Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ANGELS FARRERAS NOGUER  / JUAN MOLINS JARDI
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Competències

 • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
 • Estudiar l'estructura i el contingut dels comptes anuals de l'empresa.
 • Analitzar, interpretar i revisar els resultats de la informació comptable.
 • Saber registrar les transaccions que realitza l'empresa segons la normativa comptable i fiscal, i revisar i analitzar els resultats obtinguts.
 • Comprendre el funcionament del mercat i de les institucions financeres.

Continguts

1. LA COMPTABILITAT I L'ANÀLISI D'ESTATS COMPTABLES (AEC)

          1.1. La informació comptable i la seva normalització

          1.2. Estats comptables regulats pel PGC. Els comptes anuals.

          1.3. L'Estat de Fluxos d'Efectiu

2. INTRODUCCIÓ A L'AEC

          2.1. Definició i objectius de l'AEC

          2.2. Eines i tècniques de l'AEC

3. ANÀLISI PATRIMONIAL

          3.1. Concepte i introducció.

          3.2. Anàlisi de les partides de Balanç.

4. ANÀLISI FINANCERA

          4.1. Concepte.

          4.2. Classificació financera.

          4.3. Els cicles d'explotació.

          4.4. Càlcul del capital corrent mínim o ideal.

          4.5. Ràtios financeres a curt termini.

          4.6. Ràtios financeres a llarg termini.

5. ANÀLISI ECONÒMICA

          5.1. Concepte.

          5.2. Anàlisi de les variacions dels resultats.

          5.3. Les ràtios econòmiques.

          5.4. Estudi de les diferents rendibilitats.

          5.5. El palanquejament financer.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 25,00 25,00
Lectura / comentari de textos 0 10,00 10,00
Prova d'avaluació 5,00 21,50 26,50
Sessió participativa 25,00 20,00 45,00
Sessió pràctica 20,00 23,50 43,50
Total 50,00 100,00 150

Bibliografia

 • ALVAREZ LOPEZ JOSÉ (1979). Análisis de balances . Editorial Donostiarra. Catàleg
 • ARCHER DOMENCH PABLO (2008). Estados contables: elaboración, análisis e interpretación (2ª edición). Pirámide. Catàleg
 • PASCUAL GONZALEZ JULIAN (2008). Análisis de la empresa a través de su información económico-financiera. Pirámide. Catàleg
 • MUÑOZ MERCHANTE ANGEL (2009). Análisis de estados financieros. Ejercicios y test.. Madrid: Ediciones académicas. Catàleg
 • (Recurs electrònic) SABI: Sistemas de Análisis de Balances Ibéricos. Recuperat , a www.udg.edu
 • Bernstein, Leopold A (1994 ). Análisis de estados financieros : teoría, aplicación e interpretación . Barcelona: Ediciones S. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici fet a casa + Prova individual sobre el mateix exercici. S'avalua l´exercici fet + una prova sobre lo que heu fet en l´exercici. 40
Prova global S'avalua els continguts teòrics i pràctics de tota l'assignatura. 60

Qualificació

El sistema d'avaluació per verificar el nivell de competències dels estudiants es basa en qualificar les activitats següents:
- Exercici individual o amb Grup (fora de l´aula) + Prova parcial (individual) sobre l´exercici fet. (EX)
- Prova global (PG)

La qualificació de l´Exercici individual o amb grup fet a fora l´aula + la prova parcial (prova individual) sobre l´exercici fet, representa un 40% de la qualificació final i no és recuperable. Els alumnes que no la realitzin tindran un zero d’aquesta activitat.

La qualificació de la prova global, representa un 60% de la qualificació final i és recuperable durant el període de recuperació del mes de juny. Els alumnes que no la realitzin tindran un zero d’aquesta activitat.

De manera que la qualificació de l'assignatura o qualificació final (QF) és el resultat de l'algorisme següent:

QF= EX x 0,4 + PG x 0,6. En el cas que QF sigui igual o superior a 5, se supera l'assignatura. (Nomes s´aplicara aquest algorisme si EX i PG siguin igual o superior a 4, en cas contrari, la nota sera l´inferior de les dues).

En el cas contrari cal realitzar de nou la prova global durant el període de recuperació i, llavors, la qualificació final és el resultat de l'algorisme següent:

QF=EX x 0,4 + RE x 0,6; on RE és la qualificació obtinguda de la recuperació de la prova global. (Nomes s´aplicara aquest algorisme si EX i PG siguin igual o superior a 4, en cas contrari, la nota sera l´inferior de les dues).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideraran no presentats aquells alumnes que, havent-se de presentar a la prova global durant el període de recuperació, no s'hi presentin.

Assignatures recomanades

 • Comptabilitat financera
 • Introducció a la comptabilitat