudiants de l'assignatura.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La forma principal de comunicar-se amb els estudiants ha de ser la classe presencial. a més a més d'obrir espais durant la classe per plantejar qüestions, al final de la classe es deixaran 10 minuts per tal que els estudiants que ho necessitin puguin comentar algun aspecte de l'assignatura de forma individual.
En cas d'urgència, l'estudiant pot contactar amb el professor al correu electrònic de la UdG. Per aquestes comunicacions cal que l'estudiant indiqui: nom i cognoms, assignatura, grup matriculat i motiu pel que es contacta (amb claredat).
ATENCIÓ: No es respondran correus que no permetin identificar la persona que fa la consulta.
La utilització de xats durant les sessions formatives en línia només es podran fer servir quan la professora ho indiqui.

Observacions

S'ha d'aprovar aquesta assignatura per poder matricular-se a Dret Internacional Públic II

Assignatures recomanades

 • Institucions de la Unió Europea
 • Sistema de seguretat col·lectiva de la Carta de les Nacions Unides i la seva aplicació a la pràctica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que el professor ho consideri necessari o per força major, les sessions formatives es realitzaran de forma virtual utilitzant la plataforma disponible a la UdG (meet, collaborate...).

Modificació de l'avaluació:
En cas que el professor ho consideri necessari o per força major, les activitats (test, casos pràctics i examen global) es realitzaran de forma virtual utilitzant la plataforma disponible a la UdG (moodle, meet, collaborate...).

Tutoria i comunicació:
En cas que el professor ho consideri necessari o per força major, les tutories i consultes es virtualitzaran per complet.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.