Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Psicologia de l'aprenentatge: Genètica, evolució i aprenentatge. Habituació i sensibilització. Processos associatius bàsics: condicionament clàssic, instrumental i les seves interaccions. Aprenentatge causal. Categorització. Aprenentatge i cognició social comparada. Processos biològics i neurofisiològics relacionats amb l'aprenentatge. Aprenentatge i alteracions del comportament. Principis de l'aprenentatge i intervenció psicològica. Bases biològiques: aprenentatge, motivació i emoció. 2. Psicologia de la motivació: Naturalesa de la funció motivacional. Necessitats i motivacions. Perspectiva biològica, cognitiva i social de les motivacions primàries, de relació, control i autonomia. Diferències individuals i motivació. La conducta dirigida a metes: intenció, acció i agència. Aspiracions socials, valors i objectius personals. La regulació de l'acció dirigida a metes. Trastorns en la funció motivacional. La intervenció motivacional: disseny i desenvolupament de programes per a la motivació de persones, grups i comunitats a la pràctica psicològica. 3. Psicologia de l'emoció: Naturalesa i funció de les emocions. Dimensions fisiològica, neurològica, cognitiva i sociocultural de les emocions. Emocions bàsiques i emocions socials. Processament emocional. Reconeixement, expressió i regulació de les emocions. Diferències individuals, aprenentatge i condicionament de les emocions i trastorns emocionals. El fenomen emocional com a objecte d'investigació i desenvolupament tecnològic. 4. Síntesi i integració de continguts. La naturalesa adaptativa, dinàmica i relacional de l'aprenentatge, la motivació i l'emoció. Benestar personal. L'exemple de l'estrès.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
ISABEL PEREZ GUERRA  / ADRIA VILA BALLO  / ESPERANZA VILLAR HOZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • Fonamentar conclusions personalitzades i argumentades a partir de diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi.
 • Valorar la pròpia activitat i aprenentatge i elaborar estratègies per millorar i fer-ho de manera plenament autònoma.
 • Reconèixer les necessitats y expectatives dels altres (pacients, usuaris, altres professionals) i avaluar la influència exercida, per a actuar en conseqüència, a partir de simulacions i/o casos proposats pel professorat.
 • · Desenvolupar productes i serveis a partir de la teoria i els mètodes psicològics
 • · Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis demanats

Continguts

1. Psicologia de l'aprenentatge: genètica, evolució i aprenentatge. Habituació i sensibilització. Processos associatius bàsics: condicionament clàssic, instrumental i les seves interaccions. Aprenentatge i alteracions del comportament. Principis de l'aprenentatge i intervenció psicològica. Bases biològiques: aprenentatge, motivació i emoció.

2. Psicologia de la motivació: naturalesa de la funció motivacional. Necessitats i motivacions. Perspectiva biològica, cognitiva i social de les motivacions primàries, de relació, control i autonomia. Diferències individuals i motivació. La conducta dirigida a objectius: intenció, acció i agència. Aspiracions socials, valors i objectius personals. La regulació de l'acció dirigida a objectius. Trastorns en la funció motivacional. La intervenció motivacional: disseny i desenvolupament de programes per a la motivació de persones, grups i comunitats en la pràctica psicològica.

3. Psicologia de l'emoció: naturalesa i funció de les emocions. Dimensions fisiològica, neurològica, cognitiva i sociocultural de les emocions. Emocions bàsiques i emocions socials. Processament emocional. Reconeixement, expressió i regulació de les emocions. Diferències individuals, aprenentatge i condicionament de les emocions i trastorns emocionals. El fenomen emocional com a objecte d'investigació i desenvolupament tecnològic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Sessió expositiva 11,00 28,00 39,00
Sessió participativa 77,00 184,00 261,00
Total 88,00 212,00 300

Bibliografia

 • Aguado Aguilar, Luis (cop. 2005 ). Emoción, afecto y motivación : un enfoque de procesos . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Asociación Española de Motivación y Emoción (2012). Aportaciones recientes al estudio de la motivación y de las emociones. Cadiz: Fénix Editora.
 • Domjan, Michael (cop. 2003 ). Principios de aprendizaje y conducta (5ª ed.). [Madrid]: Thomson. Catàleg
 • Felten David L.; Maida Mary S. (2019). Cuaderno de Neurociencia para colorear. Netter. Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Fernández-Abascal, E.G. (2009). Emociones Positivas. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Fernández-Abascal, E.G. Garcia, B., Jimenez, M.P., Martín, M.D. i Dominguez, F.J (2010). Psicologia de la emoción.. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg
 • Froufe, Manuel (cop. 2004 ). Aprendizaje asociativo : principios y aplicaciones . Madrid: Thomson. Catàleg
 • Garrido, I. (Ed.) (2008). Psicologia de la Motivación.. Madrid : Síntesis. Catàleg
 • Klein, Stephen B (1994 ). Aprendizaje : principios y aplicaciones (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Limonero, J.T. (2011). Motivació i emoció. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Matute, Helena Vadillo, Miguel A. Blanco, Fernando (2007 ). En qué se diferencia la danza de la lluvia del barómetro yde las bajas presiones : una investigación sobre cómo aprendemos a explicar, predecir y controlar nuestro entorno . Bilbao: Universidad Deusto. Catàleg
 • Mestre, J.M. (2007). Manual de Inteligencia Emocional. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Mestre, J.M. i Guil, R. (2012). Regulación de Emociones: Una Vía a la Adaptación. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Nieto Gutiérrez, Javier Rosas, Juan M. Vila, Javier (cop. 2003 ). Investigación contemporánea en aprendizaje asociativo : estudios en España y México . Jaén: Del Lunar. Catàleg
 • Palmero, F., Guerrero, C., Gómez, C., Carpi, A. i Gorayeb, R. (2011). Manual de teorías emocionales y motivacionales. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions.
 • Palmero, Francesc Martínez Sánchez, Francisco Huertas, Juan Antonio (cop. 2008 ). Motivación y emoción . Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Pellón, Ricardo (2004 ). Inteligencia y aprendizaje . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Pellón, R., Miguens, M., Orgaz, C., Ortega, N. i Pérez, V. (2014). Psicología del Aprendizaje. Madrid: UNED.
 • Pineño, Oskar (2007 ). Psicología del aprendizaje . Badajoz: @becedario. Catàleg
 • Redolar Ripoll, Diego (2014). Neurociencia cognitiva. Madrid: Editorial Medica Panamericana. Catàleg
 • Rimé, B. (2012). La compartición social de las emociones. Bilbao: Desclée de Brouwer. Catàleg
 • Rosas, J. M., García, A. i Callejas, J. E. (2005). Fundamentos del aprendizaje humano. Jaen: Del Lunar. Catàleg
 • Sánchez Balmaseda, Pilar (2002 ). Aprendizaje y condicionamiento clásico : investigación con animales y humanos . Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Sanz, M.T. Menéndez, M.P. i Conde, M (2009). Psicologia de la motivación. Madrid: Sanz y Torres. Catàleg
 • Sociedad Española de Psicofisiologia. Recuperat , a www.uam.es/otros
 • Villamarín, F. i Limonero, J.T. (2006). La Motivació. UOC. Catàleg
 • International journal of psychophysiology (1983- ). Amsterdam [etc.]: Elsevier Science Publishers. Catàleg
 • Learning and motivation (1970- ). Orlando: Academic Press. Catàleg
 • Motivation and emotion ([19??]- ). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. Recuperat 06-07-2011, a http://www.wkap.nl/jrnltoc.htm/0146-7239 Catàleg
 • Psychophysiology (1964- ). New York [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Bases biològiques del mòdul: classes expositives. Prova avaluació tipus test. Es facilitaran els criteris a l'inici del bloc. Cas excepcional justificat: prova escrita (preguntes obertes). Prova d'avaluació bases biològiques del mòdul tipus test. Es facilitaran els criteris a l'inici del bloc. Cas excepcional justificat: prova escrita (preguntes obertes). 20
Aprenentatge: Classes expositives-participatives d'aprenentatge. Preparació i participació a les classes. Desenvolupament de competències professionals. Elaboració del dossier individual i grupal d'activitats.
Preparació i participació a les classes. Desenvolupament de competències professionals. Dossier individual i grupal d'activitats. Prova d'avaluació d'aprenentatge. 40
Motivació i Emoció: Realització d'activitats d'aprenentatge personalitzades per al desenvolupament de competències professionals. Presentació i discussió a l'aula de les activitats realitzades i els resultats d'aprenentatge. Presentació d'informes escrits de les activitats realitzades. Avaluació continuada i coavaluació. 40

Qualificació

Les activitats s'avaluaran d'acord amb un protocol específic.

Qualificació:

Opció a: Avaluació continuada.
Els estudiants que optin per la modalitat A d'avaluació continuada han de fer necessàriament totes les activitats i les proves d'examen. Caldrà aprovar totes les activitats per separat per tal de superar l'assignatura. En cas de suspendre alguna prova, es podrà recuperar a l'examen final, el mateix dia de l'opció B. La resta d'activitats es podran recuperar durant el curs.

Opció b: Examen final (100% de la qualificació). La prova constarà de les següents parts: bases biològiques (20%), aprenentatge (40%), motivació i emoció (40%). Per aprovar l'assignatura caldrà superar totes les parts amb una nota mínima de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constarà com a no presentat l'estudiant que no realitzi l'examen final de l'assignatura (opció B) o no hagi complert tots els criteris de l'opció A d'avaluació continuada.