Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Bases biològiques, psicològiques i socials del comportament sexual. Disfuncions sexuals en l'home i en la dona. Prevenció dels comportaments sexuals de risc: embarassos no desitjats i infeccions de transmissió sexual.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GLORIA MARSELLACH UMBERT
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Aplicar els mètodes o les estratègies recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei demanat.
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. La sexualitat: aspectes generals.

          1.1. Aproximació al concepte de sexualitat i de salut sexual.

2. Aspectes biològics de la sexualitat.

          2.1. Anatomia i fisiologia sexual masculina.

          2.2. Anatomia i fisiologia sexual femenina.

3. La resposta sexual.

          3.1. Fases de la resposta a l’estimulació sexual.

          3.2. Activació i excitació sexual.

4. Comportaments sexuals.

          4.1. Activitat sexual coital i no coital.

          4.2. Variacions en la conducta sexual: les parafílies.

5. Salut sexual.

          5.1. Disfuncions sexuals en l’home i en la dona.

                    5.1.1. Classificació diagnòstica.

                    5.1.2. Factors etiològics.

                    5.1.3. Avaluació i introducció al tractament.

          5.2. Comportaments sexuals de risc: embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual.

                    5.2.1. Identificació i avaluació.

                    5.2.2. Factors influents.

                    5.2.3. Educació afectiva i sexual: programes preventius.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 0 20,00 20,00
Prova d'avaluació 1,50 0 1,50
Sessió participativa 8,00 0 8,00
Sessió pràctica 13,00 32,50 45,50
Total 22,50 52,50 75

Bibliografia

 • Cáceres Carrasco, José (1990 ). Evaluación psicofisiológica de la sexualidad humana . Barcelona: Martínez Roca. Catàleg
 • Cáceres Carrasco, José (2001 ). Sexualidad humana : diagnóstico psicofisiológico . Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Cáceres Carrasco, José (1994 ). Relación de pareja en jóvenes y embarazos no deseados . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Carrobles, José Antonio (DL 1990 ). Biología y psicofisiología de la conducta sexual . Madrid: Fundación Universidad-Empresa. Catàleg
 • Domínguez i García, Àngela (1999 ). Guia per a la prevenció i el control de les malalties de transmissió sexual (2a ed.). Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Sanitat i Seguretat Social. Catàleg
 • Fuertes Martín, Antonio (1997 ). Aproximaciones al estudio de la sexualidad . Salamanca: Amarú. Catàleg
 • Hawton, Keith (1988 ). Terapia sexual . Barcelona [etc.]: Doyma. Catàleg
 • Kaplan, Helen Singer (1986 ). La Nueva terapia sexual : tratamiento activo de las disfunciones sexuales . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Kolodny, Robert C. (cop. 1982 ). Manual de sexualidad humana . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Labrador, F. (coord.) (1994). Guía de la sexualidad. Madrid: Espasa Calpe. Catàleg
 • Labrador, Francisco Javier (1994 ). Disfunciones sexuales . Madrid: Fundación Universidad-Empresa. Catàleg
 • López Ibor, Juan José (cop. 2002 ). DSM-IV-TR : manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales : texto revisado . Barcelona: Masson. Catàleg
 • López, Félix (cop. 1999 ). Desarrollo afectivo y social . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • López Sánchez, Félix (2005 ). Sexualidad en la vejez (2a ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Manual de sexologia per a professionals de la salut (1995 ). [Barcelona]: Diputació de Barcelona. Servei de Salut Pública i Consum. Catàleg
 • Masters, W. H. y Johnson, V.E. (1996). Eros. Los mundos de la sexualidad.. Barcelona: Grijalbo. Catàleg
 • Masters, W. H. y Johnson, V.E (1998). El vinculo del placer. Barcelona: Grijalbo. Catàleg
 • Planes Pedra, Montserrat (2011 ). Recerca en psicologia de la salut . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Sánchez López, Mª Pilar (2007 ). Programa de formación de formadores en perspectiva de género en salud : materiales didácticos . Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo :Universidad Complutense. Catàleg
 • Usandizaga, José Antonio (DL 1990 ). Bases anatómicas y fisiológicas de la sexualidad y de la reproducción humanas . Madrid: Fundación Universidad-Empresa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita d'avaluació. Resolució correcta dels exercicis plantejats a una prova tipus test. 60
Pràctiques en habilitats terapèutiques (avaluació i tractament). S’hauran d’elaborar els materials necessaris per a portar a terme les primeres fases d’un programa d'avaluació i intervenció dirigit a tractar una disfunció sexual. S'avaluarà la participació activa a les classes pràctiques, la preparació prèvia, el domini de les diferents tècniques i instruments d'avaluació i tractament treballats i l’adequació d’aquests respecte la disfunció específica que es tracti. 40

Qualificació

L'avaluació de les competències es farà de manera continuada a partir de dos tipus d'activitats:

- Elaboració de treballs de pràctiques (40% del total de l'avaluació). L’alumne haurà de dissenyar i aplicar diferents materials i instruments per a portar a terme les primeres fases d’un programa d’intervenció dirigit a tractar una disfunció sexual.
Cal assistir regularment a classe (assistència mínima d'un 80%).

- Avaluació individual a partir d’una prova escrita tipus test (60% del total de l'avaluació).

Per aprovar l'assignatura, cal obtenir una qualificació mitjana mínima de 5 de les diferents activitats d’avaluació.

La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació del mòdul.

La menció de Matrícula d'Honor (MH) es considera una valoració qualitativa, a decisió del professor/a. Es podrà atorgar als estudiants que tinguin una qualificació igual o superior a 9,0. El nombre de MH que s’atorguin no podrà ser superior al 5% d’estudiants matriculats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constaran com a no presentats aquells alumnes que:
- No s’hagin presentat a la prova d’avaluació i
- No hagin realitzat les activitats pràctiques.